Entries by Fr Martin Micallef

Website ġdida għad-Dar tal-Providenza

Website ġdida ghad-Dar tal-Providenza ġiet imnedija minn Monsinjur Arċisqof Pawl Cremona OP flimkien mas-Sur Alfred Borg, wieħed mir-residenti tad-Djar. L-Arċisqof Cremona faħħar din l-inizjattiva u qal li dan huwa eżempju […]