Ċelebrazzjonijiet tal-Ġimgħa Mqaddsa fil-kappella tad-Dar tal-Providenza

Ċelebrazzjonijiet tal-Ġimgħa Mqaddsa fil-kappella tad-Dar tal-Providenza

Ħadd il-Palm u l-Passjoni tal-Mulej, il-Ħadd 29 ta’ Marzu 2015 – 10.00am

Ħamis ix-Xirka – Tifkira Solenni tal-Ikla tal-Mulej – 2 ta’ April 2015, quddiesa fl-4.30pm – Wara jkun hemm is-sagrament espost għall-qima tal-pubbliku fl-artal tar-riparazzjoni sal-11.00pm.

Il-Ġimgħa l-Kbira – Visti sa’ 12.00pm

Tifkira Solenni tal-Passjoni tal-Mulej – 3 ta’ April 2015, ċelebrazzjoni Liturġika fit- 3.00pm

Il-Vġili tal-Għid – 4 ta’ April – Quddiesa fis-7.00pm
L-Għid il-Kbir – Quddiesa fl-10.00am

Il-pubbliku hu mistieden biex jattendi