€27,300 miġbura waqt lejla gastronomika b’risq Id-Dar tal-Providenza

€27,300 inġabru waqt lejla gastronomika b’risq Id-Dar tal-Providenza organizzata minn Infinitely Xara Co. Ltd, li s-sidien tagħha huma l-familja Zammit Tabona. Din l-ikla, li ġiet organizzata għat-tieni sena konsekuttiva, saret f’Misraħ il-Kunsill fl-Imdina, biswit il-Kunsill Lokali tal-Imdina u bl-isfond tal-faċċata grandjuża tal-lukanda ta’ ħames stilel, The Xara Palace Relais & Chateaux. Infinitely Xara organizzat ikla ta’ ħames korsi akkumpanjata b’inbejjed differenti. Iktar minn €55,000 inġabru f’dawn is-sentejn.

L-ikla saret taħt il-patroċinju tal-E.T. Monsinjur Joe Galea Curmi, l-Isqof Awżiljarju Elett ta’ Malta. Kienu preżenti wkoll l-Arċisqof Emeritus Mons Pawl Cremona O.P. u Fr Martin Micallef, id-Direttur tad-Dar tal-Providenza.

Diversi persuni attendew din is-serata minn kumpaniji stabbiliti li taw id-donazzjonijiet tagħhom lid-Dar tal-Providenza. Il-kumpaniji ewlenin tas-serata kienu Diamonds International, EY, Francis J. Vassallo & Associates Group, GSD Marketing Ltd, Halmann Vella Ltd, KRS Releasing Ltd, Malta International Airport, PWC, Raico, Seifert Systems Ltd, The Point Shopping Mall, VJ Salomone Marketing Ltd u l-Kunsill Lokali tal-Imdina.

Ringrazzjament speċjali jmur għand dawk in-nies kollha li taw sehemhom matul din l-attività ta’ ġbir ta’ fondi, il-ħaddiema, il-voluntiera, l-isponsors u d-donaturi tal-arti li nbigħu waqt is-serata.

This post is also available in: English