Il-Premju Dun Mikiel

Il-Premju Dun Mikiel jingħata mid-Dar tal-Providenza kull sena lill-persuna jew persuni li jaħdmu u jipprovdu sapport lill-persuni b’diżabilità, kemm fid-Dar kif ukoll barra mid-Dar.

Ir-Rebbieħa tal-Premju Dun Mikiel:

1995 – Dott. Lawrence Gonzi LL.D. u s-Sinjura Mari Lowell
1997 – Is-sinjuri Paul Mifsud u Lewis Portelli
1998 – Mons. Manuel Curmi
1999 – Dun Charles Fenech O.P.
2000 – Is-Sur Joseph M. Camilleri
2001 – Dott. Carmelo Vella, M.D.
2002 – Is-Sinjura Victoria Demanuele
2003 – Sr. Maddalena u Sr. Fortunata Fava
2004 – Is-Sur John Peel
2005 – Is-Sur John Micallef
2006 – Is-Sur Tonio Bonello u s-Sur Albert E. Vella
2007 – Is-Sinjura Yvonne Eastman
2008 – Is-Sur Fred Bezzina
2009 – Is-Sur Denis Azzopardi u l-Liċeo tas-Subien tal-Ħamrun, Kulleġġ San Ġorġ Preca
2010 – Mons. Lawrence Gatt u Dun Ġużepp Borg Micallef
2011 – Dun Lino Cardona SJ u s-sinjuri Mary Versin u Blanche Mifsud
2012 – Il-Kummissjoni Nazzjonali Persuni b’Diżabilità (Malta)
2013 – Is-Sur Marcel u s-Sinjura Adelina Pisani
2015 – Is-Sinjorina Angela Agius
2016 – Dar il-Kaptan
2017 – Is-Sorijiet tal-Karita`
2018 – Mons. Philip Calleja
2019 – Is-Sur Oliver Scicluna u l-kumpanija Camilleri & Cuschieri Consulting Engineers
2020 – Ħaddiema kollha tad-Dar tal-Providenza u Gordon Hewitt, Volontier
2021 – Fondazzjoni Nazareth
2022 – L-Għaqda Persuni Neqsin mis-Smigħ

Fl-1996 u fl-2014 il-Premju ma ngħatax

This post is also available in: English