Ceiling Hoist għas-soft room tad-Dar tal-Providenza

Is-Sur Norbert Grixti, General Manager tal-Lukanda Excelsior ippreżenta ċekk għal €5,075 lil Fr Martin Micallef, Direttur tad-Dar tal-Providenza, biex seta’ jinxtara u jitwaħħal Ceiling Hoist biex jintuża mir-residenti fis-soft room li tagħmel parti mill-kmamar multisensorjali li hemm fid-Dar fis-Siġġiewi.

Il-preżentazzjoni saret f’isem l-iSport & Social Welfare Club tal-ħaddiema tal-Grand Hotel Excelsior. Fr Martin irringrazzja lill-membri tal-Club għad-donazzjoni li se tgħin mhux ftit biex tkompli ttejjeb il-kwalità ta’ ħajja tar-residenti. Fir-ritratt (mix-xellug għal-lemin) jidhru Ms Cheryl Ann Aquilina Polidano (Segretarja/Teżoriera tal-iSport & Social Welfare Club), is-Sur Alfred Attard (HR Manager), Fr Martin Micallef, is-Sur Norbert Griscti u s-Sur Alfred Incorvaia (Viċi-President tal-Club)