Occupational Therapist (Full-time)

Id-Dar tal-Providenza ghandha bżonn timpjega
 

Occupational Therapist (Full-Time)

 
Applikazzjonijiet li jnkludu s-CV għanhom jaslu għand:
 
L-Amminstratur,
Id-Dar tal-Providenza,
Triq Lapsi,
Is-Siġġiewi
SGW 2822
 
 
sa mhux aktar mil-31 ta’ Marzu, 2014
 
Id-Dar tal-Providenza timpjega fuq bazi ta’ opportunitajiet indaqs u kull applikazzjoni tinzamm b’kunfidenzjalita stretta.