Imut Gordon Hewitt, voluntier dedikat tad-Dar tal-Providenza.

B’sogħba kbira nħabbru l-mewt tas-Sur Gordon Hewitt, volontier dedikat tad-Dar tal-Providenza. Il-funeral tiegħu se jsir mhar l-Erbgħa, 6 ta’ Jannar 2021 fil-Knisja Parrokkjali tas-Siġġiewi fit-3.30pm. Agħtih O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

Għal Gordon, id-Dar tal-Providenza kienet it-tieni dar tiegħu u kien iħobb jirreferi għaliha bħala “l-aktar post ferħan f’Malta fejn kulħadd jitbissem”. Gordon kien jagħti ħinu fid-Dar u kien jaħdem qrib ir-residenti b’impenn persistenti sakemm ippermettitlu saħtu.

Ħafna mix-xogħol tas-Sur Hewitt kien li kuljum joħroġ dawra ma’ xi residenti fil-ġonna tad-Dar tal-Providenza kif ukoll li jagħti s-sehem tiegħu f’diversi attivatijet li jsiru għar-residenti kemm fid-Dar kif ukoll barra mid-Dar. Insemmu b’mod speċjali l-involviment tiegħu fl-attivitajiet tad-drama u l-attivitajiet prinċipali ta’ matul is-sena. L-aħħar drama li ħadem mar-residenti kien “il-Presepju tan-Nannu” li ttella’ fl-Istitut Kattoliku, il-Floriana sena ilu. Is-Sur Hewit kien ukoll dak li ssuġġerixxa l-isem San Isidor għaċ-Ċentru Agrikolu fid-Dar tal-Providenza, is-Siġġiewi fejn matul il-ġimgħa residenti jippriservaw prodotti aromatiċi li mbagħad jinbiegħu lill-pubbliku. Kull sena hu jieħu ħsieb li ssir quddiesa fil-kappella tad-Dar fl-okkażjoni tal-festa ta’ San Isidor prottettur tal-biedja fejn ikunu mistiedna u jipparteċipaw ir-residenti li jaħdmu fl-istess Ċentru.

Gordon jgħid li l-isbaħ rigal li tista’ tagħti lil ħaddieħor hu li tagħti lil dak li jkun mill-ħin tiegħek. Dan hu dak li kien jagħmel Gordon mar-residenti tad-Dar tal-Providenza sakemm sa ftit xhur ilu saħtu ippermettietlu. Huwa ħoloq rapport sabiħ ta’ ħbiberija sinċiera ma’ ħafna persuni b’diżabilità li żgur jibqgħu japprezzaw ħajjithom kollha.

This post is also available in: English