Entries by Samantha Vella Cassia

Id-Dar tal-Providenza 2019 Diary being distributed

The pocket diary of Id-Dar tal-Providenza for 2019 is currently being distributed in every household in Malta and Gozo. This diary, with its information that is useful throughout the whole year, provides an opportunity for a show of solidarity with the Home that offers residency with the right environment to one hundred and fifteen persons […]

Id-Djarju tad-Dar tal-Providenza għas-sena 2019 qed jitqassam

Id-Djarju tad-Dar tal-Providenza għas-sena 2019 beda jitqassam f’kull dar ta’ Malta u Għawdex. Permezz ta’ dan id-djarju, li bit-tagħrif li fih jibqa’ jintuża s-sena kollha, is-sostenituri jkollhom l-opportunità li juru s-solidarjetà tagħhom mad-Dar li toffri residenza lil mija u ħmistax-il resident b’diżabilità bl-aħjar ambjent li jgħin fl-iżvilupp tagħhom. Bħal fis-snin l-imgħoddija, id-djarju fih il-ħinijiet tal-quddies […]

St Martin’s Outing for residents

Residents, support workers, employees and volunteers of Id-Dar tal-Providenza once again had their ‘San Martin’ Outing, This year the venue was St Dominic’s Priory in Rabat. The activity started off with a Eucharistic Celebration led by Archbishop Emeritus, Mgr. Pawl Cremona OP assisted by Fr Martin Micallef and Fr Trevor Fairclough. After the Mass there […]

Ħarġa ta’ San Martin għar-residenti

Għal darb’oħra ir-residenti, support workers, ħaddiema u voluntiera tad-Dar tal-Providenza għamlu l-Ħarġa ta’ San Martin. Din id-darba il-post kien il-kunvent ta’ San Duminku fir-Rabat. L-okkażjoni bdiet b’quddiesa li tmexxiet mill-Arċisqof Emeritu, Mons. Pawl Cremona OP mgħejun minn Fr Martin Micallef u Fr Trevor Fairclough. Wara l-quddiesa kien hemm ikel, diżerta u kafè għal kulħadd.

Lions Clubs jippreżentaw id-donazzjoni annwali tagħhom lid-Dar tal-Providenza

Nhar il-Ħadd 21 ta’ Ottubru, il-Presidenti ta’ Lions Club Malta (Host), Lions Club Imdina, Lions Club Sliema u Lions Club San Pawl il-Baħar ippreżentaw id-donazzjoni annwali tagħhom lid-Dar tal-Providenza fl-okkażjoni tal-Jum Dinji tal-Lions. Il-mdembri tal-Lions Clun attendew ukoll quddiesa fil-kappella tad-Dar fis-Siġġiewi li saret b’suffraġju tal-erwieħ tal-membri li għaddew għall-ħajja ta’ dejjem.

Id-Dar tal-Providenza ssellem il-memorja ta’ Sr. Annunziata Cortis

Id-Dar tal-Providenza ssellem il-memorja ta’ Sr Annunziata Cortis soru tal-Karità ta’ Santa Giovanna Antida Thouret li ngħaqdet mal-Mulej fis-sema fl-età venerabbli ta’ 105 sena. Sr Annunziata ħadmet fid-Dar tal-Providenza bejn l-1970 u l-1972 kif ukoll fl-1982. F’dan iż-żmien hija kienet ukoll is-superjura tal-Komunità tas-sorijiet residenti fid-Dar tal-Providenza. Bijografija Sr Annunziata twieldet fl-1913 fir-Rabat ta’ Malta. […]

Id-Dar tal-Providenza organises a specialised Course in Hydrokinetic Therapy

Between the 4th and 7th of October, Id-Dar tal-Providenza with the collaboration of the Malta Association of Physiotherapists, organised a specialised Course in Hydrokinetic Therapy. The course, which was led by Dott.ssa Maria Cristina Gualtieri, a physiotherapist who specialises in Hyrdrokinetic Therapy, assisted by Omor Milanesi, was based on four modules which included: Hydrokinetic therapy […]

Id-Dar tal-Providenza torganizza kors speċjalizzat fit-terapija fl-ilma.

Bejn l-4 u s-7 ta’ Ottubru, id-Dar tal-Providenza, bil-kollaborazzjoni tal-Assoċjazzjoni Maltija tal-Fiżjoterapisti, organizzat Kors speċjalizzat fit-Terapija Idrokinetika. Il-kors kien immexxi mid-Dott.ssa Maria Cristina Gualtieri, fiżjoterapista speċjalizzatta fit-terapija ta’ kundizzjonjiet varji fl-ilma, u Omor Milanesi li assistijha. Il-Kors kien ibbażat fuq erba’ modules: fosthom kif it-terpaija fl-ilma tista’ tintuża bħala meżż ta’ rijabilitazzjoni għal persuni bi […]