Aktar minn €560,000 f’fondi għad-Dar tal-Providenza

L-għaqda volontarja Dar tal-Providenza se tgawdi minn għotja ta’ aktar minn €560,000 f’fondi mill-Operational Assistance Scheme. Din l-iskema kienet imħabbra f’Ġunju bħala parti mill-pjan ta’ riġenerazzjoni ekonomika li ħabbar il-gvern.

Din l-għotja se tgħin lid-Dar tal-Providenza sabiex ittaffi l-ispejjeż tagħha marbutin mal-pagi tal-ħaddiema u anke tikkumpensa għan-nuqqas ta’ donazzjonijiet li rċeviet fl-isfond tal-pandemija tal-COVID-19.

Is-Segretarju Parlamentari għaż-Żgħażagħ, l-Isport u l-Volontarjat Clifton Grima qal li l-gvern qed juri biċ-ċar kemm l-għaqdiet volontarji huma importanti għall-pajjiż. Huwa qal li permezz tad-diversi inizjattivi li l-għaqdiet volontarji jieħdu, dawn jagħtu kontribut lis-soċjetà Maltija.

“Illum il-ġurnata, għandna diversi għaqdiet li jimpjegaw magħhom nies li huma speċjalizzati f’diversi oqsma, xogħol li jikkumplimenta dak li qed jagħmel il-gvern fis-settur soċjali. B’hekk, l-ispiża rikurrenti tagħhom hija konsiderevoli. Għalhekk, permezz ta’ din l-għotja se ngħinu lil din l-għaqda sabiex tkompli topera,” saħaq is-Segretarju Parlamentari.

Is-Segretarju Parlamentari Clifton Grima qal li din l-iskema hija l-akbar investiment dirett li qatt sar fis-settur volontarjat.
Iċ-Ċermen tal-Kunsill Malti għall-Volontarjat Noel Camilleri tenna, “B’ħidma tal-kunsill kif ukoll b’intervent waqtu tas-Segretarju Parlamentari Clifton Grima, ġew maħruġa fondi propju biex jassistu lil impjegati li jaħdmu fis-settur tal-volontarjat.”

L-amministratur tad-Dar Tal-Providenza Nadine Camilleri Cassano spjegat li l-pandemija fissret li d-Dar tal-Providenza żiedet fl-ispejjeż sabiex tkun tista’ tissalvagwardja s-saħħa u s-sigurtà kemm tar-residenti kif ukoll tal-ħaddiema tagħha. Fl-istess ħin, il-pandemija wasslet għal tnaqqis fid-donazzjonijiet, b’mod partikolari dawk li kienu jiġu mill-attivitajiet ta’ ġbir ta’ fondi li kienu jsiru kemm mid-Dar kif ukoll minn organizazzjonijiet oħra. Hija spjegat li, minkejja dan, id-Dar rat li jkun assigurat li s-servizz mogħti jkun tal-ogħla livell biex ir-residenti tad-Dar tal-Providenza fis-Siġġiewi u dawk fid-djar tagħha fil-komunità jgħixu fid-dinjità li jixirqilhom.

Min-naħa tiegħu, Jesmond Saliba rringrazzja lis-Sur Mauro Pace Parascandalo, lis-Segretarju Parlamentari Clifton Grima, u lil dawk kollha li kienu magħna f’dan il-mument u li kienu strumentali biex dan il-jum isir realtà, fi żmien meta għal darb’oħra, fid-dawl tar-riskji u ż-żieda ta’ każijiet tal-pandemija, kellhom jiġu sospiżi attivitajiet ta’ fundraising li kienu qed jiġu ppjanati.

Dan il-fond huwa amministrat mill-Kunsill Malti għas-Settur tal-Volontarjat bil-għan li jassigura l-eżistenza ta’ dawn l-għaqdiet u jagħti nifs ta’ ħajja lil dawn l-għaqdiet li jagħmlu xogħol imprezzabli, xogħol li ġie affetwat negattiv li illimita kif joperaw u jiġġeneraw id-dħul tagħhom l-għaqdiet.

This post is also available in: English