Plakka Kommemorattiva fit-triq fil-Floriana fejn għex Dun Mikiel Azzopardi

Plakka kommemorattiva li tfakkar it-triq fil-Floriana, Triq il-Miratur, fejn kien jgħix Dun Mikiel Azzopardi u fejn ingħata l-ewwel mitt lira biex il-ħolma tad-Dar tal-Providenza ssir realtà inkixfet minn Fr Martin Micallef, Direttur tad-Dar.

Din kienet inizjattiva tas-Soċjetà Filarmonika Vilhena u l-appoġġ tal-Kunsill Lokali tal-Floriana u benefatturi oħra u hi waħda minn bosta attivitajiet li tħejjew għal din is-sena li fiha qed jitfakkar il-Ħamsin Anniversarju tat-twaqqif tad-Dar tal-Providenza minn Dun Mikiel fit-12 ta’ Settembru 1965.

L-attività li jmiss hija nhar il-Ħamis 30 t’April meta l-Kunsill Lokali tas-Siġġiewi se jorganizza forum dwar Dun Mikiel u l-50 sena tad-Dar tal-Providenza. Fil-forum, li jibda fis-7.00pm fl-uffiċċini tal-Kunsill, diversi persuni li kellhom x’jaqsmu b’xi mod ma’ Dun Mikiel se jaqsmu l-esperjenzi tagħhom. Il-forum se jkun miftuħ għall-pubbliku.