Is-Sorijiet ta’ Santa Ġiovanna Antida Thouret

Xahar qabel Dun Mikiel Azzopardi fetaħ il-bibien tad-Dar tal-Providenza fl-1968, eżattament fit-12 ta’ Jannar, għadd ta’ sorijiet tal-Karità ta’ Santa Giovanna Antida Thouret bdew jgħixu bħala komunità fid-Dar stess biex jgħinu lill-fundatur f’din il-ħidma ġdida. Dawn kienu l-ewwel support workers tad-Dar mgħejjuna minn għadd ta’ voluntiera w aktar il-quddiem minn ħaddiema li ġew impjegati apposta.
L-ewwel tliet residenti fid-Dar tal-Providenza daħlu fil-11 ta’ Frar 1968. Kollha sabu darhom f’Villa Monsinjur Gonzi li allura kienet għadha kif ġiet irranġata.
Minn dak iż-żmien sa llum is-Sorijiet tal-Karità offrew is-servizzi professjonali tagħhom b’ħafna mħabba, dedikazzjoni u ġenerożità. Fl-1 ta’ Jannar 2020, Mons. Arċisqof Charles J. Scicluna ħabbar uffiċċjalment li l-Kongregazzjoni tas-Sorijiet tal-Karità f’Malta iddeċidiet kontra qalbha li din is-sena is-sorijiet minħabba l-età kellhom itemmu l-ħidma tagħhom fid-Dar tal-Providenza. Id-data uffiċċjali hija l-15 ta’ Lulju 2020.

Il-preżenza ta’ din il-komunità reliġjuża kienet rigal għar-residenti, il-ħaddiema u l-voluntiera tad-Dar. Huma kienu dejjem hemm għal kulħadd 24 siegħa kuljum. Bosta minhom taw ukoll servizz għal snin twal. Fil-fatt, Sr Gesuina Mangion ilha sservi fid-Dar għal dawn l-aħħar 41 sena, Sr Lorenza Borg għal dawn l-aħħar 13-il sena, Sr Bernarda Buhagiar u Sr Bertha Bezzina għal 20 sena sħaħ. Is-sens qawwi ta’ servizz jibqa’ ta’ eżempju kbir għal dawk kollha li jaħdmu fid-Dar tal-Providenza.
Fr Martin Micallef, Direttur tad-Dar tal-Providenza, qal li hu ċert li s-sens qawwi ta’ servizz jibqa’ ta’ eżempju kbir għalina lkoll li naħdmu f’din id-Dar. Huwa rringrazzja lis-sorijiet kollha li ħadmu fid-Dar tul is-snin u mhux l-inqas lil Sr Lorenza Borg, lil Sr Bernarda Buhagiar u lil Sr Gesuina Mangion li żgur se nimmissjawhom ħafna. Huwa awguralhom ukoll għall-ħidmiet differenti li se jkunu qed iwettqu fil-komunitajiet ġodda tagħhom.

Isem

Sr Aggunta Mallia*

12/01/1968 – 1970

Sr Alexandra Delazzaio

12/01/1968 – 1968

Sr  Agostina Cutajar

12/01/1968 – 1970

Sr Annunziata Cortis*

1970- 1972

1982- 1982

Sr Assunta Camilleri

1970 – 1972

Sr Castagna Caruana

1970 -1970

Sr Pacifica  Micallef

1971 – 1998

Sr Caterina D’Alfonso

1971 -1971

Sr Maria Vittoria Sciberras

1971-1995

Sr Assunta Camilleri

1971-1972

1990 -1992

Sr Cecilia Frendo*

1972 – 1972

Sr Nicolina  Bonello

1972 – 1973

1985 – 1990

Sr Vincenza Briffa

1972 – 1972

Sr Bartolomea Bezzina

      1972 1973

      1992- 2020

Sr Clara Vella

1973-1973

Sr Salvina Bezzina

1973 -1973

Sr Gaetana Pace*

1975 – 1982

Sr Maria Ersilia Mifsud*

1975 – 1977

Sr Maria Concetta Farrugia

1976 – 1977

Sr Maria Anna Camilleri

1977 – 1978

1983 – 2000

      Sr M’Anna Laferla

      1979 – 1981

      Sr Gesuina Mangion

      1979 – 2020

      Sr Francesca Farrugia

      1980 – 1985

      Sr Concetta Attard

      1981- 1984

      Sr Madalena Fava*

      1982 – 1994

      Sr Fortunata Fava

      1982 – 1994

      Sr Josephine Agius

      1984 – 1985

      Sr Anna Theresa Pace

      1987 – 1990

      Sr Pauline Busuttil

      1987 – 1988

      Sr Emma Zammit

      1988 – 1991

      Sr Lucia Gauci

      1990 -1992

      Sr Monica Darmanin

      1992 – 1992

      Sr Tessie Micallef

      1993 – 1995

      Sr Theresa Tonna

      1993 – 1994

      Sr Maria Antida Mifsud*

      1994 – 2006

      Sr Maris Camilleri

      1995 -1995

      Sr Louisa Camilleri

      1996-1996

      Sr Anselma Tanti

      1996- 2010

      Sr Elena Zammit

      1996 -1999

      Sr Bernarda  Buhagiar

      2000- 2020

      Sr Theresa Maria Piscopo

      2001- 2005

      Sr Lorenza Borg*

      2006 – 2020

* Superjuri

This post is also available in: English