Messaġġ mill-Papa Franġisku fl-okkażjoni tal-Jum Dinji tal-Persuni b’Diżabilità

Il-Futur u l-Aċċessibilità

“Fl-okkażjoni tal-Jum Dinji tal-Persuni b’Diżabilità, nġeddu l-ħarsa tagħna tal-fidi li tara l-preżenza ta’ Kristu stess f’ħutna li jqis kull ġest ta’ mħabba mal-iżgħar fost ħutna magħmul miegħu (Ara Mattew 25,4). F’din l-okkażjoni nixtieq infakkar kif illum il-promozzjoni għad-drittijiet tal-parteċipazzjoni tilgħab irwol ċentrali biex tingħeleb id-diskriminazzjoni u tiġi promossa kultura li tilqa’ u kwalità ta’ ħajja.”

“Sar progress kbir favur il-persuna b’diżabilità fil-qasam mediku u soċjali, iżda madankollu għadna naraw il-preżenza tal-kultura tal-iskart u ħafna minnhom iħossu li jeżistu mingħajr ma jappartjenu u mingħajr parteċipazzjoni. Dan kollu jitlob mhux biss li d-drittijiet tal-persuni b’diżabilità u l-familjari tagħhom ikunu protetti imma jitlob minna li nagħmlu dinja aktar umana billi nwarrbu dak kollu li jtellifhom li jkunu ċittadini sħaħ, l-ostakli tal-preġudizzju u billi nippromovu l-aċċessibbilità fiżika u l-kwalità ta’ ħajja, filwaqt li nżommu quddiem għajnejna d-dimensjonijiet kollha tal-persuna umana.”

“Hu neċessarju li nappoġġjaw u nakkumpanjaw lill-persuni b’diżabilità f’kull stadju tal-ħajja, anke bl-użu tat-teknoloġija tal-lum, imma mingħajr ma nqisuhom bħala xi ħaġa assoluta. Bil-qawwa u d-delikatezza nindirizzaw sitwazzjonijiet ta’ emarginizazzjoni u nimxu t-triq magħhom u ”nidilkuhom” bid-dinjità għall-parteċipazzjoni attiva fil-komunità ċivili u ekklesjali. Hu vjagg impenjattiv u anke diffiċli li jgħin ħafna biex jiġu ffurmati kuxjenzi li kapaċi jirrikonoxxu li kull wieħed minna hu persuna unika u irrepetuta.”

“U ejjew ma ninsewx il-ħafna “eżiljati moħbija,” li jgħixu fi djarna, fil-familji tagħna u fis-soċjetà tagħna. (Ara Anġelus, Id-29 ta’ Diċembru 2013; Diskors lill-Korp Diplomatiku, It-12 ta’ Jannar 2015). Naħseb f’nies ta’ kull età, b’mod speċjali l-anzjani, li anke minħabba d-diżabilità, kultant huma meqjusa bħala piż, “preżenza skomda” b’riskju li jkunu mwarrba u jsibu lilu infushom imċaħħda minn xogħol prospettiv għall-bini tal-futur tagħna.”

“Aħna msejjħa biex nirrikonoxxu f’kull persuna b’diżabilità, anke dawk b’diżabilità severa, kontribuzzjoni unika għall-ġid komuni permezz tal-istorja partikulari tiegħu jew taghha.”

“Nirrikonoxxu d-dinjità ta’ kull persuna konxji li din ma tiddependix fuq il-funzjonalità tal-ħames sensi. (Ara Diskussjoni mal-parteċipanti waqt il-Konvenzjoni taċ-CEI fuq id-diżabilità. Il-11 ta’ Ġunju 2016). L-Evanġelju jgħallimna nagħmlu din il-konverżjoni. Hu neċessarju li niżviluppaw reżistenza kontra l-kultura li tqis ċertu ħajjiet li huma Serje A u oħrajn li huma Serje B. Dan hu dnub soċjali.  Ħa jkollkom il-kuraġġ li tagħtu vuċi lil dawk li huma diskriminati minħabba d-diżabilità tagħhom għax sfortunatament f’ċerti pajjizi sa llum m’humiex rikonoxxuti bħala persuni b’dinjità ndaqs, bħala aħwa fl-umanità.”

“Infatti li tagħmel liġijiet tajbin u li twaqqa’ barrieri fiżiċi huwa mportanti imma dan mhux biżżejjed jekk ma tiġġilidx il-mentalità, jekk ma tirbaħx il-kutura mifruxa li toħloq disugwaljanza li timpedixxi l-persuni b’diżabilità minn parteċipazzjoni attiva fil-ħajja ta’ kuljum.”

“F’dawn l-aħħar snin saru u tmexxew il-quddiem inizzjattivi ta’ inklussività, imma dan mhux biżżejjed għax il-preġudizzji, barra l-barrieri fiżiċi, joħolqu anke limiti ta’ aċċess għall-edukazzjoni għal kulħadd, għax-xogħol u parteċipazzjoni. Biex persuna b’diżabilità tilħaq l-aspirazzjonijiet tagħha għandha bżonn mhux biss teżisti imma li tħoss appartenenza għal komunità.”

“Inħeġġeġ lil dawk kollha li jaħdmu mal-persuni b’diżabilità biex ikomplu b’dan is-servizz u mpenn importanti li juri l-kejl taċ-ċiviltà ta’ nazzjon. U jien nitlob li kull persuna tħoss il-ħarsa paterna ta’ Alla li jafferma d-dinjità sħiħa u l-valur inkundizzjonzat tal-ħajja tiegħu.”

Mill-Belt tal-Vatikan.  Illum, it-3 ta’ Diċembru 2019

Franġisku

This post is also available in: English