Entries by sbarbara

SPRED

Fid-dinja tal-lum kulħadd sar konxju li persuni b’diżabiltajiet intellettwali, bħala membri mgħammda tal-Knisja tagħna, għandhom drittijiet spiritwali kif ukoll ħtiġijiet spiritwali. Matul is-snin fid-Dar tal-Providenza ppruvajna nindirizzaw l-importanza li nwieġbu […]

Karus ta’ Mħabba

Id-Dar tal-Providenza għandha karusijiet speċjali għat-tfal li jitqassmu fi skejjel u parroċċi għal żmien ir-Randan li fihom huma jistgħu jfaddlu xi flus biex jgħinu lid-Dar. Ma’ kull karus jingħata fuljett […]

Festa ta’ Ġenerożità

Fl-1 ta’ Jannar ta’ kull sena d-Dar tal-Providenza torganizza Festa ta’ Ġenerożità fid-Dar tas-Siġġiewi biex tiġbor fondi tant meħtieġa għad-Dar. Kull sena aktar minn ħames miljun euro huma meħtieġa għat-tmexxija […]

Il-Bażar

Id-Dar għandha bażar li jinfetaħ għall-pubbliku kull nhar ta’ Tlieta filgħodu bejn it-8.00am u 12.30pm. F’dan il-bażar hemm bosta oġġetti li l-pubbliku jagħti lid-Dar biex jinbiegħu. Il-bażar jiftaħ ukoll waqt […]

It-Tim Maniġerjali

It-Tim Maniġerjali jieħu ħsieb it-tmexxija ta’ kuljum tad-Dar. Il-membri li jservu f’dan it-tim huma: • Dun Martin Micallef, Direttur• Ms Nadine Camilleri Cassano, Amministratur• Ms Remona Cuschieri, Ko-ordinatriċi tas-Servizzi• Dun […]

Bottijiet

Id-Dar tal-Providenza għandha numru ta’ bottijiet li jistgħu jitpoġġew fi ħwienet biex wieħed jista’ jagħmel donazzjoni żgħira. Għall-aktar informazzjoni jew biex tal-ħwienet jistgħu jieħdu sehem f’din l-attività wieħed jista’ jċempel […]

Coin Boxes

Id-Dar tal-Providenza has a number of coin boxes which can be placed on shop counters for money collecting. For more information or to be come part of this activity, shop […]