Żewġ rebbieħa tal-Premju Mons. Mikiel Azzopardi 2019

Is-Sur Oliver Scicluna, Ċerperson tal-Kummissjoni għad-Drittijiet tal-Persuni b’Diżabilità u l-kumpanija Camilleri & Cuschieri Consulting Engineers, rappreżentata mis-Sur Charles Cuschieri, ko-fundatur tal-kumpanija huma ż-żewġ rebbieħa tal-Premju Mons. Mikiel Azzopardi għal din is-sena.

Dan ħabbru Fr Martin Micallef, Direttur tad-Dar tal-Providenza, waqt il-kunċert annwali mill-banda tal-Forzi Armati ta’ Malta li sar il-Ġimgħa (6 ta’ Diċembru) fil-Katidral Metropolitan ta’ San Pawl fl-Imdina b’risq id-Dar tas-Siġġiewi fl-okkażjoni tal-Jum Internazzjonali tal-Persuni b’Diżabiltà.

Dan il-Premju, li tnieda għall-ewwel darba fl-1955, jingħata kull sena biex jirrikonoxxi l-kontribut ta’ persuni fil-qasam tal-persuni b’diżabilità f’Malta w Għawdex kif ukoll persuni u entitajiet li jgħinu lid-Dar tal-Providenza fil-ħidma tagħha.

Oliver Scicluna kien ġie appuntat bħala Ċerpersin tal-Kummissjoni Nazzjonali Persuni b’Diżabilità f’Marzu 2014. Bħalissa huwa qed iservi wkoll fuq diversi kunsilli u bordijiet fuq livell nazzjonali. Huwa wkoll Viċi Ċerpersin tal-Fondazzjoni għall-Aċċessibilità fit-Teknoloġija Informatika. Kien serva bħala Ċerpersin tal-Kumitat Azzjoni Soċjetà Ġusta, li kien kumitat li jagħti pariri għat-tħejjija tal-Politika Nazzjonali dwar id-Diżabilità.

Oliver ġie maħtur bħala l-ewwel Kummissarju għad-Drittijiet ta’ Persuni b’Diżabilità f’Ġunju 2016.

Camilleri & Cuschieri Consulting Engineers, kumpanija li tagħti servizz ta’ konsulenza fil-qasam tal-inġinerija, kienet twaqqfet fl-1979 mill-Inġinier Albert G. Camilleri, illum mejjet, u l-Inġinier Charles Cuschieri u din is-sena qed tfakkar l-erbgħin sena mit-twaqqif tagħha.

L-Assoċjazzjoni ta’ Camilleri & Cuschieri mad-Dar tal-Providenza bdiet meta Mons. Lawrence Gatt sar direttur tad-Dar fl-1987. Minn dak iż-żmien sal-lum, il-kumpanija għażlet li tassapportja lid-Dar b’għajnuna professjonali bħala parti mill-Corporate Social Responsibility tagħha.

Fl-2012, l-Inġinier Cuschieri kien ukoll ippremjat bil-premju ta’ “Eċċellenza fil-Leadership” mill-Kamra tal-Inġiniera ta’ Malta. Huwa wkoll Fellow tal-Institution of Engineering and Technology tal-Ingilterra.

Il-kunċert mill-banda tal-Forzi Armati ta’ Malta kien taħt il-patroċinju distint tal-President ta’ Malta, l-E.T. Dott. George Vella li kien akkumpanjat mis-Sinjura Vella. F’diskors qasir tal-għeluq, Dott. Vella qal li nitkellmu ħafna

dwar id-dinjità imma l-persuni b’diżabilità dejjem kellhom id-dinjità konna aħna li ċaħħadnihom minnha bl-atitudni tagħna lejhom. Għal-grazzja t’Alla din il-kultura bdiet tinbidel permezz ta’ liġijiet u edukazzjoni biex il-persuni b’diżabilità tassew ikollhom ir-rispett, id-dinjità u d-drittijiet tagħhom.

Il-kelliem tal-okkażjoni marbut mal-Jum Internazzjonali għall-Persuni b’Diżabilità kien is-Sur Michael Debattista, persuna nieqsa mid-dawl minn mindu għalqet l-għoxrin sena.

This post is also available in: English