Residenti tad-Dar tal-Providenza f’pellegrinaġġ għal Lourdes

L-Arċisqof Emeritus Mons Pawl Cremona O.P. mexxa pellegrinaġġ tal-morda f’Lourdes organizzat mill-Assoċċjazzjoni Volontarji Lourdes (AVL).

Il-grupp kien magħmul minn mija u tmenin persuna minn Malta u magħhom ingħaqdu sitta oħra minn Londra, Brussell u l-Lussemburgu. Fil-grupp kien hemm erba’ residenti tad-Dar tal-Providenza: Carmelina Formosa, Antonia Deguara, Pierre Borg u Frankie Cortis. Dawn kienu akkumpanjati mis-support workers tad-Dar.

Kull sena, l-Assoċċjazzjoni tgħin persuni morda biex iżuru s-Santwarju tal-Madonna ta’ Lourdes fil-grotta fejn, fil-11 ta’ Frar 1858, dehret għall-ewwel darba lil Bernardette Soubirous.

It-Tnejn, 4 ta’ Settembru, Mons Cremona mexxa konċelebrazzjoni Ewkaristika bil-Malti fil-grotta.

This post is also available in: English