Festa ta’ Ġenerożità tiġbor €1,445,665 għad-Dar tal-Providenza

“Għal darba oħra l-poplu Malti u Għawdxi reġa’ wera s-solidarjetà tiegħu mad-Dar tal-Providenza bis-somma ta’ €1,445,665 għall-Festa ta’ Ġenerożità. Il-fondi miġbura se jgħinu lid-Dar tkompli tipprovdi servizzi residenzjali ta’ kwalità lil 115-il persuna b’diżabilità li jgħixu fid-djar tagħha. Barra minn dan, id-Dar se tkun ittejjeb l-ambjent li fih jgħixu r-residenti f’Villa Papa Giovanni fis-Siġġiewi fejn se jkun qed isir xogħol ta’ rinovar estensiv.  Dan qalu Fr Martin Micallef, Direttur tad-Dar, fl-għeluq ta’ maratona televiżiva ta’ tnax-il siegħa. Huwa żied jgħid li jalla li s-solidarjetà li ntweriet fl-ewwel tas-sena mad-Dar tal-Providenza tibqa’ tintwera matul is-sena kollha ma’ dawk fis-soċjetà Maltija li jeħtieġu l-appoġġ.

Wara waqfa ta’ sentejn minħabba l-pandemija COVID-19, il-Festa ta’ Ġenerożità xxandret minn taħt it-tinda mtellgħa apposta fil-parkeġġ tad-Dar fis-Siġġiewi. Il-maratona televiżiva bdiet b’quddiesa ċċelebrata minn Mons. Arċisqof Charles J. Scicluna fil-kappella tad-Dar u ntemmet f’nofsillejl. Fil-bidu tal-quddiesa li għaliha attendew il-President ta’ Malta, Dott. George Vella u s-Sinjura Vella, saret il-prietka tradizzjonali tal-Milied minn tifel u tifla.

Fl-omelija tiegħu, l-Arċisqof qal li fil-bidu ta’ sena ġdida nitolbu lill-Mulej iberikna, jħarisna u jagħtina l-paċi. Il-paċi li ma tistax tinxtara online jew mill-ħwienet. Għandna napprezzaw u ngħożżu dak kollu li huwa tajjeb fil-familji tagħna, fl-NGOs li għandna u fil-poplu tagħna. Għandna ngħożżu wkoll il-ħajja mill-bidu tagħha kif tiġi għax biex ikollok dritt tgħix mhux bilfors li tkun perfett biex tkun prezzjuż.

Reġa’ sar l-irkant online ta’ diversi xogħlijiet tal-arti ġentilment mogħtija minn għadd ta’ artisti Maltin u barranin. Id-dħul mill-bejgħ ta’ dawn ix-xogħlijiet laħaq ‘l fuq minn €29,000.

Bħal kull sena, għadd sabiħ ta’ parroċċi f’Malta u Għawdex organizzaw ġabriet speċjali waqt il-quddies tal-ewwel tas-sena li mbagħad ingħataw lid-Dar f’isem il-komunità parrokkjali.

Mistednin taħt it-tinda kien hemm il-President ta’ Malta, Dott. George Vella u s-Sinjura Vella, Mons. Arċisqof Charles Scicluna, l-Isqof Awżiljarju Mons. Joseph Galea-Curmi, l-President Emeritus Marie-Louise Coleiro Preca, il-Kap tal-Oppożizzjoni Dott. Bernard Grech u s-Sinjura Grech. Il-Ministru tal-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali,  Dott. Owen Bonnici, li kien qed jirrappreżenta lill-Prim Ministru Dott. Robert Abela, għamel għotja ta’ €25,000 mill-Fond għall-Kawżi Ġusti.

Attendew ukoll għadd ta’ ministri u membri parlamentari miż-żewġ naħat tal-Kamra tad-Deputati kif ukoll delegati tal-partit politiċi ewlenin, personalitajiet distinti u rappreżentanti ta’ korpi kostitwiti li qattgħu ħin iwieġbu t-telefonati tal-pubbliku.

Biex ikollok dritt tghix u tkun prezzjuż mhux bilfors trid tkun perfett

Wara waqfa ta’ sentejn minħabba l-pandemija COVID-19, il-Festa ta’ Ġenerożità xxandret minn taħt it-tinda mwaqqfa apposta fil-parkeġġ tad-Dar fis-Siġġiewi. Il-maratona televiżiva bdiet b’quddiesa ċċelebrata minn Mons. Arċisqof Charles J. Scicluna fil-kappella tad-Dar u baqgħet sejra sa nofsillejl. Fil-bidu tal-quddiesa li għaliha attendew il-President ta’ Malta, Dott. George Vella u s-Sinjura Vella, saret il-priedka tradizzjonali tal-Milied minn tifel u tifla.

Fl-omelija tiegħu, l-Arċisqof qal li fil-bidu ta’ sena ġdida nitolbu lill-Mulej iberikna, iħarisna u jagħtina l-paċi. Paċi li ma tistax tinxtara online jew mill-ħwienet. Għandna napprezzaw u ngħożżu dak kollu li huwa tajjeb fil-familji tagħna, fl-NGOs li għandna u fil-poplu tagħna. Għandna ngħożżu wkoll il-ħajja mill-bidu tagħha kif tiġi għax biex ikollok dritt tgħix mhux bilfors li tkun perfett biex tkun prezzjuż. L-Arċisqof Scicluna fahhar il-qalb ġeneruża tal-Maltin kif urew ftit jiem ilu fl-Istrina imma ħeġġeġ ukoll biex din l-istess ġenerożità u solidarjetà tintwera wkoll fil-Festa ta’ Ġenerożità mad-Dar tal-Providenza.

L-MEP Josianne Cutajar iżżur id-Dar tal-Providenza

Il-Membru Parlamentari Ewropew Josianne Cutajar għamlet żjara lid-Dar tal-Providenza fis-Siġġiewi fejn iltaqgħet ma’ diversi residenti, ħaddiema u voluntiera.  Hija żaret ukoll il-pixxina terapewtika, iċ-Ċentru Agrikolu San Isidor, il-kappella u l-mużew tal-fundatur tad-Dar Mons. Mikiel Azzopardi.

Fr Martin Micallef, id-Direttur tad-Dar, ta merħba lill-Onor. Cutajar u rringrazzjaha taż-żjara tagħha u tal-appoġġ li dejjem tat lid-Dar.  Minn naħa tagħha l-Onor. Cutajar sellmet u rringrazzjat lir-residenti għall-merħba sabiħa li tawha kif ukoll lill-ħaddiema għall-ħidma u d-dedikazzjoni tagħhom.  Hija qalet li fil-qasam tal-persuni b’diżabilità rridu nkomplu naħdmu aktar.  Fil-fatt, fl-aħħar Plenarja tal-Parlament Ewropew, il-ġimgħa li għaddiet, kien hemm riżoluzzjoni dwar id-drittijiet ugwali tal-persuni b’diżabilità.  L-MEP Cutajar qalet: “Fil-Parlament Ewropew titwettaq ukoll ħidma favur il-persuni b’diżabilità fil-kumitati li naħdmu fihom.  Pereżempju fil-qasam tat-trasport naħdmu biex nagħmlu aktar trasport aċċessibbli.  Naħdmu wkoll biex nassiguraw li t-teknoloġija tgħin lill-persuni b’diżabilità ukoll.”   Hija temmet billi awgurat lil kulħadd il-Milied u s-sena t-tajba.

Cycling4Charity b’risq id-Dar tal-Providenza

Cycling4Charity, inizjattiva li saret nhar l‑Erbgħa filgħodu, 14 ta’ Diċembru 2022,  minn studenti tal‑iskola sekondarja San Benedittu ta’ Ħal Kirkop, waslet għal għotja ta’ €1,050 lid‑Dar tal‑Providenza. Ħaġa sabiħa hi li l‑ġenituri taw l‑għajnuna tagħhom fl‑organizzazzjoni wkoll. L‑istudenti saqu r‑rota mill‑iskola sad‑Dar fis‑Siġġiewi u wara li għamlu l‑preżentazzjoni saqu lura lejn l-iskola. Għadd ta’ skejjel oħra għenu bis‑sostenn tagħhom biex tinġabar din is‑somma fl‑ewwel inizjattiva ta’ din ix‑xorta.

B’kollox ir‑rotot minn u għal Ħal Kirkop kellhom tul ta’ ftit aktar minn sbatax‑il kilometru u s‑sewqan b’kollox ħa madwar tliet siegħat u nofs.

‘Cycling for Charity’ hija inizjattiva li tippromovi trasport alternattiv.

Wirja ta’ Xogħlijiet tal-Arti b’risq id-Dar tal-Providenza fil-Parlament ta’ Malta

Fil-Parlament ta’ Malta ġiet inawgurata wirja ta’ 109 xogħlijiet tal-arti ġentilment mogħtija minn għadd ta’ artisti Maltin u barranin. Dawn ix-xogħlijiet se jiġu rkantati online b’risq id-Dar tal-Providenza fl-1 ta’ Jannar li ġej bħala parti mill-Festa ta’ Ġenerożità li se terġa’ lura fil-parkeġġ tad-Dar fis-Siġġiewi wara waqfa ta’ sentejn minħabba l-pandemiija COVID-19.

Il-ftuħ uffiċċjali sar mill-ispeaker tal-Kamra tad-Deputati, Dott. Anġlu Farrugia nhar il-Ħamis 15 ta’ Diċembru. Fid-diskors tiegħu qal li d-Dar tal-Providenza hija eżempju ħaj ta’ solidarjetà nisranija. Huwa fakkar li d-Dar twaqqfet fl-1965 fuq inizjattiva ta’ Monsinjur Mikiel Azzopardi, bl-għajnuna tal-Maltin u Għawdxin.

Id-Direttur tad-Dar, Fr Martin Micallef, irringrazzja lill-ispeaker li għal darb’oħra aċċetta bil-qalb li l-wirja terġa’ ssir fil-bini tal-Parlament, post ċentrali u aċċessibbli għall-pubbliku fil-Belt Valletta. Bl-appoġġ sħiħ ta’ Dott. Farrugia jista’ jingħad li l-wirja saret avveniment annwali. Fr Martin ħeġġeġ lill-Maltin u Għawdxin kollha biex fl-1 ta’ Jannar jingħaqdu għall-Festa ta’ Ġenerożità li se terġa’ lura fil-parkeġġ tad-Dar fis-Siġġiewi fejn kulħadd huwa mistieden li jattendi.

Din il-wirja, li se tibqa’ sejra sas-26 ta’ Diċembru, hija miftuħa għall-pubbliku bejn id-9:00am u l-5:00pm mit-Tnejn sal-Ġimgħa u bejn id-9.00am u n-nofsiegħa s-Sibt u l-Ħadd. Wieħed ikun jista’ jidħol jara din l-esibizzjoni billi jippreżenta l-Karta tal-Identità. Il-katalgu tax-xogħlijiet kollha flimkien ma’ informazzjoni dwar l-irkant jista’ jinstab online fuq www.dtpauction.com jew www.belgraviaauctions.com.

Il-Festa ta’ Ġenerożità tal-ewwel tas-sena b’risq id-Dar tal-Providenza se terġa’ tkun xandira televiżiva bejn l-10.30am u nofsillejl. Din se ssir minn taħt it-tinda li twaqqfet apposta fejn se jkun hemm ukoll għadd ta’ persuni jwieġbu t-telefonati u jieħdu d-donazzjonijiet. Bħas-soltu se tixxandar ukoll il-Quddiesa fuq TVM mill-kappella tad-Dar fid-9:30am li se tkun iċċelebrata minn Mons. Arċisqof Charles J. Scicluna.

€14,180 wara maratona ta’ 30 siegħa fuq 103 Malta’s Heart

Fi tmiem ta’ maratona ta’ 30 siegħa xandir, 103 Malta’s Heart irnexxilu jiġbor is-somma ta’ €14,180 b’risq id-Dar tal-Providenza. Fil-maratona, li bdiet f’nofsinhar tal-Ġimgħa, 10 ta’ Diċembru u ntemmet il-Ħadd, 11 ta’ Diċembru fis-6.00pm, ħadu sehem il-preżentaturi kollha tal-istazzjon u magħhom taw sehemhom ukoll għadd ta’ kantanti u bands Maltin.

Waqt ix-xandira mill-istudios, saru kollegamenti diretti minn bosta rħula ta’ Malta fejn prezentaturi tal-istazzjon kienu qed iduru b’van apposta jilqgħu id-donazzjonijiet tal-pubbliku.

Fi tmiem il-maratona, Fr Martin Micallef, Direttur tad-Dar tal-Providenza, irringrazzja lil 103 Malta’s Heart, lil dawk kollha li taw sehemhom u lill-Maltin u Għawdxin li taw id-donazzjoni tagħhom. Huwa fakkar fl-appuntament li jmiss bil-Festa ta’ Ġenerożità li ssir fl-1 ta’ Jannar. Din id-darba lura taħt it-tinda fil-parkeġġ tad-Dar fis-Siġġiewi.

Ritratt: Newsbook.com.mt

Festa ta’ Ġenerożità lura fil-parkeġġ tad-Dar tal-Providenza fl-Ewwel ta’ Jannar

Il-Festa ta’ Ġenerożità tal-ewwel tas-sena organizzata mid-Dar tal-Providenza se ssir mill-ġdid taħt it-tinda l-kbira fil-parkeġġ tas-Siġġiewi wara waqfa ta’ sentejn minħabba l-pandemija tal-COVID-19. Dan  tħabbar  minn Fr Martin Micallef, Direttur u mis-Sinjura Nadine Camilleri Cassano, Amministratur tad-Dar, waqt konferenza tal-aħbarijiet li saret dalgħodu l-Ġimgħa, 9 ta’ Diċembru 2022.

Bħas-soltu, l-Festa ta’ Ġenerożità se tkun trasmessa fuq l-istazzjonijiet ewlenin tat-televixin bejn l-10.00am u nofsillejl. Fid-9.30am, TVM2 ixandar il-quddiesa mill-kappella tad-Dar li se titmexxa mill-E.T. Mons. Arċisqof Charles J. Scicluna.

Fr Martin qal li is‑servizzi residenzjali li toffri d‑Dar huma servizzi personalizzati li jwieġbu għall‑bżonnjiet u l‑aspirazzjonijiet tar‑residenti.  Id-Dar hija impenjati li tkompli ttejjeb dejjem aktar il‑kwalità tal‑ħajja tar‑residenti u s‑servizzi li toffri anke biex ir‑residenti jkunu nklużi u jipparteċipaw f’attivitajiet li jsiru fil‑komunità.  Biex isir dan, kull sena jsir investiment f’riżorsi umani, xiri ta’ apparat ġdid, xogħol ta’ manutenzjoni u anke proġetti kapitali biex ikomplu jinfetħu djar oħra fil‑komunità.

Fost ix-xogħlijiet li saru hemm renovar, inkluż installazzjoni ta’ lift ġdid f’Dar Pirotta, Birkirkara, li hija waħda mid‑djar fil‑komunità; xogħol ta’ manutenzjoni kull fejn kien meħtieġ;  investiment uman b’mod speċjali ta’ professjonisti; taħriġ intensiv lill‑ħaddiema kollha tad‑Dar mill‑professur Ingliż Tony Osgood, li hu espert fil‑qasam tal‑persuni b’diżabilità. Dan it‑taħriġ kellu l‑għan li titjieb il‑kwalità tas‑servizzi li toffri d-Dar.  Minnu u minn esperti oħra Maltin fil‑qasam tal‑persuni b’diżabilità ingħataw pariri li għandhom jgħinu lid-Dar fl‑istrateġija  li huwa ppjanjat għall‑ħidma tad‑Dar fil‑15‑il sena li ġejjin.

Għas-sena d-dieħla, l-pjani jinkludu l-ftuħ ta’ dar ġdida fil‑Balluta; aktar taħriġ lill-ħaddiema, investiment f’aktar professjonisti; il-bidu ta’ proġett ta’ rinovar f’erba’ flettijiet f’Villa Papa Giovanni li għandu jtejjeb l‑ambjent li fih jgħixu wħud mir‑residenti u, fl-aħħarnett, l-iffinalizzar ta’ l‑istrateġija għas‑snin li ġejjin.

Is-Sinjura Camilleri Cassano spjegat kif id-donazzjonijiet jistgħu isiru mill-lum stess sal-ewwel tas-sena b’wieħed minn dawn il-mezzi.  Fil-fatt, dawn id-donazzjonijiet se jkunu inklużi fis-somma totali li titħabbar fi tmiem il-maratona fl-1 ta’ Jannar 2023.

 • €10                  5160 2012
 • €15                  5170 2013
 • €25                  5180 2014
 • €50                  5190 2085
 • €100               5130 2022
 • SMS €7           50618922
 • BOV Mobile   79324834

Paypal u kontijiet tad-Dar tal-Providenza mal-banek ewlenin: APS Bank, BOV, HSBC, Lombard Bank, BNF Bank.

Wieħed jista’ wkoll jibgħat id-donazzjoni tiegħu permezz ta’ ċekk lid-Dar tal-Providenza, Triq Lapsi, is-Siġġiewi  SGW2822. Imma nfakkru li b’direttiva tal-Bank Ċentrali ta’ Malta ma jistgħux jintbagħtu ċekkijiet ta’ €20 jew inqas għax ma jissarfux mill-banek.

Donazzjonijiet oħra jintlaqgħu fl-uffiċċju tad-Dar tal-Providenza, fi Triq San Pawl il-Belt (wara s-suq), filgħodu bejn id-9:00 am u n-12:00 pm, mill-Paola Catholic Bookshop, kif ukoll mill-Pjazza tar-Rabat Malta fil-ġranet ta’ qabel il-Milied sal-1 ta’ Jannar 2023.

Is-Sinjura Camilleri Cassano qalet li se jsiru wkoll il-wirja u l-irkant ta’ xogħlijiet tal-arti, ġentilment mogħtija minn artisti Maltin u barranin, bħala parti mill-Festa ta’ Ġenerożità tal-ewwel tas-sena. Kull min hu interessat jista’ jara I-katalgu tax-xogħlijiet kollha flimkien ma’ informazzjoni dwar kif se jsir l-irkant online fl-1 ta’ Jannar fuq www.dtpauction.com jew www.belgraviaauctions.com.

Ix-xogħlijiet tal-arti kollha jistgħu jiġu apprezzati f’wirja li se tinżamm fil-Parlament ta’ Malta fil-Belt Valletta.  Din il wirja, li tiftaħ fil-15 ta’ Diċembru tibqa’ sejra sas-26 tax-xahar. Tkun miftuħa għall pubbliku bejn id-9:00am u l-5:00pm mit-Tnejn sal-Ġimgħa u bejn id-9.00am u n-12.30pm is-Sibt u l-Ħadd. Wieħed ikun jista’ jidħol jara din l esibizzjoni billi jippreżenta l-Karta tal-Identità.

Is-Sur Kevin Papagiorcopulo, Editor-in-Chief ta’ Newsbook, tkellem dwar il-maratona ta’ 30 siegħa xandir fuq103FM Malta’s Heart is-Sibt l-10 u l-Ħadd 11 ta’ Diċembru 2022. 25 preżentatur tal-istazzjon se jieħdu sehem fix-xandira u f’xi ħinijiet se jżuru wkoll diversi parroċċi bil-għan li jilqgħu donazzjonijiet.

Attivitajiet oħra ta’ ġbir ta’ fondi għad-Dar tal-Providenza għal dan ix-xahar jinkludu:

 • Solo Art Exhibition mill-artist Kenneth Zammit Tabone fil-lukanda Xara Palace, l-Imdina. Parti mid-dħul mill-bejgħ ta’ dawn ix-xogħlijiet se jmorru għad-Dar.
 • Train Ride fil‑pjazza tas‑Siġġiewi bejn l-10:00am u l-5:000pm nhar it‑13 ta’ Diċembru organizzata mill‑Ħbieb tad‑Dar tal‑Providenza.
 • Wirja ta’ dwalijiet u kant bl‑isem “Carols under the Stars” f’diversi lokalitajiet f’Malta organizzati minn Lorraine Buttigieg.
 • Ġirja bir-roti minn grupp ta’ studenti, għalliema u ġenituri mill-Kulleġġ San Benedittu ta’ Ħal Kirkop sad‑Dar tal‑Providenza nhar l‑Erbgħa 14 ta’ Diċembru.
 • Villaġġ tal‑Milied b’risq id‑Dar fl‑Iskola Sekondarja St Thomas Moore, iż‑Żejtun nhar il‑Ġimgħa 16 ta’ Diċembru 2022.
 • Tberik tal‑annimali fil‑carpark tad‑Dar nhar il‑Ħadd 18 ta’ Diċembru 2022.
 • Christmas on Campus – kampanja ta’ ġbir ta’ fondi fl-Università ta’ Malta għal diversi entitajiet fosthom Id-Dar tal-Providenza u l-Community Chest Fund.
 • Kampanja ta’ ġbir ta’ fondi permezz tar-radju mill-Għaqda Mużikali Santa Marija tal-Qrendi.
 • Kunċert fit‑30 ta’ Diċembru 2022, organizzat mill‑Komunità Agostinjana, fil‑Knisja ta’ San Mark, ir‑Rabat, Malta.
 • Ġbir fil-parroċċi ta’ Malta u Għawdex, lejlet u nhar l-ewwel tas-sena.

Fondazzjoni Nazareth u l-Għaqda Persuni Neqsin mis-Smigħ rebbieħa tal-Premju Mons. Mikiel Azzopardi għas-snin 2021, 2022

Il-Fondazzjoni Nazareth u l-Għaqda Persuni Neqsin mis-Smigħ huma ż-żewġ rebbieħa tal-Premju Mons. Mikiel Azzopardi għas-snin 2021 u 2022 rispettivament. Minħabba l-pandemija tal-COVID-19, is-sena l-oħra ma saritx iċ-ċerimonja tal-preżentazzjoni ta’ dan il-Premju.

Dan ħabbru Dun Martin Micallef, Direttur tad-Dar tal-Providenza, waqt il-kunċert vokali u strumentali mill-banda tal-Forzi Armati ta’ Malta b’risq id-Dar tal-Providenza, taħt il-patroċinju distint tal-E.T. Mons. Arċisqof Charles J. Scicluna u t-tmexxija tad-Direttur Mużikali, il-Kaptan Jonathan Borg bi preżentazzjoni tas-Sur Pio Dalli. Il-kunċert, li kellu attendenza sabiħa, sar il-Ġimgħa, 2 ta’ Diċembru fil-Katidral Metropolitan ta’ San Pawl, l-Imdina fl-okkażjoni tal-Jum Internazzjonali tal-Persuni b’Diżabiltà li jiġi mfakkar fit-3 ta’ Diċembru. Għall-kuncert, li sar bil-korteżija tal-Kapitlu Metropolitan u bil-koperazzjoni tal-Arċipriet u l-amministrazzjoni tal-Katidral, attendew il-Kap Kmandant tal-Forzi Armati, il-Brigadier Clinton O’Neill u uffiċjali oħra tal-Armata flimkien ma’ mistednin oħra distinti.

Dun Martin qal li jemmen li l-impenn biex ikunu rrealizzati d-drittijiet tal-persuni b’diżabilità mhix biss hija kwistjoni ta’ ġustizzja iżda wkoll investiment f’futur komuni. Huwa żied jgħid li, “minħabba l-pandemija, dawn l-aħħar sentejn kienu snin partikolari għal kulħadd u mhux inqas għad-Dar tal-Providenza. Imma minkejja dan, id-Dar baqgħet impenjata li tkompli ttejjeb dejjem aktar il-kwalità tal-ħajja tar-residenti u s-servizzi tagħha. Din is-sena, ingħata taħriġ intensiv mill-Professur Ingliż Tony Osgood, espert fil-qasam tal-persuni b’diżabilità, lill-ħaddiema kollha tad-Dar. Dun Martin qal li, “Dan it-taħriġ kellu l-għan li d-Dar ittejjeb il-kwalità tas-servizzi li toffri. Miegħu u ma’ esperti oħra Maltin fil-qasam tal-persuni b’diżabilità smajna pariri li għandhom jgħinuna fl-istrateġija li nixtiequ nfasslu għall-ħidma tad-Dar fil-15-il sena li ġejjin.”

Il-Fondazzjoni Nazareth twaqqfet minn Dun Anġ Seychell fit-8 ta’ Settembru 1995 meta flimkien ma’ ħutu kienu taw id-dar tagħhom li wasslet għal aktar djar żgħar oħra fil-komunità. Fil-bidu din id-dar fejn twieled u għadu jgħix Dun Anġ Seychell kienet fetħet il-bibien tagħha għall-ewwel erba’ residenti. Il-ħsieb ta’ din il-Fondazzjoni intogħġob mill-ewwel tant li r-residenti ta’ Dar Nazareth żdiedu għal għaxar persuni u żdiedu wkoll żewġt idjar oħra li issa jilqgħu tletin persuna b’diżabilità.

Il-Premju Mons. Mikiel Azzopardi 2021 ġie ppreżentat lill-President Emeritu, Marie-Louise Coleiro Preca, iċ-Chairperson tal-Bord ta’ tmexxija ta’ Fondazzjoni Nazareth, minn Mons. Arċisqof Charles J. Scicluna.

L-Għaqda Persuni Neqsin mis-Smigħ twaqqfet fl-1972 u din is-sena qed tfakkar il-50 anniversarju tagħha. Din kienet l-ewwel għaqda volontarja għall-persuni nieqsa mis-smigħ f’pajjiżna magħrufa wkoll bħala d-Deaf People Association Malta. Għaxar snin wara, fl-1982, twaqqaf il-klabb għall-persuni nieqsa mis-smigh li serva biex dawn l-individwi jiffurmaw komunità bejniethom.

Minn mindu nfetaħ il-klabb il-komunità tal-persuni nieqsa mis-smigħ kompliet tikber u issa għandhom post sigur fejn setgħu jiltaqgħu informalment, jieħdu sehem f’attivitajiet għalihom u jużaw aktar il-Lingwa tas-Sinjali Maltija li kompliet tiffjorixxi. L-Għaqda kienet strumentali wkoll biex il-Lingwa tas-Sinjali Maltija tkun rikonoxxuta mill-Parlament Malti bħala Lingwa Uffiċċjali kif ukoll biex jitjiebu s-servizzi tal-interpretazzjoni tal-Lingwa.

Monsinjur Arċisqof Charles Scicluna ippreżenta l-Premju Mons Mikiel Azzopardi 2022 lill-President tal-Għaqda Persuni Nieqsa mis-Smigh, is-Sinjura Annabelle Xerri.

F’diskors tal-għeluq l-Arċisqof tkellem dwar it-talba tal-Innu Malti, lirika li ħarġet mill-pinna tal-poeta nazzjonali Dun Karm Psaila bil-mużika ta’ Robert Samut. Huwa qal li fl-ewwel żewġ versi, Dun Karm fil-ġenju tiegħu, jesprimi s-sinifikat tal-isem ta’ pajjiżna u minnhom jagħmel talba u jsejjaħ lill-pajjiżna omm, l-omm li tatna isimha.

Monsinjur Arċisqof qal li t-talba ta’ Dun Karm hi l-awgurju tiegħu li waqt li qed niċċelebraw il-Jum Dinji għall-Persuni b’Diżabilità, is-soċjetà Maltija tibqa’ soċjetà li turi ħlewwa u ħarsien lejn dawn ħutna, li pajjiżna jibqa’ jħaddan il-ħajja bid-diversità kollha tagħha u japprezza li kull ħajja mill-bidu tal-konċepiment sal-aħħar mument tagħha hija don.

L-Arċisqof Scicluna qal li bħal Dun Karm fit-talba tiegħu, nitolbu biex Alla jagħti d-dehen lil min għandu r-responsabilità tremenda li jieħu id-deċizzjonijiet li hemm bżonn jittieħdu u temm billi awgura li fil-Milied li ġej ikollna tassew biex niċċelebraw.

Fil-kunċert indaqqu xogħlijiet ta’ Beethoven, Elgar, Pietro Yon, Alan Silvestri u l-kompożituri Maltin Ray Sciberras, Antoine Mercieca u Lawrence Scicluna. Solisti kienu Staff Sergeant Dominic Scerri fuq il-klarinett, Bombardier Joseph Grech fuq il-qniepen u t-tenur il-bombardier Georg Zammit.

Dan il-Premju, li tnieda għall-ewwel darba fl-1955, jingħata kull sena biex jirrikonoxxi l-kontribut ta’ persuni fil-qasam tal-persuni b’diżabilità f’Malta u Għawdex kif ukoll persuni u entitajiet li jgħinu lid-Dar tal-Providenza fil-ħidma tagħha.

Kunċert tal-Forzi Armati ta’ Malta b’risq Id-Dar tal-Providenza

Fl-okkażjoni tal-Jum Dinji għall-Persuni b’Diżabilità, il-Kunċert tal-Forzi Armati ta’ Malta b’risq Id-Dar tal-Providenza se jerġa’ jsir, wara waqfa ta’ sentejn minħabba l-pandemija COVID-19, nhar il-Ġimgħa, 2 ta’ Diċembru 2022 fis-7.30pm. Il-Kunċert Vokali u Strumentali se jsir fil-Katidral Metropolitan ta’ San Pawl fl-Imdina u se jkun taħt il-patroċinju distint tal-E.T. Dr George Vella u l-E.T. Mons Arċisqof Charles J. Scicluna.

Il-Banda tal-Forżi Armati ta’ Malta se tkun taħt it-tmexxija tas-Surmast Kaptan Jonathan Borg.

Matul is-serata jitħabbar il-Premju Mons Mikiel Azzopardi għal din is-sena. Id-Dar tal-Providenza tagħti dan il-Premju kull sena b’għarfien u apprezzament tax-xogħol volontarju li jsir ma’ persuni b’diżabilità f’Malta w Għawdex.

Id-dħul għall-kunċert huwa b’xejn. Dawk li se jattendu huma ġentilment mitluba li jieħdu posthom sas-7.15pm.

Bażar b’risq Id-Dar tal-Providenza

Id-Dar tal-Providenza, se torganizza Bażar b’risq id-Dar bejn il-Ġimgħa 21 u l-Ħadd 23 ta’ Ottubru, mit-8:30 am sal-4:30 pm.  Il-Bażar se jsir fid-Dar tal-Providenza, Triq Lapsi, is-Siġġiewi.  Wieħed għandu jsib oġġetti kemm ġodda, kif ukoll second hand, bħal kotba, ħwejjeġ, pjanti, affarijiet tal-kċina, dekorazzjonijiet, oġġetti antiki, fost oħrajn.

Narawkom!