Final farewell to Anna Stellini

We gave the final farewell to Anna Stellini, a worker at Id-Dar tal-Providenza for the last 11 years. She was a family woman, hardworking, dedicated and full of love towards the residents of the Home. Despite the ruthless illness she went through during the last three years, Anna always remained a positive woman with a smile that instilled courage. Her smile and her memory will remain in our hearts.

Thank you Anna from the residents, the Sisters and all the workers and volunteers.

L-Aħħar tislima lil Anna Stellini

Tajna l-aħħar tislima lil Anna Stellini, ħaddiema tad-Dar tal-Providenza għal dawn l-aħħar 11-il sena. Kienet mara tal-familja, ħabrieka, dedidkata u kellha mħabba kbira lejn ir-residenti tad-Dar tal-Providenza. Minkejja l-marda kiefra li ħakmitha tul dawn l-aħħar tlett snin, Anna dejjem baqgħet mara pożittiva u bi tbissima li tagħmillek kuraġġ. It-tbissima u l-memorja tagħha se jibqgħu f’qalbna.

Grazzi Anna mir-residenti, s-sorijiet, ħaddiema u l-voluntiera kollha.