Entries by Victor Formosa

Tislima lil Jean Vanier, fundatur tal-Arche International

Id-Dar tal-Providenza tixtieq turi s-sogħba tagħha għall-mewt ta’ Jean Vanier il-fundatur tal-komunitajiet internazzjonali l’Arche u Faith and Light fl-età ta’ 90 sena. Jean kien żar id-Dar tal-Providenza fid-9 ta’ Settembru 1985, waqt li kien Malta fuq stedina tal-Kummissjoni Djoċesana Żgħażagħ iex bie ikun il-kelliem ewlieni waqt l-ewwel edizzjoni ta’ Festażgħażagħ li nżammet fit-Tradefair Grounds in-Naxxar. […]

“La Via Del Calvario”, Kunċert ta’ Mużika Sagra b’risq Id-Dar tal-Providenza

Il-Katidral Metropolitan ta’ San Pawl fl-Imdina kien mimli nhar is-Sibt, 13 ta’ April għal “La Via Del Calvario”, kunċert ta’ Mużika Sagra għall-Ġimgħa Mqaddsa mill-Banda tal-Pulizija ta’ Malta taħt it-tmexxijja tas-Surmast Direttur, l-Assistent Kummissarju Anthony Cassar. Għall-kunċert, li sar b’risq Id-Dar tal-Providenza, kienu preżenti fost oħrajn l-E.T. Il-President ta’ Malta, Dott. George Vella, il-Ministru għall-Intern […]

Gvernatur tad-Distrett 2100 tar-Rotary f’Calabria u Campania iżur Id-dar tal-Providenza

Is-Sur Salvatore Iovieno, Gvernatur tad-Distrett 2100 tar-Rotary f’Calabria u Campania fl-Italja żar Id-Dar tal-Providenza bħala parti mill-Mixja Simbolika għall-Paċi li ssir bil-għan li tgħaqqad il-popli. Il-Mixja hija organizzata mir-Rotary tad-distrett tiegħu. Huwa kien akkumpanjat mill-mara tiegħu, uffiċċjali tad-Distrett 2100 Rodolfo Inderset u Lucia Cristofero kif ukoll mill-uffiċċjali tar-Rotary Club La Vallette Malta, Brian Gibbs, Bryan […]

Quddiesa fl-okkażjoni tal-Jum Dinji tad-Down Syndrome

Nhar il-Ħamis 21 ta’ Marzu, fl-okkażjoni tal-Jum Dinji tal-Persuni bid-Down Syndrome, l-Assoċjazzjoni Maltija tad-Down Syndrome organizzat quddiesa għall-membri tagħha u ħbieb fil-kappella tad-Dar tal-Providenza s-Siġġiewi. Għal din l-okkażjoni attendew ukoll is-Segretarju Parlamentari għad-Drittijiet tal-Persuni b’Diżabilità u Anzjanità Attiva, is-Sur Anthony Agius Decelis kif ukoll il-President tal-Assoċjazzjoni, is-Sinjura Joeanna Xerri.   Il-Quddiesa kienet iċċelebrata minn Fr […]

Mixja ta’ 150 kilometru madwar Malta b’risq Id-Dar tal-Providenza

€1,725 inġabru fi tmiem-il ġimgħa matul mixja ta’ 150 kilometru madwar Malta organizzagta minn Trail Makers b’risq Id-Dar tal-Providenza. Il-mixja bdiet is-Sibt fis-seba’ ta’ filgħodu mill-parkeġġ tad-Dar fis-Siġġiewi u ntemmet fl-istess post il-Ħadd għal ħabta tal-ħamsa ta’ filgħaxija. Fl-aħħar parti, għadd ta’ residenti ingħaqdu ma’ dawk li kienu qed jieħdu sehem fil-mixja f’dak li l-organizzaturi […]

Aktar minn €3,000 miġbura waqt Bike Ride b’risq id-Dar tal-Providenza

€3,501.57 inġabru waqt Bike Ride b’risq id-Dar tal-Providenza li saret nhar it-Tlieta 19 ta’ Marzu 2019, fuq inizjattiva tal-Onor. Rosianne Cutajar u t-tim tagħha bl-appoġġ tal-Onor. Ryan Callus. Iż-żewg Membri Parlamentari, kif ukoll madwar tlett mitt biker inġabru kmieni filgħodu f’Wied is-Sewda f’Ħal Qormi biex f’temp mill-isbaħ jerħulha għal dawra madwar Malta. Id-dawra ntemmet fil-parkeġġ tad-Dar tal-Providenza […]

Grupp ta’ studenti minn Virginia fl-Istati Uniti fid-Dar tal-Providenza

Grupp ta’ studenti minn Virginia fl-Istati Uniti fid-Dar tal-Providenza   Medseas Catholic Journeys ġabu Malta grupp ta’ studenti minn Virginia fl-Istati Uniti, immexxijja minn Prof. Mike Brown, Kap tal-Proġetti Missjunarji ta’ Christendon College, kulleġġ kattoliku fi Front Royal,VA.  Waqt li kienu hawn qattgħu ħin fid-Dar tal-Providenza fejn taw daqqa t’id fit-tindif wara l-maltempata qawwija li […]

Id-Dar tal-Providenza fil-qalb tan-nazzjon Malti

Somma rekord ta’ €1,275,442 inġabret waqt il-Festa ta’ Ġenerożità organizzata id-Dar tal-Providenza. It-temp tajjeb għalkemm kemmxejn kiesaħ għen biex għadd kbir ta’ nies marru s-Siġġiewi biex jagħmlu d-donazzjoni tagħhom taħt it-tinda li ttellgħet fil-parkeġġ. Triq Lapsi li tagħti għad-Dar ftit tkun daqshekk użata. Bħal kull sena, għadd ta’ parroċċi f’Malta w Għawdex organizzaw ġabriet speċjali. […]

L-aħħar irtokki għall-Festa ta’ Ġenerożità ta’ għada b’risq id-Dar tal-Providenza

Fil-car park tad-Dar tal-Providenza fis-Siġġiewi għaddejjin l-aħħar tħejjijiet għall-Festa ta’ Ġenerożità b’risq id-Dar.  Taħt tinda kbira li tellgħet apposta, għada it-Tlieta, l-ewwel tas-sena, se jkun hemm spettakklu mużikali minn l-aqwa kantanti Maltin bejn l-għaxra ta’ filgħodu u nofs il-lejl.  Barra minn dan l-ispettaklu se jkun hemm numru ta’ voluntiera jilqgħu id-donazzjonjiet tal-pubbliku kif ukoll iwieġbu […]

€2,426.76 wara dawriet bil-ferrovija fis-Siġġiewi

Bil-għajnuna tal-Ħbieb tad-Dar tal-Providenza, nhar il-Ħadd, 22 ta’ Diċembru 2018, id-Dar organizzat ‘Dawra bil-Ferrovija’ għat-tfal fil-pjazza San Nikola, fis-Siġġiewi li minnha nġabret is-somma ta’ €2,426.76 . Bħal fis-snin l-imgħoddija, mill-attendenza u l-entużjamu tat-tfal, din l-attività kienet success. Fil-fatt, il-ferrovija kellha tagħmel tnax-il dawra madwar xi toroq tar-raħal. Id-Direttur tad-Dar tal-Providenza, Fr Martin Micallef, irringrazzja lit-tim […]