Entries by Samantha Vella Cassia

Id-Dar tal-Providenza ssellem il-memorja ta’ Fr Lino Cardona SJ

Id-Dar tal-Providenza ssellem il-memorja għażiża ta’ Fr Lino Cardona SJ li llum ingħaqad mal-Mulej fis-sema fl-età ta’ 76 sena. Fr Lino ilu jagħti servizz lid-Dar tal-Providenza sa mis-sajf tal-1975 meta darba Dun Mikiel Azzopardi, l-fundatur tad-Dar, talbu joqgħod ftit minfloku biex jieħu btala barra minn Malta fix-xahar ta’ Awwissu. Minn dak iż-żmien sa llum baqa’ […]

Maratona tal-Volleyball

Kull sena, Id-Dar tal-Providenza torganizza l-BOV Volleyball Marathon. L-ewwel edizzjoni kienet fl-2009. Din hi maratona ta’ 53 siegħa ta’ logħob kontinwu li ssir fl-ewwel tmiem il-ġimgħa ta’ Lulju. L-għan tal-maratona hu li jinġabru fondi għad-Dar tal-Providenza fil-ħidma tagħha biex tkompli ttejjeb il-kwalità tal-ħajja u tkompli tgħin fl-iżvilupp sħiħ u l-inklużjoni soċjali tal-persuni b’diżabilità li jużaw […]

Iċ-Ċentru Agrikolu San Isidoru

Iċ-Ċentru Agrikolu San Isidoru fid-Dar tal-Providenza kien inawgurat uffiċjalment f’ Mejju 2009. Il-Fondazzjoni Alfred Mizzi kienet l-isponsor ewlieni ta’ dan il-proġett u pprovdiet il-finanzi biex ikun jista’ jibda. Residenti tad-Dar ikabbru varjetà ta’ ħwawar fis-serra spazjuża, imbagħad huma jippakkjawhom biex jintużaw għall-kċina tad-Dar jew biex jinbiegħu lill-pubbliku. Iċ-Ċentru Agrikolu ssemma’ għal San Isidoru, il-patrun tal-bdiewa. […]

Music Room

Residents of Id-Dar tal-Providenza have a specialised Music Room where they can have music sessions on an individual basis as well as in groups. Sessions that are of great benefit to them. The Music Room, that was inaugurated on May 24th 2018, could only materialise with the financial assistance of Rotary Club la Valette, Rotary […]

Il-Kamra tal-Mużika

Ir-residenti tad-Dar tal-Providenza għandhom Music Room speċjalizzata fejn ikollhom sessjonijiet tal-mużika b’mod individwali kif ukoll fi gruppi, liema sessjonijiet huma ta’ benefiċċju kbir għalihom. Il-Music Room, li ġiet inawgurata fl-24 ta’ Mejju 2018, setgħet issir bil-għajnuna finanzjarja tar-Rotary Club La Valette, ir-Rotary Club Malta u r-Rotary International District 2110 li sponsorjaw il-proġett kif ukoll tal-Alf. […]

Shalom

‘Shalom’ – Żurrieq located in Triq it-Tin. Was inaugurated on 8th April 2016 by Dr Justyne Caruana, then Parliamentary Secretary for the Rights of Persons with Disability and Active Ageing. In the home there are five residents with intellectual disability.

Shalom

‘Shalom’ – iż-Żurrieq fi Triq it-Tin. Giet inawgurata fit-8 ta’ April 2016, minn Dr Justyne Caruana, dak iż-żmien Segretarju Parlamentari għad-Drittijiet tal-Persuni b’Diżabilità u Anżjanità Attiva. F’din id-dar jgħixu ħames persuni b’diżabilita’ intellettwali.