Aqua Therapy Centre at Id-Dar tal-Providenza

The new state of the Aqua Therapy Pool built by the Italian firm A-Circle Habilitation Concept based in Bologna Italy is another service offered at Id-Dar tal-Providenza since November 2016.

This service aims at improving the quality of life of our service users and other persons who might need this such therapy.

Some of the benefits of Aqua Therapy are the following:

• Water’s unique properties enhance interventions for clients of all ages, and with varied impairments.
• A warm water environment is comfortable and assists in muscle relaxation, increases range of movement and flexibility.
• Because of water’s buoyancy it allows you to move with less stress on your joints and muscles.

Our service is open also to non residents. Those interested are kindly asked to call Ms Francesca Fonk on 21462844 during office hours or send an email on ffonk@dartalprovdienza.org

Ċentru tal-Aqua Therapy fid-Dar tal-Providenza

Il-Pixxina tal-Aqua Therapy moderna għall-aħħar, mibnija mill-kumpanija Taljana A-Circle Habilitation Concept ibba’ara f’Bologna, l-Italja, hija servizz ieħor lil beda jiġi offrut fid-Dar tal-Providenza minn Novembru 2016.

L-għan ta’ dan is-servizz huwa li jtejjeb il-kwalità tal-ħajja ta’ dawk li jużaw is-servizzi tagħna jew persuni ieħor li jistgħu ikollhom bżonn dan it-tip ta’ terapija.

Dawn huma ftit mill-benefiċċji tal-Aqua Therapy:

• Il-kwalitajiet uniċi tal-ilma itejjbu l-użu mill-klijenti ta’ kull età u bi problemi differenti;
• L-effett tal-ilma sħun huwa pjaċevoli u jgħin għar-rilassament tal-muskoli u jżid il-moviment u l-flessibilità;
• Minħabba l-vivaċità tal-ilma tkun tista’ tagħmel movimenti b’inqas tensjoni fuq il-ġogi u l-muskoli.

Dan is-servizz huwa wkoll miftuħ għal dawk li mhumiex residenti tagħna. Min hu interessat jista’ jċempel lil fuq 21462844 matul il-ħinijiet normali tax-xogħol jew permezz ta’ imejl fuq info@dartalprovidenza.org.

Attivitajiet Oħra

Fid-Dar tal-Providenza r-residenti jgawdu minn numru ta’ attivitajiet li jiġu organizzati fid-Dar u fil-komunità.

Kamra Multisensorjali

Il-Kamra Multisensorjali ġiet inawgurata t-Tnejn 24 ta’ Ġunju, 2013 mill-Eċċ. Tiegħu George Abela, President ta’ Malta u mis-Sinjura Abela u mbierka mill-Eċċ Tiegħu Mons. Pawl Cremona O.P. Arċisqof ta’ Malta. Dan il-proġett kien parzjalment iffinanzjat mill-Malta Community Chest Fund.

Dawn il-kmamar joffru ambjent iddisinjat speċifikament biex jgħinu persuni b’diżabilità jgawdu minn varjetà kbira ta’ esperjenzi sensorjali għat-terapija, tagħlim, rilassament u gost. Il-kunċett hu li jiġu kkreati attivitajiet li jiffukaw fuq sensi partikolari bħal dak li tmiss, li tara, tisma’, ixxomm jew tiċċaqlaq.

Il-Kamra Multisensorjali hi konferma oħra tal-impenn kontinwu tad-Dar li tipprovdi servizz ta’ kwalità lir-residenti tagħha.

Iċ-Ċentru Agrikolu San Isidoru

Iċ-Ċentru Agrikolu San Isadoru fid-Dar tal-Providenza kien inawgurat uffiċjalment l-Erbgħa xxx ta’ Mejju 2009. Il-Fondazzjoni Alfred Mizzi kienet l-isponsor prinċipali ta’ dan il-proġett u pprovdiet il-finanzi biex dan il-proġett ikun jista’ jibda. Residenti tad-Dar ikabbru varjetà ta’ ħwawar fis-serra spazjuża, imbagħad huma jippakkjawhom biex jintużaw għall-kċina tad-Dar jew biex jinbiegħu lill-pubbliku. Iċ-Ċentru Agrikolu ssemma’ għal San Isidoru, il-padrun tal-bdiewa.

Għall-aktar informazzjoni jekk jogħġbok ikkuttattjana fuq: info@dartalprovidenza.org jew ċemplilna fuq: (00356) 21 464 915.

Il-Laboratorju tal-Kompjuters

Il-Laboratorju tal-Kompjuters li kien iffinanzjat mill-Vodafone Malta Foundation għandu l-għan li joffri lir-residenti li jkollhom kull possibilità li huma jgawdu mill-opportunitajiet li joffru l-użu tal-kompjuters biex hekk huma jkomplu jiżviluppaw l-edukazzjoni tagħhom, it-tagħrif dwar id-dinja ta’ madwahom, l-inklużjoni, il-ħbiberija u anke jżommu ruħhom infurmati dwar opportunitajiet ta’ xogħol.

Il-laboratorju hu mgħammar minn teknoloġija assistiva li jinkludi skrins li jaħdmu meta tmisshom, keyboards u mice speċjali u software ddisinjat li jiffaċilita l-użu tagħhom minn persuni li għandhom diżabilitajiet fiżiċi u intellettwali differenti.

Il-laboratorju twaqqaf bil-pariri professjonali ta’ Marica Gatt mid-Diviżjoni tal-Edukazzjoni u Stanley Debono mill-Foundation for Information Technology Accessibility.

Id-Dar tal-Providenza estendiet dan il-proġett għall-kmarar individwali tar-residenti. Il-Ministeru tal-Infrastruttura u l-Komunikazzjoni għin lid-Dar biex kull resident ikun jista’ jkollu aċċess għall-informatika mill-kamra tiegħu jew tagħha.

SPRED

Fid-dinja tal-lum aħna aktar konxji li persuni b’diżabilità intellettwali, bħala membri mgħammda tal-Knisja tagħna, għandhom id-drittijiet u l-bżonnijiet spiritwali tagħhom. Aħna fid-Dar tal-Providenza ilna ħafna nippruvaw inwieġbu għal dawn il-bżonnijiet.

Fl-2004 id-Dar tal-Providenza bdiet il-metodu magħruf bħala SPRED – Special Religious Development, Żvilupp Reliġjuż Speċjali. Dan il-metodu kellu suċċess f’diversi pajjiżi. Fi SPRED kull persuna b’diżabilità intellettwali għandha kumpann u tagħmel parti minn komunità żgħira ġeneralment ta’ 14-il persuna. Biex jgħin għal żvilupp spiritwali, l-ambjent fejn il-persuni jiltaqgħu jkun ippreparat sew. Kamra li toffri akkoljenza sabiħa bi ftit li xejn distrazzjonijiet tgħin lill-persuna tikkalma u tkun lesta għall-esperjenza sagra aktar espliċita. Wara madwar 45 minuta, il-grupp jinġabar madwar il-Kelma t’Alla f’kamra oħra li hi bħal oratorju. Hawnhekk il-Katekist Mexxej imexxi lill-grupp f’katekeżi adatta għalih: immirata għall-qalb, u mhux għall-moħħ, permezz tas-sensi u ftit kliem u ħafif. Għar-residenti tagħna dak li hu tassew reali għalihom huma l-ġrajjiet ordinarji fil-ħajja ta’ kuljum – li jieklu, jixorbu, jidħku mal-ħbieb, jistennew lil xi ħadd iżurhom, joħorġu. Huma dawn il-ġrajjiet ordinarji li l-Katekist Mexxej b’ħila u b’sengħa jqanqal mill-persuni fil-grupp waqt laqgħa ta’ SPRED. Mill-uman nersqu għal dak li hu Divin għax Alla jikxef lilu nnifsu fl-ordinarju. Kull laqgħa tispiċċa bil-qsim tal-ikel u tax-xorb madwar mejda li kulħadd jgħin biex titħejja. L-esperjenza kollha tieħu xi sagħtejn.

Il-grupp tal-katekisti (it-tnejn li jmexxu u l-kumpanni) jiltaqa’ l-ġimgħa ta’ wara biex jirrevedi l-laqgħa ta’ qabel u jipprepara, permezz tat-talb, il-laqgħa li jmiss.

Ladarba l-katekeżi u l-liturġija huma intrinsikament marbutin flimkien, iċ-ċelebrazzjoni tal-Quddiesa fil-Kappella tad-Dar tal-Providenza tieħu tifsira aktar profonda. Il-ġabra u l-atmosfera ta’ talb f’laqgħa ta’ SPRED jinġiebu fil-liturġija: fil-laqgħa ta’ SPRED l-esperjenza liturġika tal-quddiesa titqanqal u tikber. Permezz ta’ dan il-bilanċ bejn katekeżi u liturġija, ilkoll huma msaħħin biex jidħlu aktar fil-fond fil-misteru t’Alla li ‘jagħmel xi ħaġa sabiħa għalina u fostna.’

Fi SPRED il-kumpanni jikbru fil-fidi. Il-ħbieb jikbru fil-fidi. Flimkien, bħala kumpanni, jagħmlu mixja li fiha jaqsmu l-fidi tagħhom.

Jekk inti interessat li taqsam il-fidi u l-ħbiberija tiegħek ma’ persuni b’diżabilità intellettwali kkuntattja lil SPRED fuq l-Email:spred@dartalprovidenza.org

Servizz ta’ Respite

Aħna nemmnu li post il-persuna b’diżabilità hi fil-familja. Madanakollu ħafna familji għandhom bżonn sapport biex ikomplu jipprovdu s-servizzi meħtieġa lill-membru b’diżabilità ta’ dawn il-familji. Wieħed minn dawn is-servizzi hu residenza temporanja lill-persuna b’diżabilità sabiex il-familja tieħu n-‘nifs’ jew biex il-persuna prinċipali responsabbli mill-persuna b’diżabilità tagħmel ċerti bżonnijiet bħalma hi li tmur l-isptar għal xi operazzjoni. Id-Dar tal-Providenza tipprovdi dan is-servizz.

Persuni li għandhom bżonn dan is-servizz jistgħu japplikaw fuq applikazzjoni apposta li tista’ tinkiseb mid-Dar jew titniżżel mill-link t’hawn isfel u tintbagħat lill-Ko-ordinatriċi tas-Servizzi, Id-Dar tal-Providenza, Triq Lapsi, Siġġiewi SGW 2822.

Għal aktar informazzjoni jekk jogħġbok ikkuntattjana fuq:
info@dartalprovidenza.org  jew ċemplilna fuq: (00356) 21 462 844.

Dar tal-Providenza – Application form

Applikazzjoni għar-Residenza

Aħna nemmnu li post il-persuni b’diżabilità hu fi ħdan il-familja, jekk din tkun ix-xewqa tiegħu jew tagħha. Il-biċċa l-kbira tal-persuni b’diżabilità jsibu li d-dar tagħhom, imdawrin mal-maħbubin tagħhom, il-post l-aktar naturali u ideali għall-iżvilupp tagħhom. Imma xi kultant, minħabba raġunijiet partikulari fil-ħajja tal-persuna b’diżabilità jkun hemm bżonn li tinstab residenza permanenti f’xi dar residenzjali.

Għal din ir-raġuni, id-Dar tal-Providenza toffri residenza lill-persuni b’diżabilità (il-maġġoranza tagħhom li għandhom diżabilità intellettwali u diżabilitatjiet oħra) li jsibu ruħhom f’sitwazzjonijiet bħal dawn.

Persuni li għandhom bżonn dan is-servizz jistgħu japplikaw fuq applikazzjoni apposta li tista’ tinkiseb mid-Dar jew titniżżel mill-link t’hawn isfel u tintbagħat lill-Ko-ordinatriċi tas-Servizzi, Id-Dar tal-Providenza, Triq Lapsi, Siġġiewi SGW 2822.

Għal aktar informazzjoni jekk jogħġbok ikkuntattjana fuq:
info@dartalprovidenza.org  jew ċemplilna fuq: (00356) 21 462 844.

Dar tal-Providenza – Application form

Activities

At Id-Dar tal-Providenza the residents can enjoy from numerous activities which are organised at the home or in the community.