Id-Dar tal-Providenza ssellem il-memorja ta’ Mons. Philip Calleja

Id-Dar tal-Providenza ssellem il-memorja għażiża ta’ Mons. Philip Calleja li llum ingħaqad mal-Mulej fis-sema. Kien Monsinjur Calleja li wara l-mewt ta’ Mons. Mikiel Azzopardi f’Mejju tal-1987, ingħata l-inkarigu minn Mons. Arċisqof Ġużeppi Mercieca mhux biss biex jorganizza l-funeral tiegħu, imma wkoll biex jassumi r-responsabiltà tat-tmexxija tad-Dar, sakemm ġie nominat Mons. Lawrence Gatt bħala d-Direttur il-ġdid, xahrejn wara.

Mons. Calleja ġie ordnat saċerdot fit-2 ta’ Awwissu, 1953. L-ewwel ħidma pastorali tiegħu kienet l-iżjed mat-tfal tal-Belt u fi ħdan l-Azzjoni Kattolika Maltija. Huwa waqqaf ukoll il-Kummissjoni emigranti, llum magħrufa bħal Kummissjoni Migranti. Huwa kien Deputat tal-Uffiċċju taż-Żwiġijiet, kif ukoll kanċillier tal-Kurja tal-Arċisqof. Fl-1990 kien inkarigat mill-organizzazzjoni taż-żjara tal-Papa Ġwanni Pawlu II f’Malta.

Fis-sena 1962, Mons. Philip kien infurmat li r-Rest Camp tal-Ammiraljat fis-Siġġiewi kien se jiġi trasferit fil-Mellieħa. Bl-inizjattiva ta’ Mons. Philip, bdiet minnufih ħidma biex il-post jinkiseb mill-Azzjoni Kattolika Maltija kif fil-fatt ġara. Wara li nkiseb dan il-post beda jintuża bħala kampijiet tas-sajf għat-tfal u fil-frattemp, Mons. Mikiel Azzopardi, li kien l-Assistent Ekkleżjastiku tal-Azzjoni Kattolika Maltija beda jaħseb biex jibni d-Dar tal-Providenza f’dan il-post. Fil-fatt ix-xogħol tal-bini tad-Dar tal-Providenza beda fl-1965.

Fl-2018, Mons. Philip Calleja ingħata l-Premju Mons. Mikiel Azzopardi bħala turija ta’ rikonoxximent u apprezzament tad-Dar tal-Providenza għall-ħidma u l-appoġġ tiegħu lejn id-Dar. Dakinhar l-Isqof Awżiljarju, Mons. Joseph Galea-Curmi faħħar il-ħidma sfieqa tiegħu u qal li din il-ħidma twila tiegħu mhux biss tissombolizza l-karattru tiegħu imma wkoll l-impenn tal-Knisja Maltija biex tgħin il-batut u l-emarġinat fis-soċjetà tagħna.

Agħtih o Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

This post is also available in: English