Bolli speċjalizzati u Timbru Postali li jfakkru 50 sena tad-Dar tal-Providenza

Għall-okkażjoni tal-50 Anniversarju tat-twaqqif tad-Dar tal-Providenza minn Mons Mikiel Azzopardi fit-12 ta’ Settembru 1965, il-MaltaPost se toħroġ bolli speċjalizzati għall-prezz ta’ €5 li jistgħu jigu ordnati online fuq www.dartalprovidenza.org jew fuq il-mobile numru 79537154.

MaltaPost lestiet ukoll timbru speċjali. Dan ikun jista’ jinkiseb is-Sibt li ġej, 12 ta’ Settembru 2015 fl-Uffiċċju tal-Posta fi Pjazza Kastilja fil-Belt Valletta