Entries by sbarbara

“Sanctuary”

Fil-Knisja ta’ San Franġisk fil-Belt Valletta sar “Sanctuary”, kunċert ta’ Mużika Sagra b’risq id-Dar tal-Providenza mis-St Paul Chamber Ensemble taħt id-direzzjoni ta’ Chev Mro Mark Agius.

Delegazzjoni Maltija f’Konferenza tal-Vatikan dwar il-Katekeżi tal-Persuni b’Diżabilità.

Delegazzjoni Maltija immexxijja minn Fr Martin Micallef, Direttur tad-Dar tal-Providenza ħadet sehem f’konferenza Internazzjonali dwar il-Katekeżi u l-Persuni b’Diżabilità fil-ħajja tal-Knisja. Il-konferenza saret bejn il-Ġimgħa 20 u l-Ħadd 22 ta’ Ottubru 2017 fl-Università Pontifiċja Urbanjana u kienet organizzata mill-Kunsill Pontifiċju għall-Promozzjoni tal-Evanġeliżżazzjoni ġdida fl-okkażjoni ta’ għeluq il-25 sena mill-pubblikazzjoni tal-Katekiżmu tal-Knisja Kattolika. Il-Konferenza nfetħet mill-President […]

Maltese delegation at Vatican conference on Catechesis for Persons with Disability

A Maltese delegation led by Fr Martin Micallef, Director of Id-Dar tal-Providenza took part in an International Conference on Catechesis of Persons with Disability in the life of the Church. It was held at the Università Pontificia Urbaniana between Friday 20th and Sunday 22nd October 2017 and it was organised by the Pontificial Council for […]

€27,730 raised in Charity Dinner in aid of Id-Dar tal-Providenza  

Infinitely Xara, owned the Zammit Tabona family, organised a charity dinner in aid of Id-Dar tal-Providenza under the patronage of H.G. the Archbishop Mgr. Charles J. Scicluna during which €27,730 were raised. The event took place in the historical setting of Misraħ il-Kunsill in Mdina also referred to as Xara Palace Relais & Chateaux Square. […]

€27,730 miġbura waqt ikla b’risq Id-Dar tal-Providenza

Infinitely Xara, propjetà tal-familja Zammit Tabona, organizzaw ikla b’risq Id-Dar tal-Providenza taħt il-patroċinju ta’ Mons Arċisqof Charles J. Scicluna li minnha nġabret is-somma sabiħa ta’ €27,730. L-attività saret fl-ambjent storiku ta’ Misraħ il-Kunsill fl-Imdina magħrufa wkoll bħala x-Xara Palace Relais & Chateaux Square. Il-mistednin ingħataw ikla delizzjuża u gastronomika b’għażla ta’ inbejjed u bl-akkumpanjament ta’ […]

Somma ta’ €658,039 miġbura waqt il-Maratona tal Volleyball fid-Dar tal-Providenza.

Waqt il-Maratona tal-Volleyball fid-Dar tal-Providenza inġabret is-somma sabiħa ta’ €658,039. Il-Maratona bdiet il-Ġimgħa u ġiet inawgurata mill-E.T. Dolores Cristina Aġent President ta’ Malta u waslet fi tmiemha f’nofs il-lejl tal-Ħadd. Izjed min 300 voluntier taw l-appoġġ tagħhom waqt din il-Maratona li rat erbgħin player jagħtu kollox biex jiġbru dawn il-fondi għad-Dar tal-Providenza. Parti mis-somma miġbura […]

The 53-hour BOV Marigold Volleyball Marathon 2017 for Dar tal-Providenza kicks off

The 9th edition of the BOV Volleyball Marathon was officially inaugurated by Her Excellency, Dolores Christina, Acting President of Malta. On her arrival, she was welcomed by Father Martin Micallef, Director of Id-Dar tal-Providenza, and Mr Ivan Grech from the Marigold Foundation and Ms Joyce Tabone, Manager at Bank of Valletta. Present for the inauguration […]

Malta represented in a Catholic European meeting for Deaf Persons

A Maltese delegation made up of Fr Martin Micallef, Director of Id-Dar tal-Providenza, Mr Natalino Psaila, a deaf person, and Mrs Rita Portelli, interpreter of the Maltese Sign Language, took part in the second Catholic European meeting for Deaf persons that took place in the city of Prague in the Czech Republic. This bi-annual meeting […]