Residenta tad-Dar tal-Providenza tmut wara li rriżultat pożittiva għall-Covid-19.

Ir-residenta, li kellha 30 sena, instabet pożittiva nhar it-18 ta’ Frar f’testijiet ta’ rutina li tagħmel id-Dar tal-Providenza.

Il-persuna ttieħdet minnufih l-isptar St. Thomas, bħalma jiġri skont il-protokolli tad-Dar tal-Providenza. Intant, ir-residenti u l-ħaddiema li kienu f’kuntatt mal-persuna li rriżultat pożittiva tpoġġew fi kwarantina preventiva.

Il-persuna mietet il-bieraħ, 24 ta’ Frar u l-funeral tagħha se jsir illum wara nofsinhar fil-Knisja Arċipretali tas-Siġġiewi. Inwasslu l-kondoljanzi lill-familja u lill-ħbieb tagħha.

Id-Dar tal-Providenza tinsab f’kuntatt kontinwu mad-Dipartiment tas-Saħħa Pubblika u qed tieħu l-azzjonijiet neċessarji ta’ prekawzjoni sabiex jiġu salvagwardjati s-saħħa u s-sigurtà tar-residenti u l-ħaddiema kollha.

Fil-fatt il-proċess ta’ tilqim tal-ewwel doża tal-vaċċin beda nhar it-Tnejn 15 ta’ Frar 2021, kemm għar-residenti kif ukoll għall-ħaddiema.

Residenti u ħaddiema tad-Dar tal-Providenza jibdew jieħdu l-vaċċin kontra l-Covid-19

Dalgħodu, it-Tnejn 15 ta’ Frar, ir-residenti u l-ħaddiema tad-Dar tal-Providenza ħadu l-ewwel doża tal-vaċċin kontra l-Covid-19. Grazzi għall-kollaborazzjoni tal-Awtorità għall-Ħarsien tal-Istandards Soċjali.

Ir-ritratt juri l-ewwel residenta li ħadet il-vaċċin

Sanitizers ta’ The BioArte jingħataw lid-Dar tal-Providenza

Frontliners tas-Servizz tas-Saħħa Nazzjonali ta’ Malta, viżitaturi fid-diversi bereġ u numru ta’ organizzazzjonijiet mhux governattivi lokali bbenefikaw minn donazzjoni ta’ eluf ta’ fliexken ta’ sanitizzatur gel tal-idejn minn The BioArte Limited, li s-sena l-oħra sekwenzjat ir-razza Maltija ta’ COVID-19 (SARS CoV-2) u qegħda tkompli tagħmel dan.

Is-sanitizzatur gel tal-idejn, fi fliexken ta’ 100 ml u 500 ml, ġie kkonsenjat il-ġimgħa li għaddiet lit-Taqsima tal-Akkwist u Provvisti Ċentrali (CPSU) tal-Ministeru tas-Saħħa, apparti mid-Dar tal-Providenza, il-Malta Hospice Movement u l-Migrant Offshore Aid Station (MOAS).

Is-Sur Christian Duchow u Dr Manuele Biazzo, Diretturi ta’ The BioArte, ħadu d-deċiżjoni li jagħmlu din id-donazzjoni biex itennu l-impenn ta’ din il-kumpanija li għadha start-up biex tagħti l-kontribut tagħha fil-battalja kontra l-pandemija tal-COVID-19. Dan qiegħed iseħħ wara li ħadu deċiżjoni li għandhom jiddedikaw riżorsi lejn l-għarfien aħjar tal-iżolati virali Maltin tal-COVID-19.

“Ħadna din id-deċiżjoni li nagħmlu dawn id-donazzjonijiet għall-benefiċċju tas-soċjetà Maltija u biex nemfasizzaw l-impenn tagħna biex nappoġġjaw stakeholders ewlenin li, bil-mod tagħhom, qed jikkontribwixxu għal soċjetà aħjar,” qal Dr Biazzo.

Dawk kollha li rċevew dawn id-donazzjonijiet ġenerużi wrew l-apprezzament tagħhom. Inġ. Karl Farrugia, Direttur Maniġerjali tas-CPSU, qal li s-sanitizzatur likwidu tal-idejn hu parti mill-ewwel linja ta’ difiża li dawk kollha fis-Servizz Nazzjonali tas-Saħħa jużaw kontinwament waqt xogħolhom u għal viżitaturi fil-bereġ.

Nadine Camilleri Cassano, Amministratur tad-Dar tal-Providenza, qalet li dejjem kellhom talba għal sanitizzatur likwidu tal-idejn u rringrazzjat lil The BioArte għad-donazzjoni altruwista tagħhom. Anna Frendo, Manager tas-Servizzi tal-Kura tal-Malta Hospice Movement, laqgħet id-donazzjoni u esprimiet il-gratitudni tagħha, f’isem l-utenti kollha tas-servizzi tal-Hospice, għal donazzjoni tant utli.

Regina Catrambone, ko-fondatriċi u Direttriċi ta’ MOAS, qalet li apprezzat ħafna d-donazzjoni u li s-sanitizzatur gel tal-idejn ser jiġi mqassam fost il-komunitajiet ta’ immigranti fil-gżira.
Il-laboratorji ta’ The BioArte, li jinsabu fil-Life Sciences Park, San Gwann, ġew inawgurati f’Novembru li għadda u l-kumpanija, li timpjega tim ta’ xjentisti tal-laboratorju mediċi u virologi – ħafna minnhom bil-Ph.D., hi mpenjata tkompli mhux biss tiskopri mhux biss l-iżolati virali tas-SARS CoV-2, iżda biex jagħmlu riċerka f’dan il-qasam biex isibu informazzjoni ġdida li tista’ tgħin il-komunità ta’ xjentisti fl-iżviluppi ta’ rimedji ġodda.

Ir-riċerka tagħha fis-sekwenzar ta’ 10 iżolati tal-virus, li ġew finanzjati kollha internament, ġew ippubblikati s-sena l-oħra mis-Soċjetà Amerika tal-Mikrobijoloġija u l-informazzjoni tista’ tinkiseb liberalment mis-sit elettroniku tagħha.

Fost is-servizzi ta’ The BioArte, apparti minn servizzi ta’ screening għall-COVID (antiġeniċi u molekulari), hemm l-eżaminazzjoni klinika bbażata fuq riċerka ta’ persuni, li jiġu riferuti mit-tobba tagħhom, biex ikollhom deskrizzjoni komprensiva tal-mikro-organiżmi kollha f’ġisimhom, korrelatata mal-aħħar data fil-letteratura ta’ riċerka mad-dinja kollha u l-implikazzjonijiet fuq saħħithom.

Stqarrija tad-Dar tal-Providenza

Wara li CATCO Group wegħdu s-somma ta’ €500,000 għad-Dar tal-Providenza, id-Dar formalment talbet kumpanija lokali stabilità ta’ awditjar u konsulenza biex tagħmel eżerċizzju ta’ verifika. Id-Dar tal-Providenza kienet infurmata minn din il-kumpanija li ċ-ċermen tal-Grupp ma pprovdiex l-informazzjoni relevanti mitluba minnu bħala parti mill-proċess ta’ verifika. Għaldaqstant id-Dar tal-Providenza filwaqt li tapprezza dan il-ġest sabiħ, mhix f’pożizzjoni li tirċievi din id-donazzjoni. Is-Segretarju Amministrattiv tal-Arċidjoċesi ta’ Malta kien infurmat b’dan l-iżvilupp.

Għalhekk is-somma finali miġbura waqt il-Festa ta’ Ġenerożità li saret nhar l-1 ta’ Jannar 2021 kienet dik ta’ €2,031,540.

Id-Dar tal-Providenza tibqa’ impenjata li tipprovdi l-aqwa servizz possibbli biex tappoġġja lir-residenti ħalli jgħixu ħajjithom bid-dinjità li tixirqilhom.

Nieħdu din l-opportunità biex nirringrazzjaw lil dawk kollha li permezz tad-donazzjonjiet u l-isforzi tagħhom issapportjaw lid-Dar tal-Providenza fil-ħidma tagħha.

Imut Gordon Hewitt, voluntier dedikat tad-Dar tal-Providenza.

B’sogħba kbira nħabbru l-mewt tas-Sur Gordon Hewitt, volontier dedikat tad-Dar tal-Providenza. Il-funeral tiegħu se jsir mhar l-Erbgħa, 6 ta’ Jannar 2021 fil-Knisja Parrokkjali tas-Siġġiewi fit-3.30pm. Agħtih O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

Għal Gordon, id-Dar tal-Providenza kienet it-tieni dar tiegħu u kien iħobb jirreferi għaliha bħala “l-aktar post ferħan f’Malta fejn kulħadd jitbissem”. Gordon kien jagħti ħinu fid-Dar u kien jaħdem qrib ir-residenti b’impenn persistenti sakemm ippermettitlu saħtu.

Ħafna mix-xogħol tas-Sur Hewitt kien li kuljum joħroġ dawra ma’ xi residenti fil-ġonna tad-Dar tal-Providenza kif ukoll li jagħti s-sehem tiegħu f’diversi attivatijet li jsiru għar-residenti kemm fid-Dar kif ukoll barra mid-Dar. Insemmu b’mod speċjali l-involviment tiegħu fl-attivitajiet tad-drama u l-attivitajiet prinċipali ta’ matul is-sena. L-aħħar drama li ħadem mar-residenti kien “il-Presepju tan-Nannu” li ttella’ fl-Istitut Kattoliku, il-Floriana sena ilu. Is-Sur Hewit kien ukoll dak li ssuġġerixxa l-isem San Isidor għaċ-Ċentru Agrikolu fid-Dar tal-Providenza, is-Siġġiewi fejn matul il-ġimgħa residenti jippriservaw prodotti aromatiċi li mbagħad jinbiegħu lill-pubbliku. Kull sena hu jieħu ħsieb li ssir quddiesa fil-kappella tad-Dar fl-okkażjoni tal-festa ta’ San Isidor prottettur tal-biedja fejn ikunu mistiedna u jipparteċipaw ir-residenti li jaħdmu fl-istess Ċentru.

Gordon jgħid li l-isbaħ rigal li tista’ tagħti lil ħaddieħor hu li tagħti lil dak li jkun mill-ħin tiegħek. Dan hu dak li kien jagħmel Gordon mar-residenti tad-Dar tal-Providenza sakemm sa ftit xhur ilu saħtu ippermettietlu. Huwa ħoloq rapport sabiħ ta’ ħbiberija sinċiera ma’ ħafna persuni b’diżabilità li żgur jibqgħu japprezzaw ħajjithom kollha.

Il-poplu Malti jagħti rigal ta’ €2,531,540 lid-Dar tal-Providenza

“Jien emozzjonat ħafna bil-ġenerożità u s-solidarjetà tal-Maltin u Għawdxin li minkejja kollox taw rigal mill-isbaħ ta’ €2,531,540 lid-Dar tal-Providenza.” Dan qalu Fr Martin Micallef, Direttur tad-Dar, mill-uffiċċju tiegħu fis-Siġġiewi minn fejn kien qed isegwi l-maratona u jwieġeb it-telefonati. Huwa żied jgħid li minkejja l-mard u l-inċertezzi li ġabet magħha l-pandemija Covid-19, il-poplu Malti reġa’ għamel ħwejjeġ kbar mad-Dar tal-Providenza li f’dawn l-aħħar xhur rat tnaqqis kbir fid-dħul tagħha l-aktar billi kellha tħassar attivitajiet ta’ ġbir ta’ flus bħall-maratona tal-volleyball. Dan kien messaġġ ta’ tama fi żmien ta’ qtugħ il-qalb dwar kemm se ndumu maħkuma mill-pandemija.

Huwa qal dan fi tmiem ta’ maratona televiżiva ta’ ġbir ta’ fondi b’risq id-Dar biex tkun tista’ tkompli tipprovdi l-aħjar servizzi residenzjali lil 115-il persuna b’diżabilità li jgħixu fid-djar tagħha fis-Siġġiewi u fil-komunità. Minħabba s-sitwazzjoni tal-pandemija Covid-19 li ninsabu fiha, kellu jitbiddel il-programm kollu kif ukoll il-post fejn saret l-attività. Biex ukoll jiġu mħarsa s-saħħa u s-sigurtà tar-residenti, li kienu l-prijorità assoluta tal-Amministrazzjoni tad-Dar minn Marzu li għadda, ma sar xejn fil-parkeġġ li hemm fis-Siġġiewi kif kien isir

is-soltu ħlief drive-thru fejn dak li jkun seta’ jwassal id-donazzjoni tiegħu mingħajr ma jkollu għalfejn joħroġ mill-karozza.

Il-parti mportanti tal-ġbir tal-flus għad-Dar inklużi l-appelli, telefonati eċċetra saret fl-istudios ta’ We f’Ħal Qormi bejn nofsinhar u nofsillejl. Matul il-maratona kien hemm fl-istudios il-President ta’ Malta, Dott. George Vella u s-Sinjura Vella, Mons. Arċisqof Charles Scicluna, l-Isqof Awżiljarju Mons. Joseph Galea-Curmi, l-President Emeritus Marie-Louise Coleiro Preca u permezz ta’ Skype I-Isqof t’Għawdex Anton Teuma u l-Kap tal-Oppożizzjoni u s-Sinjura Grech. Attendew ukoll għadd ta’ ministri u membri parlamentari miż-żewġ naħat tal-Kamra tad-Deputati kif ukoll delegati tal-partit politiċi ewlenin, personalitajiet distinti u rappreżentanti ta’ korpi kostitwiti li qattgħu ħin iwieġbu t-telefonati tal-pubbliku.

M’hemmx għalfejn jingħad li kollox kien skont il-protokolli li huma in vigore mill-Awtoritajiet tas-Saħħa bħall-ilbies ta’ maskri, social distancing, użu ta’ diviżorji tal-perspex eċċ. Fr Martin Micallef segwa l-maratona mill-uffiċċju tiegħu fis-Siġġiewi u għamel għadd ta’ interventi permezz ta’ Skype.

Bħal kull sena, għadd ta’ parroċċi f’Malta w Għawdex organizzaw ġabriet speċjali li mbagħad ingħataw lid-Dar f’isem il-komunità parrokkjali uħud minnhom permezz ta’ Skype.

L-ewwel żjara saret minn Mons Arċisqof Charles J. Scicluna li wkoll iċċelebra quddiesa fil-kappella tad-Dar tal-Providenza mgħejun minn Mons. Charles Cordina, Vigarju Episkopali għad-Djakonija u Fr Trevor Fairclough, Direttur Spiritwali tad-Dar. L-Arċisqof enfasizza l-barkiet ta’ Alla fis-silta mill-Ktieb tan-Numri fl-ewwel qari tal-quddiesa: Il-Mulej ibierkek, iħarsek u jagħtik is-sliem.

Huwa qal li dawk kollha li qatt żaru d-Dar tal-Providenza jifhmu malajr kif il-Mulej juża persuni normali biex bihom jagħmel ħwejjeġ kbar. Hekk għamel meta uża lil Mons. Mikiel Azzopardi biex iwaqqaf dar għal persuni b’diżabilità u għal dawn l-aħħar ħamsa w ħamsin sena ir-residenti sabu dar li ħadet ħsiebhom bir-rispett sħieħ tad-drittijiet u d-dinjità tagħhom. Huwa rringrazzja l-carers, il-ħaddiema u l-volontiera kollha li għal dawn l-aħħar għaxar xhur tal-pandemija kien qed jieħdu ħsieb u jipproteġu r-residenti u lill-ħaddiema sħabhom.

Mons. Scicluna rrefera għall-pandemija u qal li t-teħid tal-vaċċin mhuwiex obbligatorju imma wkoll dover tagħna biex nuru li, bħala ċittadini, aħna kapaċi nieħdu ħsieb tagħna u ta’ dawk ta’ madwarna.

Il-ġurnata tal-Ewwel tas-sena bdiet b’quddiesa mill-kappella tad-Dar fid-9.30am waqt li x-xandira televiżiva bdiet f’nofsinhar u baqgħet sejra sa nofsillejl meta tħabbret is-somma totali. TVM2, ONE TV u NET TV ingħaqdu f’ħinijiet twal fix-xandira diretta ta’ madwar tnax-il siegħa. Matul ix-xandira taw sehemhom għadd ta’ kantanti u mużiċisti ewlenin Maltin.

Sforz ieħor biex ngħinu lid-Dar tal-Providenza – L-Arċisqof

L-Arċisqof Charles J. Scicluna dalgħodu appella lill-poplu Malti biex jagħmel sforz ieħor biex jgħin lid-Dar tal-Providenza f’dawn iż-żminijiet diffiċli tal-pandemija Covid-19. Huwa saħaq fiq il-barkiet li Alla jagħti fil-kwotazzjoni mill-Ktieb tan-Numri li tgħid li l-Mulej iberikna, jieħu ħsiebna u jagħtina l-paċi.

L-Arċisqof qal li dawk li xi darba jew oħra żaru d-Dar tal-Providenza jifhmu faċilment li l-Mulej juża nies sempliċi biex jagħmel ħwejjeġ kbar. Hekk għamel meta nqeda b’ Dun Mikiel Azzopardi biex iwettaq il-pjan li tinfetaħ dar għal persuni b’diżabilità li tirrispetta d-drittijiet u d-dinjità tagħhom u għal dawn l-aħħar 55 sena r-residenti sabu dar li tirrispetta d-drittijiet u d-dinjità tagħhom. Huwa rringrazzja lill-carers, ħaddiema u volontiera li għal dawn l-aħħar 10 xhur tal-pandemija kienu qed jipproteġu u jieħdu ħsieb saħħet ir-residenti.

Mons. Scicluna rrefera għas-sitwazzjoni tal-pandemija u qal li tteħid tal-vaċċin ma kienx obbligatorju imma huwa wkoll dover li aħna, bħala ċittadini, nkunu kapaċi nieħdu ħsieb tagħna nfusna u ta’ xulxin.

L-Arċisqof iċċelebra quddiesa fil-festa ta’ Marija Omma Alla fil-kappella tad-Dar. Huwa kien mgħejun minn Mons. Charles Cordina, Vigarju Episkopali għad-Djakonija u minn Fr Trevor Fairclough, Direttur Spiritwali tad-Dar.

€32,441 għad-Dar tal-Providenza minn103 Malta’s Heart

Somma rekord ta €32,441 nġabret b’risq id-Dar tal-Providenza matul maratona ta’ 30 siegħa mużika fuq 103 Malta’s Heart. Is-somma finali, li tħabbret minn Fr Martin Micallef, Direttur tad-Dar, qabżet sew dik ta’ €12,710 li nġabret is-sena ta’ qabel.

Il-maratona bdiet fis-6.00am tal-Erbgħa, 30 ta’ Diċembru u tmexxiet minn Arthur Caruana akkumpanjat minn żewġ preżentaturi magħrufin Ron Briffa u Ian Busuttil Naudi u minn Jes Saliba.

F’diversi waqtiet tal-maratona mużikali saru messaġġi ta’ appoħħ u appelli għall-ġbir ta’ fondi tant meħtieġa. Fosthom kien hemm Mons Arċisqof Charles J. Scicluna, L-Isqof t’Għawdex Anton Teuma, l-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi, Is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika, Prof. Charmaine Gauci u Fr Martin Micallef, Direttur tad-Dar.

Arthur u sħabu esprimew is-sodisfazzjon tagħhom għal din il-wirja ta’ solidarjetà speċjalment f’sena ddominata mill-pandemijia.

Maratona Mużikali ta’ 30 siegħa fuq 103 Malta’s Heart għad- Dar tal-Providenza

Mis-sitta ta’ dalgħodu Arthur Caruana, Ian Busuttil Naudi u Ron Briffa bdew jippreżentaw maratona ta’ 30 siegħa mużika fuq 103 Malta’s Heart b’risq id-Dar tal-Providenza.

Tul it-30 siegħa, Arthur, Ian u Ron se jpaxxu bil-mużika s-semmiegħa ta’ 103 Malta’s Heart waqt li bosta mużiċisti u personalitajiet fosthom l-Isqfijiet Maltin se jingħaqdu magħhom virtwalment minħabba l-pandemija tal-coronavirus.

Tista’ tgħin b’diversi modi:

· Isma’ 103 Malta’s Heart f’xandira diuretta fuq 103.mt/103-player · Donazzjoni fuq https://www.dartalprovidenza.org/make-a-donation

· Ċempel fuq 5160 2012 u agħmel donazzjoni ta’ €10 (VO 1066)

· Ċempel fuq 5180 2014 u agħmel donazzjoni ta’ €25 (VO 1066)

· Ibgħat SMS fuq 5061 8922 biex tagħmel donazzjoni ta’ €7 (VO 1066)

Is-sena l-oħra, Arthur ippreżenta maratona oħra ta’ 30 siegħa li minha nġabru kważi €13,000 għad-Dar tal-Providenza.

Kontribuzzjoni Finanzjarja minn Lidl Malta

Id-Dar tal-Providenza flimkien ma’ Caritas Malta u Hospice Malta bejniethom irċevew kontribuzzjoni finanzjarja ta’ aktar minn €10,000 mingħand Lidl Malta. Barra minn hekk, il-Kumpanija għamlet donazzjoni oħra ta’ b’kemm jiswew €6,000 fi prodotti li ngħataw lil żewġ entitajiet oħra: Il-Malta Food Bank Foundation u l-Victory Kitchen.

Lidl Malta, waħda mill-kumpaniji ewlenin fil-qasam tar-retail fil-gżejjer Maltin, iddeċidiet li tagħti l-baġit annwali tagħha għall-organizzazzjoni t’attivitajiet festivi fi żmien il-Milied għall-impjegati tagħha lill-organizzazzjonijiet tal-karità nkluża d-Dar tal-Providenza. Kienu l-ħaddiema stess li għażlu liema entitajiet jingħataw donazzjoni.