Shalom

‘Shalom’ – iż-Żurrieq fi Triq it-Tin. Giet inawgurata fit-8 ta’ April 2016, minn Dr Justyne Caruana, dak iż-żmien Segretarju Parlamentari għad-Drittijiet tal-Persuni b’Diżabilità u Anżjanità Attiva. F’din id-dar jgħixu ħames persuni b’diżabilita’ intellettwali.

Dar Pirotta

Dar Pirotta – Birkirkara. Infetħet mill-Arċidjoċesi ta’ Malta fl-2007 u waqgħet taħt ir-responsabbiltà tad-Dar tal-Providenza fl-1 ta’ Jannar 2014. Tinsab fi Pjazza Santa Liena u fiha jgħixu disa’ persuni b’diżabilità intellettwali.

Żerniq

Żerniq hi dar komuni li tinsab fir-raħal tas-Siġġiewi ftit kilometri ’l barra mill-kumpless tad-Dar tal-Providenza. Hi ġiet inawgurata fil-11 ta’ Frar 1995. Erba’ persuni b’diżabilità jgħixu f’din id-dar bis-sapport li għandhom bżonn.