Entries by Victor Formosa

“Id-Dar tal-Providenza goes Disney”

Id-Dar tal-Providenza has organised a stage activity entitled “Id-Dar tal-Providenza Goes Disney” for its residents. The production, based around various Disney characters, was staged between the 19th and 22nd October 2020. In spite of the present situation we are living in, the producers adopted all the protocols outlined by the Health Authorities and under their […]

“Id-Dar tal-Providenza goes Disney”

Id-Dar tal-Providenza ħasbet li ttella’ attività bl-isem “Id-Dar tal-Providenza Goes Disney”, għar-residenti tagħha. Il-produzzjoni marbuta mal-karattri ta’ Disney saret bejn id-19 u t-22 ta’ Ottubru 2020. Minkejja s-sitwazzjoni li ninsabu fiha bħalissa, id-Dar mxiet mal-protokolli kollha maħruġa mill-Awtoritajiet tas-Saħħa u taħt il-gwida tagħhom l-attività saret fuq erbat ijiem biex b’hekk ir-residenti tal-fletts setgħu jibqgħu fi […]

Id-Dar tal-Providenza 2021 Diary being distributed

The pocket diary of Id-Dar tal-Providenza for 2021 is presently being distributed by Maltapost in every household in Malta and Gozo. This diary, with its information that is useful throughout the whole year, provides an opportunity for a show of solidarity with the Home that offers residency with the right environment to one hundred and […]

Qed jitqassam id-Djarju tad-Dar tal-Providenza għas-sena 2021

Il-Maltapost bdiet tqassam id-Djarju tad-Dar tal-Providenza għas-sena 2021 f’kull dar ta’ Malta u Għawdex. Permezz ta’ dan id-djarju, li bit-tagħrif li fih jibqa’ jintuża s-sena kollha, is-sostenituri jkollhom l-opportunità li juru s-solidarjetà tagħhom mad-Dar li toffri residenza lil mija u ħmistax-il resident b’diżabilità bl-aħjar ambjent li jgħin fl-iżvilupp tagħhom. Impenn mhux żgħir minħabba l-pandemija tal-COVID-19 […]

“Dar tal-Providenza a monument of mercy”

During a Thanksgiving Mass on the occasion of the 55th Anniversary of the founding of Dar tal-Providenza, Archbishop Charles J. Scicluna decribed the Siġġiewi Home as a “monument of mercy”. He added that its founder, Dun Mikiel, greeted the first residents at the Home mercifully not because they were pitiful but because he wanted the […]

“Id-Dar tal-Providenza monument tal-ħniena”

Waqt quddiesa ta’ radd il-ħajr lil Alla f’għeluq il-55 Anniversarju tat-twaqqif tad-Dar tal-Providenza, Mons. Arċisqof Charles J. Scicluna ddeskriva d-Dar bħala “monument tal-ħniena”. Huwa żied jgħid li meta Dun Mikiel, il-fundatur tagħha, laqa’ l-ewwel residenti fid-Dar tas-Siġġiewi laqagħhom b’ħarsa ta’ ħniena mhux għax imsieken imma għax ried li l-għożża li d-Dar dejjem ikollha lejn ir-residenti […]

Eden Leisure Group in solidarity with Dar tal-Providenza

Every month, Eden Leisure Group employees have been donating a small portion of their salary to Dar tal-Providenza that, as everyone knows, for the last 55 years (the Home turns 55 this September 13th) has and will always rely on donations from benefactors and the general public to be able to operate. In time for […]

L-Eden Leisure Group b’solidarjetà mad-Dar tal-Providenza

Kull xahar, impjegati tal-Eden Leisure Group jagħtu parti mis-salarju tagħhom lid-Dar tal-Providenza li, kif jaf kulħadd, għal dawn l-aħħar 55 sena (Id-Dar tfakkar il-55 Anniversarju tat-twaqqif tagħha fit-13 ta’ Settembru) kienet u tibqa’ tiddependi mid-donazzjonijiet tal-benefatturi tagħha u mill-poplu ta’ Malta w Għawdex biex tkun tista’ twettaq il-ħidma tagħha. B’rabta mal-Jum Dinji għall-Karità, is-CEO tal-Eden […]

Il-Ministru Michael Falzon jappella għal għajnuna għad-Dar tal-Providenza

Waqt żjara li għamel, il-Ministru għall-Familja, Drittijiet tat-Tfal u Solidarjetà Soċjali, Dr Michael Falzon appella biex kull min jista’ jgħin lid-Dar tal-Providenza jagħmel dan anke bil-ftit. Huwa kompla jgħid li fid-Dar tas-Siġġiewi hawn persuni li huma fost l-aktar vulnerabbli fis-soċjetà Maltija u għandhom bżonn ħafna sostenn speċjalment f’dan iż-żmien tal-pandemija COVID-19 li qalbet id-dinja ta’ […]