Entries by Victor Formosa

Żjarat mill-familjari lir-residenti fid-Dar tal-Providenza

L-amministrazzjoni tad-Dar tal-Providenza introduċiet miżuri ġodda li permezz tagħhom issa jistgħu isiru żjarat mill-familjari tar-residenti wara li jkunu ngħataw appuntament. It-tul taż-żjarat huwa limitat għal 15-il minuti biss. Diġà saru xi żjajjar u jidher li l-arranġamenti mħejjija intlaqgħu tajjeb kif jidher tajjeb minn dan il-kumment li rċevejna mingħand waħda mill-qraba. “Prosit tassew ta’ din l-inizjattiva […]

Friends of Providence House NSW b’donazzjoni ta’ $16,000 lid-Dar tal-Providenza.

Matul dawn l-aħħar sittax-il xahar, il-Friends of Providence House NSW ġabru $16,000 li normalment jiġu ppreżentati uffiċċjalment lid-Dar tal-Providenza waqt il-Maratona tal-Volleyball li jsir fil-bidu ta’ Lulju fil-parkeġġ tad-Dar fis-Siġġiewi. Minħabba r-restrizzjonijiet imposti mill-pandemija COVID-19, il-maratona kellha titħassar u għalhekk is-somma miġbura ġiet trasferita lid-Dar ħafna qabel biex il-fondi jgħinu lid-Dar biex tkun tista’ tkompli […]

“Mużika tat-Triq” fid-Dar tal-Providenza

L-Ability Promoters tad-Dar tal-Providenza huwa grupp ta’ ħaddiema li l-ħidma ewlenija tagħhom hi li jagħmlu minn kollox għat-titjib tal-kwalità tal-ħajja tar-residenti permezz ta’ ħidma integrata, għażliet tajbin ta’ saħħa u responsabbiltà xierqa. Ta’ kuljum jorganizzaw attivitajiet għar-residenti inkluż sports, workshops fl-arti u l-mużika, edukazzjoni, teknoloġija u attivitajiet oħra ta’ divertiment. Minħabba ċ-ċirkostanzi preżenti, din is-sena […]

Donazzjoni ta’ Maskli Protettivi

Nhar il-Ħamis, 6 ta’ Mejju, mpjegati mill-Awtorità ta’ Standards ta’ Ħarsien Soċjali (SCSA) wasslu lid-Dar tal-Providenza maskli prottettivi. Nadine Camilleri, l-Amministratur tad-Dar, wasslet l-apprezzament u l-ħajr tad-Dar lis-Segretarju Parlamentari għall-Anzjanità Attiva u Persuni b’Diżabilità, l-Onor. Silvio Parnis kif ukoll lil Norwex Malta Ltd. u l-Corinthia Group of Companies li taw dawn il-maskli.

Maskri tal-wiċċ magħmula mill-ħajjatin tad-Dar tal-Providenza

Il-Gvern Malti dan l-aħħar ġentilment ta lid-Dar tal-Providenza 9,000 maskra biex jintużaw mill-ħaddiema tad-Dar tal-Providenza waqt il-qadi ta’ dmirijiethom. Dawn il-maskri jridu jintremew wara li jkunu użati. Minħabba l-eventwalità li dawn jiġu użati kollha, il-ħajjatin tad-Dar bdew ħidma biex huma stess jipproduċu maskri tal-wiċċ bid-drapp li wara l-użu tagħhom jistgħu jinħaslu u jerġgħu jintużaw. Kull […]

Smart phones biex ir-residenti jżommu kuntatt mal-familjari u ħbieb

Waħda mill-ewwel miżuri li ħadet id-Dar tal-Providenza biex tissalvagwardja r-residenti u s-Support workers tagħħom mill-imxija tal-Coronavirus kien li nwaqqfu ż-żjarat mill-familjari u ħbieb li s-soltu jżuruhom fid-djar tagħna. Għaldaqstant id-Dar investiet f’numru ta’ smart phones biex nassiguraw li r-residenti li jixtiequ jżommu kuntatt ma’ familjari u ħbieb u viċi versa jkunu jistgħu jagħmlu dan. Dan […]

Wirja tal-Ġimgħa l-Kbira

Din is-sena l-wirja li ssoltu ssir fid-Dar tal-Providenza fis-Siġġiewi, marbuta mal-Ġimgħa Mqaddsa, mhix se tkun miftuħa għall-pubbliku minħabba l-pandemija COVID-19, iżda nħass li jkun xieraq li tintrama xorta waħda biex igawduha r-residenti. Din saret bis-sehem tal-Ability Promoters u r-residenti tad-Dar stess waqt sessjonijiet kulturali li jsiru apposta għalihom.

Titħassar il-Maratona tal-Volleyball b’risq Id-Dar tal-Providenza

Minħabba l-pandemija tal-COVID-19 u għal raġunijiet tas-saħħa pubblika fid-dawl tal-miżuri mħabbra mill-Awtoritajiet tas-Saħħa, Il-kumitat organizziv ħass il-ħtieġa li jħassar il-Maratona tal-Volleyball li kienet ippjanata li ssir fit-3, l-4 u l-5 ta’ Lulju ta’ din is-sena. Il-Maratona ssir bl-involviment ta’ bosta players tal-volleyball, uffiċċjali u voluntiera li s-saħħa tagħhom u tal-familjari tagħhom kif ukoll dik tar-residenti […]

Inawgurat proġett infrastrutturali ġdid tat-Teknoloġija Informatika fid-Dar tal-Providenza

Il-President ta’ Malta, Dr George Vella, dalgħodu inawgura proġett infrastrutturali tat-Teknoloġija tal-Informatika tal-għola livell fid-Dar tal-Providenza. Il-Proġett sar b’investiment ta’ €100,000, għaxar kilometri ta’ cable, ‘l fuq minn elfejn siegħa ta’ volontarjat, aktar minn erba’ mitt point, tagħmir ta’ networking u madwar sittin punt ta’ aċċess għall-WiFi. Sar xoghol estensiv ta’ networking fejn inbidlet l-infrastruttura […]

Il-Friends of Providence House NSW jiġbru $14,500AUD b’risq Id-Dar tal-Providenza

Il-Friends of Providence House NSW (FOPH) ġabru $14,500AUD b’risq Id-Dar tal-Providenza waqt il-verżjoni Awstraljana tal-‘Festa ta’ Ġenerożità’ li saret fi Blacktownn ix-xahar li għadda. Bosta xhur ta’ ħidma sfieqa wasslu għall-kunċert li għaqqad il-ġbir ta’ flus mal-varjetà u li sar fil-La Vallette Social Centre fi Blacktown nhar il-Ħadd, 23 ta’ Frar 2020. Is-somma li nġabret […]