Entries by sbarbara

SPRED

Fid-dinja tal-lum kulħadd sar konxju li persuni b’diżabiltajiet intellettwali, bħala membri mgħammda tal-Knisja tagħna, għandhom drittijiet spiritwali kif ukoll ħtiġijiet spiritwali. Matul is-snin fid-Dar tal-Providenza ppruvajna nindirizzaw l-importanza li nwieġbu għal dawn il-ħtiġijiet tagħhom. Fl-2004, Id-Dar tal-Providenza bdiet tuża l-metodu msejjaħ SPRED – Żvilupp Speċjali Reliġjuż – li għal bosta snin intuża b’suċċess f’bosta partijiet […]

SPRED

In today’s world, we are very much aware that people with learning disabilities, as baptized members of our Church, have spiritual rights and spiritual needs. How to respond to these needs has been something, we at id-Dar tal-Providenza, have tried to address consistently over the years. In 2004, id-Dar tal-Providenza started to use the method […]

Karus ta’ Mħabba

Id-Dar tal-Providenza għandha karusijiet speċjali għat-tfal li jitqassmu fi skejjel u parroċċi għal żmien ir-Randan li fihom huma jistgħu jfaddlu xi flus biex jgħinu lid-Dar. Ma’ kull karus jingħata fuljett li jispjega li l-flus miġbura jintużaw għall-inklużjoni ta’ persuni b’diżabilità biex huma jkollhom opportunitajiet indaqs u jgħixu f’ambjent fejn jistgħu jħobbu u jinħabbu, jitgħallmu u […]

Il-Grupp tal-Ħbieb tad-Dar tal-Providenza, NSW Australia

Il-Grupp twaqqaf f’Ottubru 2011 bil-għan li jiġbor fondi għad-Dar tal-Providenza, Malta. Fil-preżent dan il-grupp hu mmexxi mis-sinjuri: · Jim Borg, Fundatur/Ko-ordinatur · Marisa Previtera, Segretarja · Miriam Friggieri, Teżoriera Il-Grupp tal-Ħbieb tad-Dar tal-Providenza hu l-ambaxxatur uffiċċjali tad-Dar f’New South Wales, l-Awstralja. Kull min jixtieq aktar dettalji jew jixtieq jagħmel donazzjoni għandu/għandha jikkuntattja: lill-Ko-ordinatur, Jim Borg […]

Festa ta’ Ġenerożità

On the 1st January of each year Id-Dar tal-Providenza organises a Festa ta’ Ġenerożità (Feast of Generosity) at the Siġġiewi Home to raise much needed funds for the Home. Every year more than five million euros are need to run the homes including those in the communities of Siġġiewi, Qawra, Birkirkara, Żurrieq and later on […]

Festa ta’ Ġenerożità

Fl-1 ta’ Jannar ta’ kull sena d-Dar tal-Providenza torganizza Festa ta’ Ġenerożità fid-Dar tas-Siġġiewi biex tiġbor fondi tant meħtieġa għad-Dar. Kull sena aktar minn ħames miljun euro huma meħtieġa għat-tmexxija tad-djar tagħha inklużi dawk fil-komunitajiet tas-Siġġiewi, l-Qawra, Birkirkara, ż-Żurrieq w aktar tard il-Balluta. Din l-attività ta’ ġbir ta’ flus hija waħda mill-ewlenin li jsiru matul […]

Friends of Divine Providence House Group NSW Australia

The Group was founded in October 2011 with the aim of raising funds for Id-Dar tal-Providenza, Malta. The current structure of the group is made up of: · Mr Jim Borg, Founder/Co-ordinator · Ms Marisa Previtera, Secretary · Ms Miriam Friggieri, Treasurer The Friends of Providence House is the official Ambassador to Id-Dar tal-Providenza in […]

Il-Bażar

Id-Dar għandha bażar li jinfetaħ għall-pubbliku kull nhar ta’ Tlieta filgħodu bejn it-8.00am u 12.30pm. F’dan il-bażar hemm bosta oġġetti li l-pubbliku jagħti lid-Dar biex jinbiegħu. Il-bażar jiftaħ ukoll waqt diversi attivitatjiet li d-Dar torganizza u li jkunu miftuħa għall-pubbliku. Għall-aktar informazzjoni jekk jogħġbok ikkuttattjana fuq: info@dartalprovidenza.org jew ċemplilna fuq: (00356) 21 462 844.

Bazaar

The Home has a bazaar that is open to the public every Tuesday morning between 8.00am and 12.30pm. The bazaar is full of items donated by the public to be sold in aid of the Home. The bazaar is also open during various activities organised by the Home that are also open to the public. […]