Tislima lil Jean Vanier, fundatur tal-Arche International

Id-Dar tal-Providenza tixtieq turi s-sogħba tagħha għall-mewt ta’ Jean Vanier il-fundatur tal-komunitajiet internazzjonali l’Arche u Faith and Light fl-età ta’ 90 sena.
Jean kien żar id-Dar tal-Providenza fid-9 ta’ Settembru 1985, waqt li kien Malta fuq stedina tal-Kummissjoni Djoċesana Żgħażagħ iex bie ikun il-kelliem ewlieni waqt l-ewwel edizzjoni ta’ Festażgħażagħ li nżammet fit-Tradefair Grounds in-Naxxar. Waqt li kien malta kien ta ukoll sensiela ta’ taħdidiet fl-Uffiċini tal-Caritas, il-Floriana.
Jean Vanier kien filosfu Kandiż ta’ origini Franċiza li fl-1964, għażel li jitlaq il-karriera akkademika tiegħu u jibda jgħix ma’ żewġt irġiel b’diżabilità intellettwali fi Troli fi Franza fejn waqqaf il-Komunitajiet tal-Arche. F’dawn il-komunitajiet persuni b’diżabilita intelletwali flimkien ma’ dawk li jassistuhom jaqsmu ħajjithom flimkien fi djar żgħar fil-komunità. Bil-mod il-mod bil-kuraġġ u l-viżjoni ta’ Jean Vanier il-komunitajiet tal-Arche minn Franza kibru għal 152 komunita mxerda f’37 pajjiz fil-ħames kontinenti. Illum 5,000 raġel u mara b’diżabilita qed jgħixu fil-qalba tal-soċjeta, jistgħu isemmgħu leħinhom u jgħixu f’ambjent li jgħinhom jiżviluppaw it-kapaċitajiet tagħhom fil-milja kollha tagħhom.

Dawn il-komunitajiet huma magħquda minn viżjoni kumuni imnaqxa f’sett ta’ principji li jispiraw din il-ħidma.

Jean Vanier kien ta’ ispirazzjoni għal Dun Anġ Seychell biex jiftaħ id-dar tiegħu għal persuni b’diżabilità intellettwali li semmieħa Dar Nazaret. Dar oħra li fetaħ Dun Anġ biswit din id-dar semmieha propjau għal Jean Vanier.

Il-messaġġ ta’ Jean Vanier dejjem iħeġġeġ biex nibnu komunitajiet ta’ kompassjoni b’enfasi fuq id-dinjità u valur tal-ħajja uman. Huwa jisħaq li l-persuni b’diżabilita mhux biex ittasformawh bħala persuna u jara fihom sejħa biex napprezzaw li d-differenza hija rigal u mhux theddida.

Jean Vanier huwa wkoll awtur ta’ bosta kotba.

This post is also available in: English