“Esperjenza Li Nibqa’ Niftakar” – Sarah Anne Casha

Aktar kmieni dan ix-xahar, ġietni l-opportunità li flimkien ma’ tliet studenti oħra, nagħmel xogħol volontarju ma’ wħud mir-residenti tad-Dar tal-Providenza ġewwa s-Siġġiewi. Din kienet esperjenza ta’ ħamest ijiem, li matulhom konna qegħdin noqogħdu fil-kunvent tas-Sorijiet tal-Karità fil-Gudja, li lilhom konna qegħdin nirrapreżentaw.Il-ġurnata tagħna kienet tibda billi mmorru nisimgħu quddiesa ġewwa l-Parroċċa tal-Gudja stess, u wara li nerġgħu lura l-kunvent, nieħdu l-kolazzjon flimkien. Wara l-kolazzjon, konna ninġabru ġewwa l-kappella ċkejkna li hemm fil-kunvent sabiex nagħmlu ftit minuti ta’ riflessjoni quddiem Ġesu’ Ewkaristija.

Sal-ħin ta’ nofsinhar, il-ġurnata kienet tkun iddedikata għalina; kien hemm ġurnata fejn morna l-baħar u kien hemm ġranet li fihom kellna taħdidiet interessanti li jittrattaw suġġetti varji. L-ewwel taħdita li kellna, li kienet immexxija mis-Sur Tonio Macelli, saret il-Gudja u kienet dwar il-ħelsien emozzjonali. Laqtuni ħafna l-punti diversi ta’ kif wieħedjista’ jikkontrolla l-emozzjonijiet tiegħu. F’taħdita li kellna fil-Fondazzjoni ta’ Santa Ġiovanna Antida f’Ħal Tarxien, iddiskutejna l-vjolenza domestika; kemm dik fiżika, mentali u emozzjonali. Kellna wkoll taħdita interessanti fil-Caritas, fejn ittrattajna l-użu tat-teknoloġija fil-ħajja tagħna ta’ kuljum, u kif din qed toħnoq il-komunikazzjoni ta’ bejnietna. Ir-riflessjoni ewlenija kienet l-għarfien tat-telf ta’ ħin prezzjuż li jista’ jkun utiliżżat b’mod aktar effettiv.
Id-Dar tal-Providenza konna mmorru kuljum wara nofsinhar, wara li nkunu kilna u striħajna ftit. Il-ħidma tagħna kienet li nakkumpanjaw lir-residenti waqt il-ħarġa tagħhom ta’ kuljum. Il-postijiet li żorna kienu l-Viewing Gallery tal-Ajruport, il-Gallarija fil-Fgura, Tigné Point f’Tas-Sliema, u ħarġa oħra li kellna f’Baħar iċ-Ċagħaq.

Din kienet esperjenza li nibqa’ niftakarha għax nisslet fija sens ta’ responsabbiltà, l-aktar meta ħadt ħsieb persuna b’diżabilità fuq siġġu tar-roti. Personalment, ħassejtni nibża’ xi ftit għaliex din kienet l-ewwel esperjenza ta’ dan it-tip għalija, imma ninsab kuntenta li tgħallimt ħafna u kont ta’ servizz għal ħaddieħor. Kollox ma’ kollox, din kienet esperjenza li minnha tgħallimt naprezza aktar il-ħajja, l-opportunitajiet li jkolli u li ninsab f’saħħti. Nittama li studenti oħrajn bħali jgawdu is-sodisfazzjon ta’ esperjenza simili.

Jekk tixtieq tissieħeb ma’dan il-grupp, li jġib l-isem Young Friends of Jeanne Antide, żur il-paġna ta: facebook.com/ymsjam/

This post is also available in: English