Il-Mużew f’Ġieħ Mons. Mikiel Azzopardi

Il-Mużew Mons. Mikiel Azzopardi ġie inawgurat mill-Ecc. Tiegħu Mons. Ġużeppi Mercieca, Arċisqof ta’ Malta fl-okkażjoni tal-ħmistax-il anniversarju mill-mewt ta’ Mons. Mikiel Azzopardi, fundatur tad-Dar tal-Providenza. F’dan il-Mużew, li jinsab ħdejn il-kapella tad-Dar, wieħed jista’ jara ritratti mill-ħajja ta’ Mons. Azzopardi, dokumenti personali u affarijiet oħra tiegħu bħalma huma l-ilbies ekkleżjastiku tiegħu. Hemm ukoll kappella żgħira b’artal żgħir tal-injam li fuqu Mons. Azzopardi kien iqaddes fil-kamra tiegħu qabel miet. Hemm ukoll esebita stola li kienet ta’ San Ġwanni XXIII.

This post is also available in: English