Fr Martin jingħata l-Premju Ġieħ Ħal Luqa

Id-Direttur tad-Dar tal-Providenza, Fr Martin Micallef ingħata l-Premju Ġieħ Ħal Luqa f’ċerimonja li saret il-Ġimgħa, 9 ta’ Settembru, 2022 fi Pjazza Sant’Andrija, quddiem il-knisja parrokkjali ta’ Ħal Luqa.

Fr Martin irringrazzja lis-Sindku ta’ Ħal Luqa, is-Sur John Schembri, lill-Viċi Sindku u l-Kunsilliera kollha talli f’Jum Ħal Luqa, fil-preżenza tas-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali, l-Onor Alison Zerafa Civelli għoġobhom jagħtuh il-Premju Ġieħ Ħal Luqa.

Fr Martin qal li xtaq jiddedika dan il-Premju lill-Ħalluqin kollha li matul ħajtu sawruh fil-valuri li jħaddan, kif ukoll rawmu fih imħabba speċjali lejn Ħal Luqa, raħal twelidu. Irringrazzja wkoll lil dawk kollha li ferħulu personalment jew fuq il-mezzi soċjali.

This post is also available in: English