L-Isqof Awżiljaru ta’ Paderborn Mons Matthias Kõnig fid-Dar tal-Providenza

L-Isqof Awżiljaru tal-Arċidjoċesi ta’ Paderborn fil-Ġermanja, Mons Matthias Kõnig żar Id-Dar tal-Providenza ma’ grupp ta’ ħamsa u tletin pellegrin mid-Djoċesi tiegħu. Huwa mexxa Ċelebrazzjoni Ewkaristika fil-kappella tad-Dar u wara l-grupp ta’ pellegrini żaru l-mużew u l-qabar ta’ Dun Mikiel Azzopardi, l-fundatur tad-Dar. Fil-ġimgħa li damu Malta huma kellhom laqgħa mal-Arċisqof tagħna Pawl Cremona OP u fost affarijiet oħra żaru l-Arka Foundation waqt li l-Isqof Kõnig iċċelebra quddiesa għall-grupp fis-Santwarju Ta’ Pinu. Huma sabu ħin iżuru wkoll postijiet turistiċi f’pajjiżna nklużi l-Belt Valletta u l-Imdina.