Il-Bord

Il-Bord tad-Dar tal-Providenza nħatar mill-Eċċ. Tiegħu Mons. Pawlu Cremona O.P. f’Marzu tal-2011. Il-membri li jservu f’dan il-bord huma:

Chairperson:

Dun Martin Micallef

Viċi Chairperson:

Is-Sur Lawrence Zammit

Segretarja:

Is-Sinj Elvia George

Membri:

Dr Joe Bugeja
Is-Sur Arthur Caruana
Dott. Roberta Sammut
Is-Sur Emmanuel Zammit

This post is also available in: English