Philately

Over long period of time, Dar tal-Providenza has been donated postage stamps (mainly local) and these have remained stored away. The number of stamps donated run into thousands and mainly include mint stamps and first day covers.

I have been entrusted to sort these out with the intention to attempt a fund-raising exercise. So far I can confirm that the lists attached are all available to philatelists at bargain prices.

So while completing your collection, you would be helping Dar tal-Providenza for much needed funds.

For further information you may contact me, Donald Pace Bonello, at Dar tal-Providenza on telephone number 2146 2844 or 2146 4915 on Monday and Thursday between 9:30 am and 12:30 pm. You can also reach me on email dpacebonello@dartalprovidenza.org or on mobile 79537154

First Day Covers
Stamp Catalogue

Make a Donation

Funding Id-Dar tal-Providenza, which is built on faith in Divine Providence, relies to a very large extent on the generosity of its benefactors and the public donations it receives to live up to its mission. Id-Dar Tal-Providenza gratefully receives donations from benefactors in Malta and from all over the World. Donations arrive by post or are delivered direct to our reception front desk, they also come in the form of inheritances and legacies and via newspaper and local radio obituaries where monies are requested to be sent to Id-Dar Tal-Providenza instead of flowers. Occasionally donations are received for special services and for prayers for the sick or bereaved, for newly married couples and birth of children.

Dar tal-Providenza Accounts are audited each year by a Public Audit Company and the resultant Financial Statements are forwarded to the Archbishop’s Curia where they are eventually published together with the aggregated Accounts of the Archidiocese.

You can make an online donation by entering the amount below.

Donations can be made

* in cash or by cheque at the Homes itself at Siggiewi or at its offices in 244, St Paul’s St, Valletta

* by cheques made in the name of Id-Dar tal-Providenza and sent by post to:

Id-Dar tal-Providenza, Lapsi Road, Siġġiewi SĠW 2822

* through a money order and sent by post to

Id-Dar tal-Providenza, Lapsi Road, Siġġiewi SĠW 2822

* through a deposit in any of these Bank Accounts:

APS Bank IBAN: MT14APSB77046000234320000517554
BIC: APSBMTMT

BOV IBAN: MT46VALL22013000000011702245152
BIC: VALLMTMT

HSBC IBAN: MT10MMEB44440000000044082873050
BIC: MMEBMTMT

Lombard Bank IBAN: MT37LBMA05000000000001440300371
BIC: LBMAMTMT

Banif Bank IBAN: MT81BNIF14502002128651817000000
BIC: BNIFMTMTXXX

* online at www.dartalprovidenza.org

* by sending an sms for €7 on 5061 8922

* by BOV Mobile Pay 7932 4834

Dar tal-Providenza endeavours to send a receipt to all donations received in cash, by cheque or money order or to other donors who requested it. In order to do so donors have to send us their personal details (name, surname and address) with their donation

Prodotti Agrikoli

Fiċ-Ċentru Agrikola San Isadoru wieħed jista’ jixtri prodotti agrikoli ppreparati minn grupp ta’ residenti tad-Dar tal-Providenza.

Il-Bazaar

Fid-Dar tal-Providenza wieħed jista’ jsib Bazaar li jkun miftuħ darbtejn fil-ġimgħa it-Tlieta u l-Ħamis mid-9.00am sa nofsinnhar.

L-Uffiċċju fil-Belt Valletta

Fit-13 ta’ Settembru 2013 id-Dar tal-Providenza fetħet uffiċċju fil-Belt Valletta fejn il-benefatturi jistgħu jagħmlu d-donazzjoni tagħhom lid-Dar tal-Providenza kemm fi flus kontanti, b’ċekk jew bi credit cards.

L-indirizz tal-uffiċċju hu: 244 Triq San Pawl, Valleta (wara s-suq tal-Belt).

Il-ħinijiet tal-futħ hu mit-Tnejn sas-Sibt mid-9.00am san-12.30pm.

Maratona tal-Volleyball

Kull sena, Id-Dar tal-Providenza torganizza l-BOV Volleyball Marathon. Din hi maratona ta’ 53 siegħa ta’ logħob kontinwu u li ssir fl-ewwel weekend ta’ Lulju.

L-għan tal-maratona hu li jinġabru fondi għad-Dar tal-Providenza biex hi tkompli taħdem biex ittejjeb il-kwalità tal-ħajja u tkompli tgħin fl-iżvilupp sħiħ u l-inklużjoni soċjali tal-persuni li jużaw is-servizzi tagħha.

Għanijiet oħra huma li tinkoraġġixxi x-xogħol volontarju, l-isports u r-rispett lejn il-persuni b’diżabilità li għandhom jingħataw l-għażliet u l-opportunitajiet kollha li kull ċittadin għandu dritt igawdi.

Il-maratona ssir fil-carpark tad-Dar tal-Providenza fis-Siġġiewi.

Dawk li jixtiequ jipparteċipaw bħala players jew volontiera fl-edizzjoni li jmiss tal-BOV Volleyball Marathon għandhom iniżżlu minn fuq l-internet l-applikazzjoni relevanti jew iżur www.facebook.com/Volley4DTP. Dawn l-applikazzjonijiet joħorġu bejn April u Mejju ta’ kull sena.

Festa ta’ Ġenerożità

Fl-1 ta’ Jannar ta’ kull sena l-RTK 4Charity torganizza Festa ta’ Generożità fid-Dar tal-Providenza biex tiġbor fondi għad-Dar. L-isponsor ewlieni hu l-APS Bank.

Din l-attività annwali tibda b’Quddiesa fil-kapella tad-Dar waqt li kantanti lokali, żeffiena u baned jieħdu sehem f’maratona ta’ 15-il siegħa li ssir taħt it-tinda li tiġi armata fil-parking tad-Dar tal-Providenza.

Irkant ta’ xogħlijiet tal-arti mogħtija minn artisti lokali u barranin jinżamm fis-sala tad-Dar. L-irkant isir ukoll online fuq www.dartalprovidenzaauctions.com

 

Karus ta’ Mħabba

Id-Dar tal-Providenza għandha karusijiet speċjali għat-tfal li fihom huma jistgħu jfaddlu xi flus biex jgħinu lid-Dar.

Ma’ kull karus nagtħu fuljett li nispjegaw li l-flus miġbura jintużaw għall-inklużjoni ta’ persuni b’diżabilità biex huma jkollhom opportunitajiet indaqs u jgħixu f’ambjent fejn jistgħu jħobbu u jinħabbu, jitgħallmu u jaqsmu l-esperjenzi tagħhom mal-oħrajn, jikbru fil-fidi, jaħdmu u jgawdu l-ħajja bħal kull persuna umana oħra.

Aħna nispjegaw ukoll li din l-inizjattiva hi biss qatra f’oċean ta’ x’nistgħu nagħmlu favur il-persuni b’diżabilità. Fil-fatt nagħtu eżempji oħra kif aħna nistgħu nilħqu dan il-għan. Dawn huma ftit mis-suġġerimenti li nagħtu lill-istudenti u lill-għalliema:

Suġġerimenti lit-tfal

• Meta nkun l-iskola, ix-xogħol jew f’xi post ieħor jiena se nilgħab, nsir ħabib u ngħin tfal b’diżabilità.
• Mhus se nittanta jew nidħak b’dawn il-persuni għax ma rridx li dan jiġri lili.
• Nagħtu l-aħjar li nistgħu biex noffri opportunitajiet indaqs f’kull qasam tal-ħajja bħalma hi l-edukazzjoni, ix-xogħol, il-knisja fl-isports u fl-attivitajiet ta’ divertiment.
• Nassigura li persuni mhux b’diżabilità ma jipparkjawx il-karozzi tagħhom f’postijiet riservati għall-persuni b’diżabilità jew quddiem xi rampi speċjali.

Suġġerimenti għall-għalliema

L-għalliema jistgħu jagħżlu li jgħallmu lill-istudenti tagħhom kif jistgħu jgħinu lil dawn il-persuni. Jistgħu jagħmlu użu minn kotba speċjali u jagħmlu lezzjonijiet speċjali rigward dan is-suġġett jew jużaw kotba li fihom jirreferu għall-persuni b’diżabilità. Jista’ jintuża l-pakkett edukattiv fl-isem ta’ ‘Ħoloq’ (www.knpd.org).

Skejjel li jridu jipparteċipaw f’din il-katina ta’ imħabba jistgħu jċemplu fuq 21462844 jew 21464915 jew jikkuntattjawna b’email fuq info@dartalprovidenza.org

Bottijiet

Id-Dar tal-Providenza għandha numru ta’ bottijiet li jistgħu jitpoġġew fi ħwienet biex wieħed jista’ jagħmel donazzjoni żgħira.

Għall-aktar informazzjoni jew biex tal-ħwienet jistgħu jieħdu sehem f’din l-attività wieħed jista’ jċempel fuq 21462844 jew 21464915 jew jikkuntattjana bl-email fuq info@dartalprovidenza.org .

Id-Djarju tad-Dar tal-Providenza

Kull sena Id-Dar tal-Providenza tqassam lil kull dar f’Malta u f’Għawdex djarju żgħir li joqgħod fil-but u li fih hemm informazzjoni dwar id-Dar tal-Providenza u l-ħinijiet tal-quddies kollha ta’ kuljum u tal-Ħdud tal-knejjes kollha ta’ Malta u Għawdex.

Id-distribuzzjoni ta’ dawn id-djarji ssir kull sena għall-aħħar t’Ottubru. Għalhekk dawk li sa Novembru ma jirċevuhx jistgħu jċemplulna fuq 21462844 jew 21464915 jew jikkuntattjawna b’email fuq info@dartalprovidenza.org.