Premju Nazzjonali Ħaddiem tas-Sena 2021

Il-ħaddiema ta’ Dar Pirotta u flett San Ġużepp fis-Siġġiewi kienu nominati mid-Dar tal-Providenza għall-għoti tal-Premju Tim tas-Sena f’ċerimonja li fiha ġew onorati sitt individwi, tliet organizzazzjonijiet, u tim.

Iċ-ċerimonja tal-għoti tal-Premju Nazzjonali Ħaddiem tas-sena 2021 saret fl-20 ta’ Diċembru taħt il-patroċinju tal-E.T. Dr George Vella, President ta’ Malta. F’diskors tal-okkażjoni, Dr Vella qal li din l-attività hija waħda ferm speċjali mhux biss għax matulha jingħataw diversi premjijiet iżda għax fuq kollox tiċċelebra l-bżulija u l-irwol importanti tax-xogħol fil-ħajja tal-bniedem. Huwa fakkar fid-diversi sfidi u riperkussjonijiet li l-pandemija tal-COVID-19 ġabet magħha fuq il-postijiet tax-xogħol u mil-lat imprenditorjali.

Il-Premju Ħaddiem tas-Sena 2021 ingħata lil Roseanne Camilleri, Kap Eżekuttiv tal-Kura tas-Saħħa Primarja.

This post is also available in: English