L-Aħħar tislima lil Anna Stellini

Tajna l-aħħar tislima lil Anna Stellini, ħaddiema tad-Dar tal-Providenza għal dawn l-aħħar 11-il sena. Kienet mara tal-familja, ħabrieka, dedidkata u kellha mħabba kbira lejn ir-residenti tad-Dar tal-Providenza. Minkejja l-marda kiefra li ħakmitha tul dawn l-aħħar tlett snin, Anna dejjem baqgħet mara pożittiva u bi tbissima li tagħmillek kuraġġ. It-tbissima u l-memorja tagħha se jibqgħu f’qalbna.

Grazzi Anna mir-residenti, s-sorijiet, ħaddiema u l-voluntiera kollha.

This post is also available in: English