“Annie – The Musical” b’risq Id-Dar tal-Providenza

Fil-21 ta’ Mejju 2016, Id-Dar tal-Providenza se tkun qed ittella’ l-produzzjoni “Annie – The Musical” fl-Istitut Kattoliku l-Floriana. Il-produzzjoni se tkun bis-sehem tar-residenti tad-Dar flimkien ma’ diversi tfal magħrufa sew fil-qasam tat-Televizjoni, fosthom Geordie Schembri li se tinterpreta l-parti ta’ Annie magħrufa  għas-serje televiżiva bħala “Iċ-Ċaqqufa” u Tereża u Aiken Buhagiar li bħalissa qed jidher fis-sensiela “Strada Stretta” li se jinterpreta l-parti ta’ Donald.

“Annie – The Musical” jeħodna lura fiż-żmien, meta Annie mill-orfanatrofju Muniċipali  jkollha x-xewqa biex issib lill-ġenituri tagħha.Bl-għajnuna ta’ Sandy, l-kelba, u  Miss Farrell jirnexxilha tiltaqa’ mal-biljunarju Warbucks. U minn hemm jibdew l-avventuri tagħha.

Ir-rappreżentazzjoni  ta’ “Annie – The Musical” se tittella’ nhar is-Sibt 21 ta’ Mejju fis-6.00pm.  Biljetti għal donazzjoni ta’ €5  jistgħu jinkisbu mid-Dar tal-Providenza fis-Siġġiewi, mill-Uffiċċju tad-Dar tal-Providenza numru 244, Triq San Pawl il-Belt Valletta bejn id-9.00am u 12.30pm mit-Tnejn sas-Sibt, mill-Booking Office u mill-Bar tal-Istitut Kattoliku, il-Floriana.