Qed jitqassam id-Djarju tad-Dar tal-Providenza għas-sena 2021

Il-Maltapost bdiet tqassam id-Djarju tad-Dar tal-Providenza għas-sena 2021 f’kull dar ta’ Malta u Għawdex. Permezz ta’ dan id-djarju, li bit-tagħrif li fih jibqa’ jintuża s-sena kollha, is-sostenituri jkollhom l-opportunità li juru s-solidarjetà tagħhom mad-Dar li toffri residenza lil mija u ħmistax-il resident b’diżabilità bl-aħjar ambjent li jgħin fl-iżvilupp tagħhom. Impenn mhux żgħir minħabba l-pandemija tal-COVID-19 li ħakmet lid-dinja u mhux l-inqas lil Malta.

Bħal fis-snin l-imgħoddija, id-djarju fih il-ħinijiet tal-quddies kollu tal-Ħdud u ta’ matul il-ġimgħa fil-knejjes u kappelli kollha ta’ Malta u Għawdex u kalendarju dettaljat. Fih ukoll il-lista tal-festi parrokkjali kollha fiż-żewġ gżejjer għas-sena ddieħla. Ir-ritratt bil-kulur tas-Salib tal-Għolja li hemm fuq il-faċċata ta’ quddiem huwa ta’ Fr Martin Micallef, Direttur tad-Dar tal-Providenza.

Dawk li fit-triq tagħhom tqassam id-djarju imma lilhom ma waslilhomx huma ġentilment mitluba li jċemplu lir-Reception tad-Dar fuq 21462844 jew b’imejl fuq info@dartalprovidenza.org.

GasanMamo Insurance u MAPFRE MSV Life sponsorjaw l-istampar tad-djarju waqt li l-Maltapost reġgħet ġentilment aċċettat li tqassam id-djarji mingħajr ħlas fid-djar kollha.