Ftehim Kollettiv Ġdid għall-ħaddiema tad-Dar tal-Providenza

Ġie ffirmat ftehim kollettiv ġdid bejn id-Dar tal-Providenza u l-General Workers Union (GWU). Il-ftehim, li jkopri l-perjodu bejn l-2020 u l-2023, jipprovdi għal kundizzjonijiet aħjar ta’ xogħol għal ħaddiema kollha, fosthom family friendly measures kif ukoll struttura ġdida tal-gradi u progressions għall-gradi kollha. Qed jitjiebu wkoll is-salarji kif ukoll diversi kundizzjonijiet oħrajn.

Il-ftehim ġie ffirmat mid-Direttur tad-Dar, Fr Martin Micallef u mis-Sinjura Riccarda Darmanin, Segretarju tat-Taqsima Professjonisti, Finanzi u Servizzi tal-GWU. Il-ftehim ġie ffirmat ukoll mis-Sinjura Nadine Camilleri Cassano, Amministratur tad-Dar tal-Providenza, is-Sur Paul Micallef, Assistent Segretarju tal-istess Taqsima tal-GWU u s-Sur Frans Micallef, Shop Steward tal-ħaddiema. Preżenti għall-iffirmar kien hemm is-Sur Michael Pace Ross, Segretarju Amministrattiv tal-Arċidjoċesi ta’ Malta.

Dan il-ftehim ġie spjegat lill-ħaddiema tad-Dar tal-Providenza u approvat f’laqgħa li nżammet ftit ġranet qabel. Il-ftehim kien approvat ukoll mill-Kumitat Finanzjarju Djoċesan, ippresedut mill-Arċisqof Charles J. Scicluna.

Wara l-iffrimar ta’ dan il-Ftehim, Fr Martin irringrazzja lil dawk kollha li taw sehemhom fin-negozjar tat-tielet Ftehim Kollettiv għall-ħaddiema li sar f’atmosfera ta’ rispett reċiproku u b’xewqa li jkomplu jitjiebu l-kundizzjonijiet u s-salarji tal-ħaddiema kollha tad-Dar tal-Providenza. Huwa żied jgħid li r-rieda li nżidu l-pagi għall-ħaddiema ma jirriflettix biss sens ta’ ġustizzja imma wkoll apprezzament għall-impenn u d-dedikazzjoni kbira tal-ħaddiema tad-Dar.

Is-Sinjura Darmanin f’isem it-Taqsima Professjonisti, Finanzi u Servizzi tal-GWU uriet is-sodisfazzjon tagħha għall-mod kif saru n-negozjati fejn kien hemm rieda tajba mill-partijiet konċernati u b’hekk kienu konkluzi għas-sodisfazzjon tal-partijiet kollha.