Appoġġ għad-Dar tal-Providenza fl-Awstralja

Is-Sur Jim Borg, Koordinatur tal-Friends of Providence House Group ta’ New South Wales fl-Awstralja ippreżenta lil Grace Gauci u n-neputija tagħha Suzanne b’ċertifikat t’apprezzament għad-donazzjoni ta’ żewġ fruit trays sbieħ li ttellgħu lotterija waqt attività li saret mill-La Valette Social Centre b’risq id-Dar tal-Providenza meta Fr Martin Micallef, Direttur tad-Dar żar il-komunitajiet Maltin fl-Awstralja f’Ottubru li għadda. Għal dawn l-aħħar ħamsin sena, Il-familja Gauci mexxiet il-Minchinbury Fruit Market u bħalissa qed iqassmu leaflets dwar il-Friends of Providence House Group, NSW li twaqqaf uffiċjalment biex jinġabru fondi għad-Dar tal-Providenza fl-Awstralja.