Is-Sorijiet ta’ Santa Ġiovanna Antida Thouret fid-Dar tal-Providenza

Meta Mons. Mikiel Azzopardi kien qed jipprepara biex jiftaħ Villa Mons. Gonzi, l-ewwel dar għall-persuni b’diżabilità f’Malta, hu kiteb lis-Superjura Ġenerali tas-Sorijiet ta’ Santa Ġiovanna Antida Thouret f’Ruma jitlobha li tagħti l-barka tagħha lill-Provinċja Maltija biex tiftaħ komunità tal-Kongregazzjoni tagħha fid-Dar tal-Providenza. Is-Superjura Ġenerali aċċettat din il-petizzjoni u fit-12 ta’ Jannar 1968, xahar qabel daħlu l-ewwel residenti f’Villa Mons. Gonzi, twaqqfet fid-Dar tal-Providenza komunità żgħira ta’ Sorijiet ta’ Santa Ġiovanna Antida Thouret, magħrufa bħala s-Sorijiet tal-Karità. Minn dak iż-żmien sal-lum, din il-komunità baqgħet tissapportja lir-residenti b’dedikazzjoni u imħabba kbira.

Min kienet Santa Ġiovanna Antida Thouret? Fl-1787 Ġiovanna Antida Thouret, it-tifla ta’ landier, daħlet soru fil-kongregazzjoni tas-Sorijiet tal-Karità ta’ San Vinċenż de Paul. Hi ddedikat ħajjitha b’ħafna tfixkil u tbatija lill-morda u l-foqra, Fl-1 t’April 1799 ġietha s-sejħa li twaqqaf skola u sptar għall-Ordni tagħha u b’hekk twieled l-Ordni tal-Sorijiet tal-Karità. Santa Ġiovanna Antida Thouret ġiet ikkanonizzata fl-1934 mill-Papa Piju XI.

Lista tas-Sorijiet tal-Karità li taw is-servizz tagħhom fid-Dar tal-Providenza

 

Isem

 
 

Sr Aggunta Mallia*

12/01/1968 – 1970

 

Sr Alexandra Delazzaio

12/01/1968 – 1968

 

Sr  Agostina Cutajar

12/01/1968 – 1970

 

Sr Annunziata Cortis*

1970- 1972

1982- 1982

 

Sr Assunta Camilleri

1970 – 1972

 

Sr Castagna Caruana

1970 -1970

 

Sr Pacifica  Micallef

1971 – 1998

 

Sr Caterina D’Alfonso

1971 -1971

 

Sr Maria Vittoria Sciberras

1971-1995

 

Sr Assunta Camilleri

1971-1972

1990 -1992

 

Sr Cecilia Frendo*

1972 – 1972

 

Sr Nicolina  Bonello

1972 – 1973

1985 – 1990

 

Sr Vincenza Briffa

1972 – 1972

 

Sr Bartolomea Bezzina

      1972 1973

      1992-

 

Sr Clara Vella

1973-1973

 

Sr Salvina Bezzina

1973 -1973

 

Sr Gaetana Pace*

1975 – 1982

 

Sr Maria Ersilia Mifsud*

1975 – 1977

 

Sr Maria Concetta Farrugia

1976 – 1977

 

Sr Maria Anna Camilleri

1977 – 1978

1983 – 2000

 

      Sr M’Anna Laferla

      1979 – 1981

 

      Sr Gesuina Mangion

      1979 –

 

      Sr Francesca Farrugia

      1980 – 1985

 

      Sr Concetta Attard

      1981- 1984

 

      Sr Madalena Fava*

      1982 – 1994

 

      Sr Fortunata Fava

      1982 – 1994

 

      Sr Josephine Agius

      1984 – 1985

 

      Sr Anna Theresa Pace

      1987 – 1990

 

      Sr Pauline Busuttil

      1987 – 1988

 

      Sr Emma Zammit

      1988 – 1991

 

      Sr Lucia Gauci

      1990 -1992

 

      Sr Monica Darmanin

      1992 – 1992

 

      Sr Tessie Micallef

      1993 – 1995

 

      Sr Theresa Tonna

      1993 – 1994

 

      Sr Maria Antida Mifsud*

      1994 – 2006

 

      Sr Maris Camilleri

      1995 -1995

 

      Sr Louisa Camilleri

      1996-1996

 

      Sr Anselma Tanti

      1996- 2010

 

      Sr Elena Zammit

      1996 -1999

 

      Sr Bernarda  Buhagiar

      2000-

 

      Sr Theresa Maria Piscopo

      2001- 2005

 

      Sr Lorenza Borg*

      2006 –

* Superjuri

This post is also available in: English