Fr Martin Micallef

Kunċert ta’ mużika sagra mis-St Paul Chamber Ensemble b’risq id-Dar tal-Providenza

Is-St Paul Chamber Ensemble ippreżenta kunċert ta’ mużika sagra b’risq id-Dar tal-Providenza. Il-kunċert sar fil-knisja parrokkjali ta’ San Nikola fis-Siġġiewi nhar is-Sibt, 12 ta’ Marzu 2016 biex ifakkar lill-mibki Fr VicGeorge Vassallo li miet dan l-aħħar.

Il-kunċert kien organiżżat mill-Ordni ta’ San Ġwann ta’ Ġerusalemm, Il-Kavallieri Ospitallieri tal-Gran Prijur ta’ Malta u l-Ordni Sovran ta’ San Ġwann ta’ Ġerusalemm – il-Kavallieri ta’ Malta b’kollaborazzjoni mal-Kunsill Lokali tas-Siġġiewi.