Menu

Content

Breadcrumb

Il-Mużew f’Ġieħ Mons. Mikiel Azzopardi

Il-Mużew Dun Mikiel fid-Dar tal-Providenza Il-Mużew Dun Mikiel fid-Dar tal-Providenza

Il-Mużew Mons. Mikiel Azzopardi ġie inawgurat mill-Ecc. Tiegħu Mons. Ġużeppi Mercieca, Arċisqof ta' Malta fl-okkażjoni tal-ħmistax-il anniversarju mill-mewt ta' Mons. Mikiel Azzopardi, fundatur tad-Dar tal-Providenza. F'dan il-Mużew, li jinsab ħdejn il-kapella tad-Dar, wieħed jista' jara ritratti mill-ħajja ta' Mons. Azzopardi, dokumenti personali u affarijiet oħra tiegħu bħalma huma l-ilbies ekkleżjastiku tiegħu. Hemm ukoll kappella żgħira b'artal żgħir tal-injam li fuqu Mons. Azzopardi kien iqaddes fil-kamra tiegħu qabel miet. Hemm ukoll esebita stola li kienet ta' San Ġwanni XXIII.

Ikkuntatjana

Id-Dar tal-Providenza
Lapsi Road,
Is-Siġġiewi,
SGW 2822
MALTA
Tel No: (+356) 21464915
Fax: (+356) 21467925

Mailing List

Join our mailing list...

Log In or Register