“Mużika tat-Triq” fid-Dar tal-Providenza

L-Ability Promoters tad-Dar tal-Providenza huwa grupp ta’ ħaddiema li l-ħidma ewlenija tagħhom hi li jagħmlu minn kollox għat-titjib tal-kwalità tal-ħajja tar-residenti permezz ta’ ħidma integrata, għażliet tajbin ta’ saħħa u responsabbiltà xierqa. Ta’ kuljum jorganizzaw attivitajiet għar-residenti inkluż sports, workshops fl-arti u l-mużika, edukazzjoni, teknoloġija u attivitajiet oħra ta’ divertiment.
Minħabba ċ-ċirkostanzi preżenti, din is-sena l-grupp kellu jifli sew l-iskeda tal-attivitajiet tagħhom minħabba li ċerti avvenimenti ppjanati, speċjalment dawk barra mid-Dar, kellhom jiġu mħassra minħabba l-possibiltà ta’ riskju għas-saħħa tar-residenti. Bħalissa r-residenti la jistgħu jattendu Day Centres u lanqas jistgħu joħorġu barra u minflok tfasslu idejat ġodda għall-attivitajiet għalihom.
Waħda minn dawn l-attivitajiet hija l-“Mużika tat-Triq” li qed tiġi organizzata darbtejn fil-ġimgħa. It-tim ta’ mużikanti jferrħu lir-residenti mill-btieħi differenti qrib tar-residenti, waqt li jżommu d-distanza mitluba minn xulxin. Il-bqija tar-residenti joħorġu fil-gallariji fuq il-btieħi u jieħdu gost bil-varjetà. Ir-residenti, speċjalment dawk li tassew iħobbu l-mużika, tassew jiddevertu.
Hekk kif spiċċa wieħed mill-kunċerti, waħda mir-residenti qalet: “Naf ħafna mill-kanzunetti li qed ikantaw u nieħu tassew gost inkanta magħhom. Dendilt ukoll il-bandiera Maltija mal-gallarija tagħna.”

Donazzjoni ta’ Maskli Protettivi

Nhar il-Ħamis, 6 ta’ Mejju, mpjegati mill-Awtorità ta’ Standards ta’ Ħarsien Soċjali (SCSA) wasslu lid-Dar tal-Providenza maskli prottettivi.

Nadine Camilleri, l-Amministratur tad-Dar, wasslet l-apprezzament u l-ħajr tad-Dar lis-Segretarju Parlamentari għall-Anzjanità Attiva u Persuni b’Diżabilità, l-Onor. Silvio Parnis kif ukoll lil Norwex Malta Ltd. u l-Corinthia Group of Companies li taw dawn il-maskli.

Maskri tal-wiċċ magħmula mill-ħajjatin tad-Dar tal-Providenza

Il-Gvern Malti dan l-aħħar ġentilment ta lid-Dar tal-Providenza 9,000 maskra biex jintużaw mill-ħaddiema tad-Dar tal-Providenza waqt il-qadi ta’ dmirijiethom. Dawn il-maskri jridu jintremew wara li jkunu użati.

Minħabba l-eventwalità li dawn jiġu użati kollha, il-ħajjatin tad-Dar bdew ħidma biex huma stess jipproduċu maskri tal-wiċċ bid-drapp li wara l-użu tagħhom jistgħu jinħaslu u jerġgħu jintużaw.
Kull ħaddiem tad-Dar tal-Providenza se jkun qed jingħata erba’ maskri minn dawn.
Id-Dar tirringrazzja lil dawn il-ħaddiema għax-xogħol tagħhom fil-impenn biex inkomplu nipproteġu lir-residenti tad-djar tagħna minn dan il-virus.

Smart phones biex ir-residenti jżommu kuntatt mal-familjari u ħbieb

Waħda mill-ewwel miżuri li ħadet id-Dar tal-Providenza biex tissalvagwardja r-residenti u s-Support workers tagħħom mill-imxija tal-Coronavirus kien li nwaqqfu ż-żjarat mill-familjari u ħbieb li s-soltu jżuruhom fid-djar tagħna. Għaldaqstant id-Dar investiet f’numru ta’ smart phones biex nassiguraw li r-residenti li jixtiequ jżommu kuntatt ma’ familjari u ħbieb u viċi versa jkunu jistgħu jagħmlu dan. Dan is-servizz intlaqa’ tajjeb ħafna kemm mir-residenti kif ukoll mill-familjari u ħbieb.

Wirja tal-Ġimgħa l-Kbira

Din is-sena l-wirja li ssoltu ssir fid-Dar tal-Providenza fis-Siġġiewi, marbuta mal-Ġimgħa Mqaddsa, mhix se tkun miftuħa għall-pubbliku minħabba l-pandemija COVID-19, iżda nħass li jkun xieraq li tintrama xorta waħda biex igawduha r-residenti. Din saret bis-sehem tal-Ability Promoters u r-residenti tad-Dar stess waqt sessjonijiet kulturali li jsiru apposta għalihom.

Titħassar il-Maratona tal-Volleyball b’risq Id-Dar tal-Providenza

Minħabba l-pandemija tal-COVID-19 u għal raġunijiet tas-saħħa pubblika fid-dawl tal-miżuri mħabbra mill-Awtoritajiet tas-Saħħa, Il-kumitat organizziv ħass il-ħtieġa li jħassar il-Maratona tal-Volleyball li kienet ippjanata li ssir fit-3, l-4 u l-5 ta’ Lulju ta’ din is-sena. Il-Maratona ssir bl-involviment ta’ bosta players tal-volleyball, uffiċċjali u voluntiera li s-saħħa tagħhom u tal-familjari tagħhom kif ukoll dik tar-residenti hija prijorità għad-Dar tal-Providenza.

Fr Martin Micallef, Direttur tad-Dar tal-Providenza, jirringrazzja lil dawn kollha għall-impenn tagħhom u jitlobhom isegwu d-direttivi tal-Awtorijiet tas-Saħħa kull ħin u kull mument.

Inawgurat proġett infrastrutturali ġdid tat-Teknoloġija Informatika fid-Dar tal-Providenza

Il-President ta’ Malta, Dr George Vella, dalgħodu inawgura proġett infrastrutturali tat-Teknoloġija tal-Informatika tal-għola livell fid-Dar tal-Providenza. Il-Proġett sar b’investiment ta’ €100,000, għaxar kilometri ta’ cable, ‘l fuq minn elfejn siegħa ta’ volontarjat, aktar minn erba’ mitt point, tagħmir ta’ networking u madwar sittin punt ta’ aċċess għall-WiFi. Sar xoghol estensiv ta’ networking fejn inbidlet l-infrastruttura kollha tal-ICT fil-ħdax-il blokk li hemm fid-Dar u gie introdott WiFi fl-inħawi kollha tal-kumpless tas-Siġġiewi.

Fr Martin Micallef, Direttur tad-Dar, qal li bis-saħħa tal-għajnuna mogħtija mill-MITA Cares, id-Dar se tibda tgawdi minn dan proġett tat-Teknoloġija tal-Informatika li l-benefiċċjarji l-ewwel u qabel kollox se jkunu r-residenti li jużaw jew li se jkunu qed jużaw is-servizzi residenzjali fiż-żmien li ġej. Infrastuttura tajba u aġġornata tfisser mhux biss li x-xogħol amminstrattiv jista’ jkun aktar effiċjenti imma li din tista’ tkun ukoll ta’ benefiċċju għar-residenti, familjari u viżitaturi. Jibqa’ l-fatt li Organizzazzjoni mhux Governattiva (NGO) bħad-Dar tal-Providenza, li tiddependi fuq il-ġenerożità tal-poplu Malti u Għawdxi, ħafna drabi ma tistax twettaq proġetti ta’ ċerta portata anke jekk ma tistax tgħaddi mingħajrhom mingħajr l-appoġġ professjonali u anke finanzjarju minn entitajiet governattivi, parastatali jew kummerċjali biex twettaq dan. “Illum”, tenna Fr Martin, “qegħdin ninawguraw twettiq ta’ ħolma li kellna imma li żgur li mingħajr il-MITA Cares ma setgħetx tkun irrealizzata.”

Fr Martin żied jgħid li meta l-MITA emmnet fl-importanza ta’ dan il-proġett kienet qed turi li temmen f’dak li tesiġi l-Konvenzjoni tal-Ġnus Magħquda għad-Drittijiet tal-Persuni b’Diżabilità, li tagħha Malta hija firmatarju, jiġifieri li l-Istati Membri jridu jippromwovu aċċess lill-persuni b’diżabilita’ għal teknoloġiji u sistemi ġodda ta’ l-informazzjoni u l-komunikazzjoni, inkluż l-internet.

Illum id-dinja tal-Informatika fetħet dinja ta’ opportunitajiet kbar lill-persuni b’diżabilità biex itejjbu l-edukazzjoni tagħhom, għarfien akbar tad-dinja ta’ madwarhom, l-inklużjoni, ħbiberiji kif ukoll biex jaħtfu opportunitajiet ta’ xogħol li jistgħu jinqalgħu.

Fr Martin irringrazzja lill-Gvern, rappreżentat mis-Segretarju Parlamentari Clayton Bartolo, ta’ din l-għajnuna li ngħatat mill-MITA għat-twettiq ta’ dan il-proġett li sar b’investiment hekk qawwi u bil-ħidma tal-ħaddiema kollha tagħhom li ħadmu b’qalb kbira, bi professjonalità kbira u anke b’mod volontarju fuq dan il-proġett. Huwa temm billi irringrazzja lill-President, Dr George Vella għall-preżenza tiegħu u li aċċetta li jinawgura proġett ieħor li l-MITA Cares qed tagħmel b’qalb soċjali.

Kelliema oħra kienu s-Sur Wayne Valentine, Project Coordinator, is-Sur Tony Sultana, Ċermen Eżekuttiv tal-MITA, Is-Segretarju Parlamentari Clayton Bartolo u l-President, Dr George Vella li għamel id-diskors tal-għeluq.

Il-Friends of Providence House NSW jiġbru $14,500AUD b’risq Id-Dar tal-Providenza

Il-Friends of Providence House NSW (FOPH) ġabru $14,500AUD b’risq Id-Dar tal-Providenza waqt il-verżjoni Awstraljana tal-‘Festa ta’ Ġenerożità’ li saret fi Blacktownn ix-xahar li għadda.
Bosta xhur ta’ ħidma sfieqa wasslu għall-kunċert li għaqqad il-ġbir ta’ flus mal-varjetà u li sar fil-La Vallette Social Centre fi Blacktown nhar il-Ħadd, 23 ta’ Frar 2020. Is-somma li nġabret issa tiġi ppreżentata lil Fr Martin Micallef, Direttur tad-Dar tal-Providenza, fil-bidu tal-Maratona tal-Volleyball li se ssir bejn it-3 u l-5 ta’ Lulju li ġej fil-parkeġġ tad-Dar fis-Siġġiewi.
Mistiedna speċjali għall-kunċert kienu Ms Antoinette Caruana, Presidenta tal-La Valletta Social Centre u l-isponsor ewlieni tal-FOPH, is-Sur George Vella ta’ Breakaway Travel Blacktown flimkien ma’ rappreżentanti oħra tal-komunità Maltija f’Sydney.
Dan kien ir-raba’ kunċert għall-ġbir ta’ flus u l-Friends of Providence House NSW huma grati ħafna lejn il-La Vallette Social Centre li pprovda s-sala. Bħas-soltu, il-kunċert kien organizzat tajjeb ħafna mimli b’ varjetà u ma naqsux l-attivitajiet għall-ġbir ta’ flus. Grazzi mill-qalb tmur lejn dawk li taw sehemhom professjonalment mingħajr interessi għad-divertiment ta’ dawk li attendew.
Is-segretarja tal-Friends of Providence House NSW, Ms Marisa Previtera, xtaqet turi l-apprezzament tal-FOPH u tirringrazzja mill-qalb lil dawk li attendew kif ukoll l-isponsors kollha speċjalment Breakaway Travel Blacktown, l-Australian-Maltese Chamber of Commerce, Minchinberry Fruit Market, Zammit Ham & Bacon Curers, Limestone Café ta’ Schofields u Sunnys Confectioneries. Grazzi wkoll għall-appoġġ kontinwu tagħhom lill-‘Leħen il-Maltin tal-Awstralja’ u l-istazzjonijiet tar-radju tal-komunità 2GLF u WOW FM.
(Rapport ta’ Marisa Previtera)

Ir-residenti tad-Dar tal-Providenza jifirħu bil-Karnival

Kull sena r-residenti tad-Dar tal-Providenza, bl-għajnuna tal-Ability Promoters u s-support staff, jiċċelebraw il-karnival bil-kbir u din is-sena ma għamlu xejn inqas. Is-sala San Pawl kienet iddekorata kif jixraq biex tinħoloq atmosfera ta’ festa bil-kuluri, kostumi kkuluriti, daqq u żfin. Mistieden speċjali kien il-kantant magħruf Freddie Portelli li kompla jżid fil-briju.

Lidl Malta tagħti żewġ kċejjen lid-Dar tal-Providenza

Lidl Malta installat żewġ kċejjen fi djar fil-komunità li jagħmlu parti mid-Dar tal-Providenza. Il-kċejjen, ġodda fjamanti, ġew installati f’Dar Pirotta f’Birkirkara, fejn jgħixu disa’ persuni b’diżabilità li l-etajiet tagħhom ivarjaw bejn it-22 u l-40 sena. It-tieni dar hija residenza ġdida li ma ddumx biex tinfetaħ fil-Balluta.

Il-kumpanija, li għandha diversi supermarkets f’Malta u Għawdex, qalet li kull sena tiżviluppa pjan fuq medda ta’ tnax-il xahar biex taħdem ma’ diversi karitajiet u NGOs u s-sena l-oħra Id-Dar tal-Providenza kienet waħda minnhom.

Fr Martin Micallef, Direttur tad-Dar tal-Providenza irringrazzja lil Lidl għall-għajnuna tagħhom li finanzjarjament tammonta għal aktar minn €7,000.