Entries by sbarbara

SPRED

Fid-dinja tal-lum kulħadd sar konxju li persuni b’diżabiltajiet intellettwali, bħala membri mgħammda tal-Knisja tagħna, għandhom drittijiet spiritwali kif ukoll ħtiġijiet spiritwali. Matul is-snin fid-Dar tal-Providenza ppruvajna nindirizzaw l-importanza li nwieġbu għal dawn il-ħtiġijiet tagħhom. Fl-2004, Id-Dar tal-Providenza bdiet tuża l-metodu msejjaħ SPRED – Żvilupp Speċjali Reliġjuż – li għal bosta snin intuża b’suċċess f’bosta partijiet […]

Karus ta’ Mħabba

Id-Dar tal-Providenza għandha karusijiet speċjali għat-tfal li jitqassmu fi skejjel u parroċċi għal żmien ir-Randan li fihom huma jistgħu jfaddlu xi flus biex jgħinu lid-Dar. Ma’ kull karus jingħata fuljett li jispjega li l-flus miġbura jintużaw għall-inklużjoni ta’ persuni b’diżabilità biex huma jkollhom opportunitajiet indaqs u jgħixu f’ambjent fejn jistgħu jħobbu u jinħabbu, jitgħallmu u […]

Il-Grupp tal-Ħbieb tad-Dar tal-Providenza, NSW Australia

Il-Grupp twaqqaf f’Ottubru 2011 bil-għan li jiġbor fondi għad-Dar tal-Providenza, Malta. Fil-preżent dan il-grupp hu mmexxi mis-sinjuri: · Jim Borg, Fundatur/Ko-ordinatur · Marisa Previtera, Segretarja · Miriam Friggieri, Teżoriera Il-Grupp tal-Ħbieb tad-Dar tal-Providenza hu l-ambaxxatur uffiċċjali tad-Dar f’New South Wales, l-Awstralja. Kull min jixtieq aktar dettalji jew jixtieq jagħmel donazzjoni għandu/għandha jikkuntattja: lill-Ko-ordinatur, Jim Borg […]

Festa ta’ Ġenerożità

Fl-1 ta’ Jannar ta’ kull sena d-Dar tal-Providenza torganizza Festa ta’ Ġenerożità fid-Dar tas-Siġġiewi biex tiġbor fondi tant meħtieġa għad-Dar. Kull sena aktar minn ħames miljun euro huma meħtieġa għat-tmexxija tad-djar tagħha inklużi dawk fil-komunitajiet tas-Siġġiewi, l-Qawra, Birkirkara, ż-Żurrieq w aktar tard il-Balluta. Din l-attività ta’ ġbir ta’ flus hija waħda mill-ewlenin li jsiru matul […]

Il-Bażar

Id-Dar għandha bażar li jinfetaħ għall-pubbliku kull nhar ta’ Tlieta filgħodu bejn it-8.00am u 12.30pm. F’dan il-bażar hemm bosta oġġetti li l-pubbliku jagħti lid-Dar biex jinbiegħu. Il-bażar jiftaħ ukoll waqt diversi attivitatjiet li d-Dar torganizza u li jkunu miftuħa għall-pubbliku. Għall-aktar informazzjoni jekk jogħġbok ikkuttattjana fuq: info@dartalprovidenza.org jew ċemplilna fuq: (00356) 21 462 844.

It-Tim Maniġerjali

It-Tim Maniġerjali jieħu ħsieb it-tmexxija ta’ kuljum tad-Dar. Il-membri li jservu f’dan it-tim huma: • Dun Martin Micallef, Direttur• Ms Nadine Camilleri Cassano, Amministratur• Ms Remona Cuschieri, Ko-ordinatriċi tas-Servizzi• Dun Trevor Fairclough, Direttur Spiritwali• Mrs Margaret Vella, Fiżjoterapista

Bottijiet

Id-Dar tal-Providenza għandha numru ta’ bottijiet li jistgħu jitpoġġew fi ħwienet biex wieħed jista’ jagħmel donazzjoni żgħira. Għall-aktar informazzjoni jew biex tal-ħwienet jistgħu jieħdu sehem f’din l-attività wieħed jista’ jċempel fuq 21462844 jew 21464915 jew jikkuntattjana b’imejl fuq info@dartalprovidenza.org.

Is-Sorijiet ta’ Santa Ġiovanna Antida Thouret

Xahar qabel Dun Mikiel Azzopardi fetaħ il-bibien tad-Dar tal-Providenza fl-1968, eżattament fit-12 ta’ Jannar, għadd ta’ sorijiet tal-Karità ta’ Santa Giovanna Antida Thouret bdew jgħixu bħala komunità fid-Dar stess biex jgħinu lill-fundatur f’din il-ħidma ġdida. Dawn kienu l-ewwel support workers tad-Dar mgħejjuna minn għadd ta’ voluntiera w aktar il-quddiem minn ħaddiema li ġew impjegati apposta. […]

Coin Boxes

Id-Dar tal-Providenza has a number of coin boxes which can be placed on shop counters for money collecting. For more information or to be come part of this activity, shop owners or other entities can call us on 21462844 or 21464915 or contact us by email on info@dartalprovidenza.org .

Skema ta’ 25c ta’ Ewro – Inizjattiva dwar ir-Responsabbilità Soċjali

Għal ħamsa u ħamsin sena, Id-Dar tal-Providenza tipprovdi residenza permanenti u servizzi ta’ respite lill-persuni b’diżabilità.Illum id-Dar tiġbor fiha tliet residenzi fis-Siġġiewi: Villa Monsinjur Gonzi, Villa Papa Giovanni u Villa Papa Luciani kif ukoll ħamest idjar fil-komunità: ‘Żerniq’ fis-Siġġiewi, ‘Akkwarell’ fil-Qawra, ‘Dar Pirotta’ f’Birkirkara, ‘Shalom’ fiż-Żurrieq u dar oħra fil-Balluta . Biex tagħti dan is-servizz […]