Fr Martin Micallef

Ħaddiema mill-Express Trailers Ltd. jagħmlu xogħol ta’ volontarjat fid-Dar tal-Providenza f’Jum ir-Responsabilità Soċjali

Fl-okkazjoni tal-Jum ir-Responsabilità Soċjali li jiġi mfakkar fid-19 ta’ Marzu, il-festa ta’ San Ġużepp, grupp ta’ ħaddiema mill-kumpanija Express Trailers Ltd. qattgħu nofs ta’ nhar ta’ volontarjat fid-Dar tal-Providenza. Ix-xogħol kien jikkonsisti f’għajnuna fix-xogħol tal-kċina, ħasil ta’ vannijiet u twieqi kif ukoll xi xogħol klerikali.

Din l-inizzjattiva kienet organizzata flimkien ma’ kumpaniji oħra li wettqu xogħol ta’ voluntarjat ma’ organiżazzjonjiet oħra li jaħdmu fil-qasam soċjali.