MESSA DA REQUIEM mill-Media Foundation for Music

Il-Proġett
Il-Medina Foundation for Music għandha l-pjaċir tippreżenta l-aħħar xogħol ta’ Mro. Mark Agius, il-Messa Da Requiem (2017) li se tiġi ppreżentata għall-ewwel darba fis-16 ta’ Marzu 2018 fil-Kon-Katidral ta’ San Ġwann mis-St Paul Chamber Ensemble, waħda mill-aħjar orkestri f’Malta.
Il-Messa Da Requiem hija xogħol bi tmien movimenti: L-Introjtu, il-Kyrie, is-Sekwenza Dies Irae (li hija maqsuma fi tmien movimenti oħra), is-Sanctus, l-Agnus Dei, Pie Jesu, Libera Me u In Paradisum. Hija miktuba għall-orkestra, erba’ solisti u l-Kor SATB li fih se jieħdu sehem is-solisti Karen Gatt Darmenia (Sopran), May Caruana (Kontralto), Charles Vincenti (Tenur) u Ivan Vella (Baritonu) flimkien mal-kor Rotondo li ġej minn Poznan, fil-Polonja.
L-isfond tal-Produzzjoni
Il-Medina Foundation for Music, li twaqqfet fl-2015, hija organizzazzjoni reġistrata, indipendenti, mingħajr qliegħ f’Malta u l-għanijiet tagħha huma li tinkoraġġixxi u tiffaċilita l-iżvilupp mużikali professjonali u għarfien kulturali u fl-istess waqt tippromwovi il-viżjoni ta’ Malta bħala ċentru ta’ attivitajiet kulturali u edukattivi għar-reġuni kollha tad-dinja partikolarment ir-reġjun Ewro-Mediterran. Fuq kollox, il-Medina Foundation for Music temmen fit-tkabbir ta’ kultura ta’ kreatività, innovazzjoni, intraprenditorija, eċċellenza u flessibilità sostnuti bil-valuri ta’ mpenn, dedikazzjoni u integrità. Il-Programm tal-Fondazzjoni jitwettaq mis-St Paul Chamber Ensemble.
Għal aktar informazzjoni żur il-website: www.medinafoundationformusic.com
X’hemm speċjali f’din il-produzzjoni?
Dan l-avveniment kulturali huwa opportunità unika għall-udjenza biex tkun parti minn esperjenza mużikali f’wieħed mill-aktar siti storiċi prestiġjużi f’Malta, il-Kon-Katidral ta’ San Ġwann u fl-istess waqt tappoġġja kawża filantropika.
Il-produzzjoni hija adatta għall-pubbliku in ġenerali, l-aktar dawk li japprezzaw mużika klassika sagra u msaħħa minn Chamber Ensemble kbir li jkollu jieħdu sehem miegħu erba’ solisti u kor minn Poznan fil-Polonja flimkien ma’ kantanti mistiedna oħra Maltin.
Din se tkun ukoll okkażjoni li fiha dan ix-xogħol, li huwa l-aħħar kompożizzjoni ta’ Mro Mark Agius, jinstema’ għall-ewwel darba.
X’inhu l-għan ta’ dan il-proġett?
Dan il-proġett għandu għan doppju. Primarjament, biex jippromwovi talent Malti waqt li joħloq esperjenza trans-kulturali permezz ta’ kollaborazzjoni ma’ wieħed mill-aqwa korijiet f’Poznan u fl-istess waqt joffri din l-esperjenza kulturali lill-pubbliku in ġenerali. It-tieni għan huwa li dan l-avveniment se jsir b’risq id-Dar tal-Providenza li tiddependi għal kollox fuq il-ġenerożità tal-benefatturi u donazzjonijiet mill-pubbliku biex taqdi il-missjoni tagħha. Il-biljetti tad-dħul, li se jmur kollu għad-Dar tal-Providenza, se jinbiegħu bil-prezz raġjonevoli ta’ 10 euro.
Għaliex il-crowdfunding?
Is-St Paul Chamber Ensemble iħabrek biex iżomm livelli ta’ eċċellenza mużikali. Madankollu, proġetti bħal dawn iridu jaraw kif jitħallsu l-ispejjeż meħtieġa għall-kiri tal-lokal, provi u l-ħlas żgħir li jingħata lil dawk li jieħdu sehem. Nemmnu li crowdfunding huwa metodu effettiv li bih individwi u gruppi li jemmnu fil-prinċipji tal-Media Foundation for Music kif ukoll ħidmiet oħra fi ħdan is-St Paul’s Chamber Ensemble jistgħu ikunu nvoluti direttament u personalment fil-pjattaformi edukattivi, kulturali u filantropiċi tagħha.
Napprezzaw l-appoġġ tiegħek biex niffinanzjaw din l-inizjattiva filantropika permezz ta’ sponsorships u donazzjonijiet. Jekk jogħġbok idħol fil-crowdfunding website tagħna: http://www.zaar.com.mt/projects/messadarequiem biex tara il-vidjow promozzjonali, tixtri l-biljetti jew tagħmel donazzjoni.
Kumpaniji interessati li joffru s-servizzi tagħhom, bħal stampar u reklamar huma mistiedna jikkuntattjaw il-fondazzjoni fuq: orchestra@medinafoundationformusic.com

Messa da Requiem

The project
The Medina Foundation for Music is proud to present the latest work by Mro Mark Agius , the Messa da Reqiuem (2017) which will be premiered on the 16th March 2018, at St John’s Co Cathedral by the St Paul Chamber Ensemble, one of Malta’s finest orchestras.

The Messa Da Requiem is a work in eight movements, these being the Introit, Kyrie, Sequence (Dies Irae, which is itself divided into a further eight movements), Sanctus, Agnus Dei, Pie Jesu, Libera Me and In Paradisium, and is scored for orchestra, four soloists, and SATB choir and will feature soloists Karen Gatt Darmenia (Soprano), May Caruana (Controalto), Charles Vincenti (Tenor) and Ivan Vella (Baritone) together with the Rotondo choir of Poznan, Poland.

Background of the Production

Established in 2015, the Medina Foundation for Music is a registered, independent and non-profit organisation in Malta established with the aims of encouraging and facilitating professional musical development and cultural awareness and promoting Malta’s vision as a hub of cultural and educational activity for all regions of the world and in particular for the Euro-Mediterranean region. Above all it believes in cultivating a culture of creativity, innovation, entrepreneurship, excellence and flexibility sustained by the values of commitment, dedication and integrity. The Foundation’s Performance Programme is attained through the St Paul Chamber Ensemble.
For more information visit our website: www.medinafoundationformusic.com

What’s so special about this production?

This cultural event is a unique opportunity for the audience to be part of a musical experience in one of the most prestigious historical sites in Malta, St John’s Co-Cathedral whilst supporting a philanthropic cause.

This production is suitable for the general public, particularly those who appreciate classical sacred music and the complexity of a live performance by a large chamber ensemble which will be accompanied by four soloists and a choir from Poznan, Poland, with the participation of Maltese guest singers.

This will also be the first time this work, which is the latest composition by Mro Mark Agius, will be performed.

What is the aim behind this project?

The aim behind the project is twofold. Primarily it is to promote Maltese talent whilst creating a cross-cultural experience through collaboration with one of Poznan’s finest choirs and offering this cultural experience to the general public. Secondly, the event is being held in aid of Id-Dar tal-Providenza which relies to a very large extent on the generosity of its benefactors and the public donations it receives to carry out its mission. Entrance tickets will be sold at the reasonable price of whereby all proceeds will be donated towards Id-Dar tal-Providenza.

Why are we crowdfunding?

The St Paul Chamber Ensemble strives to maintain its standards of musical excellence; however, undertaking such initiatives necessitates covering the necessary costs of venues for the performance and rehearsals, and the expense of a small financial remuneration for its performers. We believe that crowdfunding is an effective method through which individuals and groups who invest confident belief in the principles of the Medina Foundation as well as the ongoing works within and by the St. Paul’s Chamber Ensemble can be directly and personally involved in all of its educational, cultural and philanthropic platforms.

Your support in helping us to fund this philanthropic initiative through sponsorships and donations will be greatly appreciated. Kindly visit our crowdfunding website http://www.zaar.com.mt/projects/messadarequiem/ to view the promotional video, purchase your tickets or offer your donation.

Companies interested in offering their services in kind, such as printing and advertising are welcome to contact the foundation on orchestra@medinafoundationformusic.com.