Il-Ministru Carmelo Abela jippreżenta relikwa tal-Papa Luciani

Il-Ministru tal-Affarijiet Barranin, Dr Carmelo Abela ippreżenta relikwa tal-Papa Ġwanni Pawlu I, magħruf bħala Papa Luciani, lil Fr Martin Micallef, Direttur tad-Dar tal-Providenza. Waħda mit-tlitt vilel tad-Dar hija msemmija għal Papa Luciani, il-Papa tat-tbissima.

Din ir-relikwa hija biċċa drapp żgħira li kienet tagħmel parti mill-qalziet tiegħu u l-għotja saret possibbli bl-intervent tas-Sur Frank Zammit, l-Ambaxxatur Malti għas-Santa Sede.

Dr Abela faħħar il-ħidma kontinwa li l-ħaddiema u l-voluntiera jagħmlu ta’ kuljum fid-Dar tal-Providenza għax b’dan ix-xogħol tagħhom qed jagħtu tifsira vera u proprja ta’ x’inhi l-imħabba lejn il-proxxmu. Il-Ministru Abela kellu wkoll l-opportunità li jiltaqa’ ma’ xi residenti tad-Dar.

Villa Papa Luciani kienet inawgurata fit-8 ta’ Settembru 1987.

This post is also available in: English