“Id-Dar tal-Providenza goes Disney”

Id-Dar tal-Providenza has organised a stage activity entitled “Id-Dar tal-Providenza Goes Disney” for its residents. The production, based around various Disney characters, was staged between the 19th and 22nd October 2020. In spite of the present situation we are living in, the producers adopted all the protocols outlined by the Health Authorities and under their guidance staged the show on four different days so that residents of the flats stayed in their own bubble without having to mix with others.

The residents certainly appreciated this activity and enjoyed the production that some of the employees of Dar tal-Providenza prepared for them even under these difficult times of the COVID-19 pandemic.

“Id-Dar tal-Providenza Goes Disney”, was a great experience organised by the Home’s Ability Promoters directed by David Muscat with the help of Loralie Scerri under the supervision of Margaret Vella, together with the Physiotherapy Section. They all showed their singing and animation talents for the benefit of the Home’s residents.

We gratefully thank all those who gave their huge support to this activity especially the companies Louie Noir Academy and Cheeramigos Animation Group who provided the costumes as well as Audio System that provided the LED screens.

“Id-Dar tal-Providenza goes Disney”

Id-Dar tal-Providenza ħasbet li ttella’ attività bl-isem “Id-Dar tal-Providenza Goes Disney”, għar-residenti tagħha. Il-produzzjoni marbuta mal-karattri ta’ Disney saret bejn id-19 u t-22 ta’ Ottubru 2020. Minkejja s-sitwazzjoni li ninsabu fiha bħalissa, id-Dar mxiet mal-protokolli kollha maħruġa mill-Awtoritajiet tas-Saħħa u taħt il-gwida tagħhom l-attività saret fuq erbat ijiem biex b’hekk ir-residenti tal-fletts setgħu jibqgħu fi gruppi għalihom mingħajr ma jitħalltu ma’ xulxin.

Żgur li r-residenti apprezzaw din l-attività u ħadu gost b’din il-produzzjoni li uħud mill-ħaddiema tad-Dar tal-Providenza ppreparaw għalihom f’dan iż-żmien xi ftit jew wisq diffiċli tal-pandemija COVID-19.

“Id-Dar tal-Providenza Goes Disney”, kienet attività sabiħa fejn l-Ability Promoters taħt id-direzzjoni ta’ David Muscat bl-għajnuna ta’ Loralie Scerri taħt is-superviżjoni ta’ Margaret Vella, flimkien mad-dipartiment tal-Fiżjoterapija, qasmu bejniethom it-talent tal-kant u l-animazzjoni biex iferrħu lir-residenti ta’ din id-Dar.

Minn qalbna nixtiequ nirringrazzjaw lil dawk kollha li kienu ta’ appoġġ kbir għalina biex din l-attività setgħet tittella’ fosthom il-kumpaniji Louie Noir Academy u Cheeramigos Animation Group li pprovdew il-kostumi, flimkien mal-kumpanija Audio System li pprovdiet LED Screens.