Menu

Content

Breadcrumb

Il-Premju Dun Mikiel

Il-poster uffiċċjali tal-Premju Dun Mikiel Il-poster uffiċċjali tal-Premju Dun Mikiel

Il-Premju Dun Mikiel jingħata mid-Dar tal-Providenza kull sena lill-persuna jew persuni li jaħdmu u jipprovdu sapport lill-persuni b'diżabilità, kemm fid-Dar kif ukoll barra mid-Dar.

Ir-Rebbieħa tal-Premju Dun Mikiel:

1995 – Dott. Lawrence Gonzi LL.D. u s-Sinjura Mari Lowell
1996 - (Il-premju ma ngħatax)
1997 – Is-sinjuri Paul Mifsud u Lewis Portelli
1998 - Mons. Manuel Curmi
1999 - Dun Charles Fenech O.P.
2000 – Is-Sur Joseph M. Camilleri
2001 – Dott. Carmelo Vella, M.D.
2002 – Is-Sinjura Victoria Demanuele
2003 – Sr. Maddalena u Sr. Fortunata Fava
2004 – Is-Sur John Peel
2005 – Is-Sur John Micallef
2006 – Is-Sur Tonio Bonello u s-Sur Albert E. Vella
2007 – Is-Sinjura Yvonne Eastman
2008 – Is-Sur Fred Bezzina
2009 – Is-Sur Denis Azzopardi u l-Liċeo tas-Subien tal-Ħamrun, Kulleġġ San Ġorġ Preca
2010 – Mons. Lawrence Gatt u Dun Ġużepp Borg Micallef
2011 - Dun Lino Cardona SJ u s-sinjuri Mary Versin u Blanche Mifsud
2012 – Il-Kummissjoni Nazzjonali Persuni b'Diżabilità (Malta)

2013 - Is-Sur Marcel u s-Sinjura Adelina Pisani
2015 – Is-Sinjorina Angela Agius

2016 - Dar il-Kaptan

Ikkuntatjana

Id-Dar tal-Providenza
Lapsi Road,
Is-Siġġiewi,
SGW 2822
MALTA
Tel No: (+356) 21464915
Fax: (+356) 21467925

Mailing List

Join our mailing list...

Log In or Register