Entries by Victor Formosa

“Il-ħaddiema kollha u volontier tad-Dar tal-Providenza jingħataw il-Premju Dun Mikiel Azzopardi fis-sena tal-pandemija”

Il-ħaddiema kollha u l-volontier Gordon Hewitt tad-Dar tal-Providenza ngħataw il-Premju Dun Mikiel Azzopardi f’din is-sena tal-pandemija. F’ċerimonja qasira fil-Kurja fil-Furjana, l-Arċisqof Mons. Charles J. Scicluna ippreżenta l-Premju lil Nadine Camilleri Cassano, Amministratur tad-Dar, u lil Marieanne Abdilla u Rebecca Theuma li kienu qed jirrappreżentaw il-ħaddiema kollha. Mons. Arċisqof irringrazzja lill-ħaddiema għall-ħidma siewja tagħhom mar-residenti tad-Dar. […]

“Id-Dar tal-Providenza goes Disney”

Id-Dar tal-Providenza ħasbet li ttella’ attività bl-isem “Id-Dar tal-Providenza Goes Disney”, għar-residenti tagħha. Il-produzzjoni marbuta mal-karattri ta’ Disney saret bejn id-19 u t-22 ta’ Ottubru 2020. Minkejja s-sitwazzjoni li ninsabu fiha bħalissa, id-Dar mxiet mal-protokolli kollha maħruġa mill-Awtoritajiet tas-Saħħa u taħt il-gwida tagħhom l-attività saret fuq erbat ijiem biex b’hekk ir-residenti tal-fletts setgħu jibqgħu fi […]

Qed jitqassam id-Djarju tad-Dar tal-Providenza għas-sena 2021

Il-Maltapost bdiet tqassam id-Djarju tad-Dar tal-Providenza għas-sena 2021 f’kull dar ta’ Malta u Għawdex. Permezz ta’ dan id-djarju, li bit-tagħrif li fih jibqa’ jintuża s-sena kollha, is-sostenituri jkollhom l-opportunità li juru s-solidarjetà tagħhom mad-Dar li toffri residenza lil mija u ħmistax-il resident b’diżabilità bl-aħjar ambjent li jgħin fl-iżvilupp tagħhom. Impenn mhux żgħir minħabba l-pandemija tal-COVID-19 […]

“Id-Dar tal-Providenza monument tal-ħniena”

Waqt quddiesa ta’ radd il-ħajr lil Alla f’għeluq il-55 Anniversarju tat-twaqqif tad-Dar tal-Providenza, Mons. Arċisqof Charles J. Scicluna ddeskriva d-Dar bħala “monument tal-ħniena”. Huwa żied jgħid li meta Dun Mikiel, il-fundatur tagħha, laqa’ l-ewwel residenti fid-Dar tas-Siġġiewi laqagħhom b’ħarsa ta’ ħniena mhux għax imsieken imma għax ried li l-għożża li d-Dar dejjem ikollha lejn ir-residenti […]

L-Eden Leisure Group b’solidarjetà mad-Dar tal-Providenza

Kull xahar, impjegati tal-Eden Leisure Group jagħtu parti mis-salarju tagħhom lid-Dar tal-Providenza li, kif jaf kulħadd, għal dawn l-aħħar 55 sena (Id-Dar tfakkar il-55 Anniversarju tat-twaqqif tagħha fit-13 ta’ Settembru) kienet u tibqa’ tiddependi mid-donazzjonijiet tal-benefatturi tagħha u mill-poplu ta’ Malta w Għawdex biex tkun tista’ twettaq il-ħidma tagħha. B’rabta mal-Jum Dinji għall-Karità, is-CEO tal-Eden […]

Il-Ministru Michael Falzon jappella għal għajnuna għad-Dar tal-Providenza

Waqt żjara li għamel, il-Ministru għall-Familja, Drittijiet tat-Tfal u Solidarjetà Soċjali, Dr Michael Falzon appella biex kull min jista’ jgħin lid-Dar tal-Providenza jagħmel dan anke bil-ftit. Huwa kompla jgħid li fid-Dar tas-Siġġiewi hawn persuni li huma fost l-aktar vulnerabbli fis-soċjetà Maltija u għandhom bżonn ħafna sostenn speċjalment f’dan iż-żmien tal-pandemija COVID-19 li qalbet id-dinja ta’ […]

Craft & Coffee b’risq id-Dar tal-Providenza

Il-grupp Craft & Coffee for Charity użaw it-talent tagħhom biex jagħmlu donazzjoni lid-Dar tal-Providenza. Huma ppreżentaw lid-Dar tas-Siġġiewi għadd mhux ħażin ta’ oġġetti mill-isbaħ maħdumin kollha bl-idejn li issa jistgħu jinbiegħu fil-bazaar tad-Dar. Grazzi għall-grupp Craft & Coffee for Charity tistgħu taraw b’għajnejkom dawn l-oġġetti kkuluriti li jolqtu l-għajn billi żżuru l-bazaar li hu miftuħ […]

Tislima lil John Paris, voluntier tad-Dar tal-Providenza

Id-Dar tal-Providenza ssellem il-memorja għażiża tas-Sur John Paris wieħed mill-voluntiera tagħna li nhar it-Tnejn 24 ta’ Awwissu 2020, il-Mulej sejjaħlu għal għandu fis-sema. John, flimkien ma’ martu Ġemma. ilhom jiġu jagħmlu xogħol volontarju fid-Dar tal-Providenza sa mis-sena 2012. L-appuntament tagħhom ta’ darbtejn jew tliet darbiet fil-ġimgħa ma jitilfuħx. John kien jagħmel xogħol volontarju fis-sezzjoni tal-manutenzjoni […]

Jinġabru €5,730 b’risq Id-Dar tal-Providenza

Is-somma ta’ €5,730 inġabret mis-sinjuri Pierre Vella Petroni u Anne Marie Xuereb b’risq Id-Dar tal-Providenza. Kull sena, għal dawn l-aħħar seba’ snin, Pierre u Anne Marie organizzaw BBQ għall-ħbieb ta’ Pierre Vella Petroni li d-dħul minnu kien imur kollu għad-Dar. Din is-sena minħabba l-pandemija tal-COVID-19 il-BBQ ma setghax isir imma minflok saret is-solita ġabra ta’ […]

Evolve by RS Group jagħtu kwantità ta’ ikel lid-Dar tal-Providenza

Kwantità ta’ ikel li tlesta għaċ-ċelebrazzjoni tal-10 Anniversarju ta’ Evolve by RS Group ingħatat kollha lid-Dar tal-Providenza wara li festin kellu jitħassar minħabba ż-żieda fil-każi ta’ nfezzzjonijiet bil-COVID-19. Il-kumpanija ħasset li dan ma kienx il-mument opportun għal ċelebrazzjonijiet u ddeċidiet li tħassar l-attività biex ħadd ma jitpoġġa f’riskju u l-ikel imur kollu lid-Dar tas-Siġġiewi. Din […]