Entries by Samantha Vella Cassia

Steward Health Care US jagħtu 50,000 maskra lid-Dar tal-Providenza

MiIl-Kwartieri Ġenerali ta’ Steward Health Care fl-Istati Uniti saret għotja ta’ aktar minn 50,000 maskra tal-wiċċ lid-Dar tal-Providenza bħala appoġġ għall-isforzi li qed tagħmel id-Dar għas-saħħa u s-sigurtà tar-residenti u l-ħaddiema tagħha. Din kienet parti minn għotja akbar ta’ 100,000 maskra biex jintużaw fil-komunitajiet f’Malta u Ghawdex speċjalment minn nies vulnerabbli biex tgħinhom fil-prevenzjoni tat-tixrid […]

Aktar minn €17,000 miġbura waqt ikla minn Infinitely Xara b’risq Id-Dar tal-Providenza

€17,390 inġabru minn ikla b’risq Id-Dar tal-Providenza organizzata minn Infinitely Xara Co. Ltd tal-familja Zammit Tabona. F’dawn l-aħħar erba’ snin li ilha tiġi organizzata din l-ikla gastronomika inġabru ‘l fuq minn €98,000. Din is-sena, għal din l-attività li saret nhar l-Erbgħa 15 ta’ Lulju, attendew aktar minn 80 ruħ mill-oqsma differenti tal-ħajja. L-ikla saret madwar […]

Mons. Arċisqof jingħata r-Rapport ta’ Ħidma tad-Dar tal-Providenza għas-sena 2019

Mons. Arċisqof Charles J. Scicluna ingħata kopja tar-Rapport ta’ Ħidma tad-Dar tal-Providenza għas-sena 2019. Is-Sinjura Nadine Camilleri Cassano, Amministratur tad-Dar, qalet li għalkemm ir-rapport kien isir kull sena, din hija l-ewwel darba li ġie stampat bil-Malti u b’verżjoni iqsar bl-Ingliż fi ktejjeb bil-kulur. Ir-rapport jelenka l-ħidma mwettqa fid-diversi oqsma tad-Dar fl-impenn tagħha li tkompli toffri […]

Jitfakkar it-33 Anniversarju tal-mewt ta’ Dun Mikiel Azzopardi, Fundatur tad-Dar tal-Providenza

Fr Martin Micallef, Direttur tad-Dar tal-Providenza, illum iċċelebra quddiesa fil-kappella tad-Dar biex jitfakkar it-tlieta u tletin anniversarju mill-mewt ta’ Mons Mikiel Azzopardi, li waqqaf id-Dar fl-1965. Dun Mikiel, kif kien magħruf l-aktar, twieled fil-Belt Valletta fl-10 ta’ Frar 1910 u miet fit-13 ta’ Mejju 1987. Minħabba ċ-ċirkustanzi preżenti tal-COVID-19 ma setgħetx issir il-quddiesa kommemorattiva li […]

Jitfakkar it-tlieta w tletin anniversarju mill-mewt ta’ Mons Mikiel Azzopardi

Illum, 13 ta’ Mejju 2020 jitfakkar it-tlieta w tletin anniversarju mill-mewt ta’ Mons Mikiel Azzopardi, fundatur tad-Dar tal-Providenza, li waqqaf id-Dar fl-1965 u li kien isejjħilha “oasi ta’ karità nisranija”. Dun Mikiel, kif kien magħruf l-aktar, twieled fil-Belt Valletta fl-10 ta’ Frar 1910 u miet fit-13 ta’ Mejju 1987. Dun Mikiel kien iħares lejn kull […]